Miasto i Gmina Pilawa
informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Linki
  Archiwum
  Kontakt
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"


Wzorem lat ubiegłych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizowany corocznie turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.   Eliminacje gminne poprzedzone są eliminacjami szkolnymi. Zwycięzcy szczebla szkolnego biorą udział w rozgrywkach gminnych. W br. w turnieju udział wzięło 14 uczniów z czterech szkół podstawowych oraz gimnazjum w Pilawie i Trąbkach. Uczniów do konkursu przygotowywali nauczyciele i opiekunowie z poszczególnych szkół, biorących udział w turnieju. Całość konkursu poprowadził Komendant Miejsko-Gminny ZOSP w Pilawie dh Henryk Rosłaniec. Pytania dotyczyły znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy nt. techniki pożarowej, udzielania pierwszej pomocy oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Zwycięzcami w konkursie zostali – w kategorii szkół podstawowych – Aleksandra Gendek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilawie, II miejsce zajęła uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Puznówce – Julia Górska, natomiast III   zajęły: Julia Dąbrowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilawie oraz Angelika Dziubak i Kinga Kicińska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Trąbkach.   Wśród uczniów gimnazjów zwyciężyli: Daniel Zawadka z Publicznego Gimnazjum w Trąbkach, II miejsce zajął Jan Kowalczyk z Publicznego Gimnazjum w Pilawie, natomiast trzecie: Piotr Gaładyk i Julia Cielecka z Publicznego Gimnazjum w Pilawie. Cztery najlepsze osoby, po dwie z każdej kategorii wezmą udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym.  

Konkurs podsumowała oraz nagrody ufundowała i wręczyła Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian. Wszystkim dzieciom podziękowała za udział w turnieju i wyraziła nadzieję, że w konkursie powiatowym gmina Pilawa będzie godnie reprezentowana przez laureatów gminnych. Na ręce nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu Pani Burmistrz złożyła serdeczne podziękowania za organizację i przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.
Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 10, 25 685 61 15, 25 685 61 31; fax: 25 685 60 83
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


© 2018 Urząd Miasta i Gminy Pilawa