Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Linki
  Archiwum
  RODO
  Kontakt
Modernizacja systemu oświetlenia nagrodzona


    11 marca 2013 r. w sali konferencyjnej warszawskiego Centrum Wystawienniczego EXPO XXI odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie na „Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2012 r.”.
    Konkurs organizowany od 1998 r. ma na celu propagowanie wysiłku inwestycyjnego władz samorządowych, związanego z budową lub modernizacją oświetlenia w gminach i wydzielonych osiedlach czy upowszechnianie doświadczeń samorządów realizujących inwestycje oświetleniowe.
    Miasto i Gmina Pilawa znalazło się wśród laureatów konkursu, bowiem otrzymało II Nagrodę za modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy w kategorii miast i gmin poniżej 70 tys. mieszkańców. / I nagrody nie przyznano/. Nagrodę odebrała Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa – Pani Albina Łubian.
    Komisja konkursowa wyraziła uznanie za bardzo duży obszar objęty inwestycją. W ramach zadania wymieniono 1017 szt. starych opraw rtęciowych na sodowe, dobudowane zostały nowe punkty świetlne, zamontowano układy pomiaru energii i sterowanie oświetlenia   z montażem zegarów astronomicznych.
    Inwestycja zrealizowana została z oszczędności uzyskanej w zużyciu energii elektrycznej i oszczędności w kosztach eksploatacji systemu po modernizacji.


Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10; fax: 25 685 60 83
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


© 2019 Urząd Miasta i Gminy Pilawa