naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
VII Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych


W piątek 25 listopada br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pilawie odbył się Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Konkurs jest wyrazem troski o rozwój młodego pokolenia, a także uzupełnieniem działań z zakresu profilaktyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Organizatorami przeglądu byli: Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian oraz Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pilawie   Danuta Szostak przy współpracy z MGOK w Pilawie.

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi uczniów na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec używek - alkoholu, papierosów, narkotyków i innych środków odurzających. Poprzez tworzenie spektakli młodzi ludzie wyrażają swoje postawy, uczucia, myśli oraz sposób postrzegania świata. Odgrywane scenki mają charakter edukacyjny, terapeutyczny i integracyjny, natomiast udział w przeglądzie pozwala na budowanie własnej wartości, rozwija zainteresowania i pobudza do refleksji.

W tym roku młodzi artyści przygotowywali spektakle w dwóch kategoriach wiekowych:
• szkoły podstawowe   - „Nie ulegam nałogom – kroczę wolną drogą”
• gimnazjum – „Alkohol, narkotyki, używki, to droga do nikąd”.

Uczniowie prezentowali swoje talenty i umiejętności aktorskie z niezwykłą dojrzałością i świadomością występujących w społeczeństwie zjawisk patologicznych. Występy budziły podziw i autentyczne wzruszenie wśród widowni, a komisja konkursowa miała niezwykle trudne zadanie - wyłonienia zwycięzców spośród bardzo wyrównanych artystycznie i treściowo przedstawień.

W skład komisji konkursowej powołani zostali:
1. Bernarda Mikos -Sekretarz Miasta i Gminy w Pilawie
2. Danuta Kalinowska – aspirant Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie
3. Józef Rulak – Kierownik Posterunku Policji w Pilawie
4. Danuta Szostak – Przewodnicząca GKRPA
5. ks. Kazimierz Momont – Proboszcz Parafii w Gocławiu
6. Anna Grzegrzółka-Woźniak- Kierownik MGOPS w Pilawie
7. Marek Andrzejczyk – Radny Rady Miejskiej w Pilawie

Wszystkie występy zostały ocenione bardzo wysoko, doceniając przekaz treści, wkład pracy oraz wspaniałą grę aktorską. Oficjalne wyniki ogłosiła Sekretarz Miasta i Gminy Pilawa Bernarda Mikos w towarzystwie Przewodniczącej GKRPA Danuty Szostak.

W kategorii szkoły podstawowe:
I miejsce zajęła   PSP w Trąbkach - i czek w kwocie 700 zł
II miejsce zajęła   PSP w Puznówce - i czek w kwocie 600 zł
III miejsce zajęła PSP w Gocławiu i PSP w Pilawie - i czek w kwocie 500 zł

W kategorii gimnazja:
I miejsce zajęło PG w Trąbkach - i czek w kwocie 700 zł
II miejsce zajęło   PG w Pilawie - i czek w kwocie 600 zł

Tradycyjnie w trakcie przeglądu zorganizowana została wystawa najciekawszych prac plastycznych   otrzymanych w konkursie "Gdybyś mógł, co zmieniłbyś w swojej okolicy?" realizowanego wśród dzieci kl.0-III szkół podstawowych. W konkursie plastycznym dyplomy oraz nagrody książkowe otrzymali:

Kl. 0-I
I miejsce   Piotr Bylinka PSP Puznówka
II miejsce   Michał Zduńczyk PSP Gocław
III miejsce Dominik Karczmarczyk PSP Puznówka

Kl. II
I miejsce   Bartosz Dąbrowski PSP Trąbki
II miejsce   Małgorzata Reda PSP Puznówka
III miejsce Marysia Zalewska PSP Puznówka

Kl. III
I miejsce   Zuzia Grzeszczak PSP Trąbki
II miejsce   Alicja Trzpil PSP Trąbki
III miejsce Zuzanna Piętka PSP Gocław

Galeria zdjęć z uroczystości

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa