naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Otwarcie nowo zagospodarowanych terenów użyteczności publicznej w miejscowościach: Lipówki, Puznówka, Trąbki


W niedzielę 23 sierpnia 2015 r. miało miejsce oficjalne oddanie do użytku nowo zagospodarowanych terenów użyteczności publicznej w miejscowościach Lipówki, Trąbki i Puznówka. Z tej okazji w Lipówkach przy ul. Starówka na nowo zagospodarowanym terenie rekreacyjnym zorganizowano pierwszy wakacyjny festyn rodzinny. Piknik rozpoczęto meczem piłki siatkowej Piorun Lipówki vs strażacy z OSP Lipówki. W programie dla najmłodszych zorganizowano konkurs strażacki, zawody sportowe oraz zajęcia plastyczne. Na dzieci czekał także dmuchany plac zabaw, wesołe miasteczko oraz malowanie buziek. Miejscowi wędkarze częstowali przybyłych potrawami z grilla, domowym ciastem, bigosem i pierogami.

Obok licznie zgromadzonych mieszkańców w uroczystościach uczestniczyli między innymi:
- Poseł na Sejm RP Krzysztof Borkowski,
- Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska;
- Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marian Piłka;
- Radny Powiatu Garwolińskiego Tomasz Połoczański;
- Radny Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki;
- Radni Rady Miejskiej w Pilawie
- Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Miasta i Gminy Pilawa
- Sołtysi.

Oficjalne otwarcie nowo zagospodarowanego terenu odbyło się o godzinie 16:00.   Zgromadzonych mieszkańców wsi Lipówki oraz gości powitała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilawie Dorota Niemiec-Jóźwicka oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian, która w krótkim wystąpieniu przypomniała zakres wykonanych prac inwestycyjnych w poszczególnych miejscowościach. Wspomniała, iż zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. W miejscowości Trąbki zagospodarowano teren wokół pomnika poświęconego Ignacemu Hordliczce - założycielowi Huty Szkła Czechy. W ramach projektu wykonano między innymi umocnienie brzegów zbiornika wodnego, ułożono ścieżki spacerowe z kostki granitowej, zamontowano ławki, kosze oraz nasadzono zieleń. Na ustawionych tablicach informacyjnych przedstawiono historię Trąbek, ich założycieli oraz Huty Szkła Czechy. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa teren został oświetlony.

W miejscowości Puznówka projekt obejmował zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na niewielkiej działce o powierzchni 0,13 ha położonej w centrum miejscowości. W ramach zadania dokonano umocnienia brzegów zbiornika wodnego płotkami faszynowymi. Wykonano ścieżkę   spacerową o nawierzchni   ziemno- żwirowej, zamontowano ławki parkowe, kosze na śmieci oraz nasadzono krzewy.

Zakres robót inwestycyjnych w Lipówkach obejmował między innymi umocnienie brzegów zbiornika wodnego do poziomu lustra wody płotkami faszynowymi. Wykonano ścieżki   spacerowe ziemno-żwirowe, wzdłuż ul. Starówka wykonano ścieżkę o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto zamontowano ławki parkowe z wierszami Stanisława Górskiego - mieszkańca wsi Lipówki, kosze na śmieci, pływający domek dla kaczek, słup betonowy z bocianim gniazdem, podesty   z kostki betonowej   dla ekspozycji rzemiosła i rzeźb ludowych, tablice informacyjne przyrodniczej ścieżki edukacyjnej. Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 478 tys. zł. dofinansowanie wyniosło 75% kosztów kwalifikowanych. Realizacja projektu podniosła wartość estetyczną i użytkową zagospodarowywanych terenów.

Po wystąpieniach zaproszonych gości miało miejsce symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali między innymi Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marian Piłka, Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian oraz mieszkańcy wsi, w tym najstarsza mieszkanka Lipówek Pani Władysława Dąbrowska.

Na zakończenie części oficjalnej Pani Krystyna Kot - córka Stanisława Górskiego odczytała kilka wierszy ze zbiorów lokalnego poety, natomiast goście udali się na zwiedzanie pozostałych nowo zagospodarowanych terenów w Puznówce i w Trąbkach.

W Puznówce na przybyłych gości czekały dzieci z zespołu ludowego ze Szkoły Podstawowej pod przewodnictwem Pani Barbary Zajner, które zafundowały wszystkim krótki, ale piękny występ.

Galeria zdjęć z uroczystości

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa