naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt

STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY PILAWA

Miasto i Gmina Pilawa otrzymała stu procentowe dofinansowanie na opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Pilawa” w ramach naboru programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia elektromobilności, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jaki jest więc cel tworzenia Strategii w naszym Mieście i Gminie i co kryje się pod pojęciem elektromobilności?

Celem Strategii jest analiza możliwych do realizacji inwestycji, których podjęcie pozwoli w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Pilawa. Poprzez usprawnienie ruchu lokalnego, nastąpi ograniczenie niskiej emisji i poziomu hałasu generowanego przez sektor transportowy.

Strategia uwzględniać będzie działania związane z promocją wykorzystania pojazdów nisko oraz zero-emisyjnych, rozbudową infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, inicjatywami związanymi z systemem komunikacji zbiorowej, wdrażaniem rozwiązań smart city (idea miasta i gminy przyjaznej mieszkańcom), budową Odnawialnych Źródeł Energii oraz przede wszystkim zdefiniowaniem obszarów problemowych dotyczących komunikacji i wskazaniem możliwych rozwiązań.

Elektromobilność to nie tylko wdrażanie pojazdów elektrycznych, ale również możliwość stworzenia mieszańcom dogodnych połączeń komunikacyjnych oraz usprawnień z nimi związanych (ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe, przystanki, stojaki na rowery i hulajnogi). Elektryfikacja sektora transportowego jest istotnym elementem tworzenia zeroemisyjnej gospodarki. Coraz mniej obcym dla nas widokiem są poruszające się po ulicach rowery, hulajnogi czy skutery elektryczne - podróż nimi jest często bardziej praktyczna i łatwiejsza niż podróż tradycyjnym samochodem lub komunikacją publiczną. Elektromobilność, to również zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w zaopatrzeniu miasta i gminy w energię.

Obecnie odnotowuje się dynamiczny wzrost udziału pojazdów nisko oraz zeroemisyjnych w transporcie publicznym, szczególnie w większych miastach Polski (należy spodziewać się, ze dzięki dofinansowaniom z Unii Europejskiej trend ten się nasili). Jako państwo możemy się poszczycić firmą SOLARIS – producentem autobusów, również elektrycznych, rozpoznawanych globalnie. Od 1996 roku firma sprzedała około 15 tysięcy pojazdów w 32 krajach.

W państwa ościennych Polski najwięcej zarejestrowanych samochodów elektrycznych znajduje się w Niemczech i na Ukrainie. W Niemczech proces rozwoju elektromobilności rozpoczął się już kilka lat wcześniej – w 2011 roku zarejestrowano tam więcej samochodów elektrycznych niż na początku 2019 roku w Polsce. W tej kwestii jednak łatwo wyciągnąć wnioski, poziom dochodów mieszkańców, polityka rządowa w zakresie alternatywnych źródeł energii oraz system zachęt wspierających rozwój elektromobilności, pozwoliły na wcześniejszy postęp kraju w tej dziedzinie. Na Ukrainie przyrostowi pojazdów elektrycznych sprzyjały preferencyjne warunki ich importu (10% zarejestrowanych pojazdów to pojazdy nowe). Według danych z końca października 2019 roku w Polsce zarejestrowano 7 884 samochodów osobowych z napędem elektrycznym.

W Polskim ustawodawstwie zauważa się potencjał systemu wsparcia dla rozwoju elektromobilności. Dopłaty do samochodów elektrycznych stały się faktem dnia 28 listopada 2019 r. razem z wejściem rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym, niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia. Beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 30% ceny zakupu pojazdu elektrycznego lub napędzanego wodorem. W przypadku samochodów elektrycznych muszą to być modele o cenie nieprzekraczającej 125 tys. zł. Gdy paliwem jest wodór, cena nie może być wyższa niż 300 tys. zł.

Projekty naszego Miasta i Gminy mogą zostać wsparte Przez Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Fundusz powstał na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Zadaniem Funduszu jest finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych. Dzięki tym środkom realizowane będą działania wymienione m.in. w Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych, Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce oraz w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, czyli dokumentach implementujących do polskiego prawa założenia regulacji UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Zakres projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie jest szeroki – wspierani mogą być m.in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty chcące zakupić nowe pojazdy. Fundusz wspiera także promocję i edukację w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

Do udziału w tworzeniu Strategii zapraszamy również przedsiębiorców i osoby chętne do założenia własnej działalności gospodarczej. Wprowadzenie nowych technologii w przestrzeni Miasta i Gminy może wykreować nowe firmy, które będą wspierały proces rozwoju elektromobilności (m.in. obsługę, tworzenie wypożyczalni rowerów, systemów informatycznych zarządzających infrastrukturą).

Przed Miastem i Gminą Pilawa otwiera się nowa perspektywa, która daje szanse na wykorzystanie trendu elektromobilności dla wzmocnienia obecnie prowadzonych planów rozwojowych i strategicznych.

Stwórzmy strategię wspólnie i wyznaczmy projekty, które będą wsparte w naszym Mieście i Gminie.

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, tym samym w trosce o nasze zdrowie, drogą, która posłuży nam do wspólnego stworzenia Strategii jest Internet. To Państwo są głosem Miasta i Gminy, który może wskazać możliwe usprawnienia prowadzące do rozwoju elektromobilności.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety online (linki dostępne poniżej), która będzie ważnym elementem umożliwiającym ujęcie najważniejszych potrzeb i Państwa pomysłów w trakcie tworzenia Strategii.

 • Ankieta dla młodzieży
 • Ankieta dla dorosłych
 • Zachęcamy również najmłodszych do wzięcia udziału w tworzeniu Strategii poprzez zapoznanie się z dostępną na naszej stronie internetowej prezentacją na temat elektromobilności oraz ankietą (również dostępna w wersji PDF).

  Liczymy na Państwa pomysły i zaangażowanie. Ten dialog pozwoli nam na wspólną naukę i stworzenie miejsca dobrego do życia i pracy.

   

 • PREZENTACJA - STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY PILAWA

 • Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
  Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
  Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
  Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
  Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
  Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
  Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


  Deklaracja dostępności

  © 2020 Urząd Miasta i Gminy Pilawa