naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Kontakt
Gospodarka odpadami komunalnymi

  • Wzór deklaracji - 2016 (.pdf) align=none
  • Rada Miejska w Pilawie w dniu 17 grudnia 2018 r. podjęła Uchwałę Nr III.10.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

    a) 16 zł miesięcznie/osobę, jeżeli mieszkaniec zadeklaruje, że będzie segregował odpady
    b) 32 zł miesięcznie/osobę, jeżeli mieszkaniec zadeklaruje, że nie będzie segregował odpadów

    Ustala się stawkę opłaty za pojemnik odpadów komunalnych o określonej pojemności:

    a) 120 1.- w wysokości 46 zł.

    b) 240 1.- w wysokości 92 zł.

    c) 1100 1.- w wysokości 250 zł.

    d) kontener KP 5- w wysokości 1360 zł.

    e) kontener KP 7- w wysokości 1590 zł.

    f) kontener KP 10- w wysokości 2280 zł.

    g) kosze na śmieci od 10 l do 70 l. - w wysokości 14 zł.

    Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny o określonej pojemności:

    a) 120 1.- w wysokości 92 zł.

    b) 240 1.- w wysokości 184 zł.

    c) 1100 1.- w wysokości 500 zł.

    d) kontener KP 5- w wysokości 2720 zł.

    e) kontener KP 7- w wysokości 3180 zł.

    f) kontener KP 10- w wysokości 4560 zł.

    g) kosze na śmieci od 10 l do 70 l. - w wysokości 28 zł.

    Uchwała III.10.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

    Uchwała XIII.73.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej


    Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pilawa

    height=776

        

    Zgodnie z uchwałą nr XIII.72.2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej w Pilawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry:

     

    • w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, kwartalnie tj.

      a)   za I kwartał - do dnia 15 lutego,
      b)   za II kwartał - do dnia 15 maja,
      c)   za III kwartał - do dnia 15 sierpnia,
      d)   za IV kwartał - do dnia 15 listopada.    • w przypadku właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku, raz na rok tj.

      - w terminie do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego.

    Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto bankowe przelewem lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Pilawa.

    Uchwała XIII.72.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

    Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
    Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10; fax: 25 685 60 83
    Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
    Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
    Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
    Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
    Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


    © 2019 Urząd Miasta i Gminy Pilawa