Miasto i Gmina Pilawa
informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Linki
  Archiwum
  RODO
  Kontakt


Spotkanie Noworoczne 2012


W piątek 10 lutego 2012r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pilawie odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne. Władze samorządowe Miasta i Gminy Pilawa spotkały się w gronie osób, które w różny sposób związane są z Miastem i Gminą Pilawa. Z tymi, którzy pracują i działają na terenie gminy, z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, z przedstawicielami zakładów pracy, instytucji, urzędów, wykonawców i projektantów.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa Albiny Łubian oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pilawie Marcina Woźniaka w spotkaniu uczestniczyli:

• Poseł na Sejm RP Stanisława Prządka;
• Poseł na Sejm RP Krzysztof Borkowski;
• Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak;
• Senator RP Henryk Górski;
• Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska;
• Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Silny;
• Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski;
• Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego Stefan Gora;
• Sekretarz Powiatu Garwolińskiego Jerzy Piesio;
• Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie Marek Jonczak;
• Komendant WKU w Garwolinie Mirosław Łyżwa;
• Dowódca Jednostki Wojskowej w Pilawie Leszek Suchołbiak;
• Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Garwolinie Pani Maria Stefanowska;
• Radny Powiatu Garwolińskiego Dariusz Owczarczyk;
• Radny Powiatu Garwolińskiego Tadeusz Pacek;
• Komendant PSP w Garwolinie Dariusz Sadkowski;
• Burmistrz Miasta Garwolin Tadeusz Mikulski;
• Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów Mirosława Miszkurka;
• Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska;
• Wójt Gminy Garwolin Tomasz Łysiak;
• Wójt Gminy Miastków Kościelny Jerzy Jaroń;
• Wójt Gminy Parysów Bożena Kwiatkowska;
• Wójt Gminy Trojanów Stanisław Kostyra;
• Nadleśniczy Nadleśnictwa Garwolin Jan Karwowski;
• Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Celestynów Arkadiusz Szeling;
• Radni Rady Miejskiej w Pilawie;
• Kierownicy i Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy;
• Sołtysi, Przewodniczący Samorządu Mieszkańców oraz Prezesi jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Pilawa.

Wszystkich zgromadzonych serdecznie powitał w imieniu własnym i Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa Albiny Łubian - Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilawie Marcin Woźniak.

Następnie głos zabrała Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian. W swoim wystąpieniu przypomniała najważniejsze osiągnięcia minionego roku. Wskazała na dużą aktywność w aplikowaniu o pieniądze pochodzące z zewnątrz na realizację inwestycji, które w wielu przypadkach tylko dzięki tym środkom były możliwe do zrealizowania. Wspomniała, iż przed nami kolejny trudny rok pracy, a następnie przedstawiła tegoroczne plany i priorytety.

Dzisiejszy dzień, to niewątpliwie okazja do spotkania, ale głównie okazja do podziękowania wszystkim za pracę i działania,   za współpracę oraz za wspomaganie inicjatyw podejmowanych przez władze samorządowe. Dodała, iż wszyscy współtworzymy rzeczywistość tej gminy, a swoją pracą   przyczyniamy się do jej rozwoju. W tym miejscu Burmistrz jeszcze raz podziękowała wszystkim, którzy wspierają podejmowane inicjatywy oraz działają na rzecz Miasta i Gminy Pilawa.

Na zakończenie wystąpienia Burmistrz złożyła wszystkim zgromadzonym życzenia zdrowia i wiele radości.   Życzyła, aby ten rok urzeczywistnił dobre i szlachetne marzenia, dał siłę i wytrwałość w dążeniu do zamierzonych celów.
Tradycyjne Spotkanie Noworoczne było doskonałą okazją do poruszenia istotnych spraw dotyczących dalszego rozwoju Miasta i Gminy Pilawa. W kuluarach rozmawiano przede wszystkim o planach i dalszych przedsięwzięciach na kolejne lata. Spotkanie to było również okazją do wymiany doświadczeń i poglądów między przedstawicielami instytucji i biznesu różnych branż.

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10; fax: 25 685 60 83
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


© 2018 Urząd Miasta i Gminy Pilawa