naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie
Uczcimy ciebie piosenką
Która w całej Polsce słynie:
Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj!

Mazurek 3-go Maja


Wiwat maj, piękny maj, u Polaków błogi raj!

We wtorek w całym kraju obchodzono 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Uchwalona 3 maja 1791 r. konstytucja regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zmieniła formę rządów na monarchię konstytucyjną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi oraz zniosła liberum veto. Ponadto wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Jednocześnie była pierwszą w Europie i drugą na świecie najnowocześniejszą spisaną konstytucją.

W Pilawie oficjalne obchody rocznicowe rozpoczęto uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Kodeńskiej, w której uczestniczyli między innymi: delegacje pocztów sztandarowych, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy i uczniowie   szkół z Pilawy oraz liczni mieszkańcy. Podniosły charakter nabożeństwa nadała oprawa muzyczna w wykonaniu strażackiej orkiestry dętej. Po zakończonej liturgii i odśpiewaniu pieśni „Boże coś Polskę”, uczestnicy obchodów obejrzeli montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów kl. IV a i IV c Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilawie. W trakcie występu artystom towarzyszył szkolny chór, który wykonał między innymi „Rotę”, „Mazurek 3 Maja” oraz pieśń „Ojczyzno ma”. Obchody zakończyły się wiązanką melodii patriotycznych w wykonaniu orkiestry.
Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa