naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Uroczyste oddanie do użytku terenów sportowo-rekreacyjnych oraz Gminny Dzień Edukacji Narodowej


W piątek 13 października 2017r. miało miejsce uroczyste oddanie do użytku kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie. Realizowany projekt obejmował zagospodarowanie terenu przylegającego bezpośrednio do szkoły, jak również hali sportowej oraz modernizację placu zabaw w Pilawie. Wśród zaproszonych gości na uroczystość, połączoną z Gminnym Dniem Edukacji Narodowej znaleźli się między innymi:
• Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marian Piłka,
• Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach Janina Piątek,
• Radni Powiatowi Jacek Woźniak oraz Tomasz Połoczański,
• Przewodnicząca Radny Rady Miejskiej w Pilawie Dorota Niemiec-Jóźwicka wraz z radnymi,
• Dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Pilawa,
• Nauczyciele, rodzice oraz dzieci i młodzież szkolna,
• Kierownik Posterunku Policji w Pilawie mł. aspirant Jarosław Dziak,
• Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pilawa,
• Proboszcz parafii w Pilawie Ks. Kanonik Andrzej Banasiuk,
• Rezydent parafii w Trąbki ks. Arkadiusz Rogala,
• Proboszcz Parafii w Trąbkach ks. Kanonik Jan Grochowski,
• Proboszcz Parafii w Gocławiu Ks. Kazimierz Momont,
• Inspektor Nadzoru Mirosław Błażejczyk.

W imieniu gospodarza uroczystości zgromadzonych przed halą gości powitał Pan Marek Zieliński nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie. W kilku słowach przypomniał zebranym, że dawniej w okresie jesieni, w miejscu dzisiejszego spotkania było duże rozlewisko wody. Zimą na zamarzniętym lodowisku dzieci i młodzież szkolna często jeździła na łyżwach. Dzisiaj, trudno to sobie wyobrazić, szczególnie zgromadzonym tutaj dzieciom. Dzięki realizacji szeregu inwestycji cały teren zmienił swoje oblicze.

Następnie głos zabrała Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian, która bardzo serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych na uroczystości oddania do użytku kompleksu sportowo – rekreacyjnego wybudowanego przy PSP w Pilawie. W krótkim wystąpieniu przypomniała, że projekt realizowano etapami w latach 2016-2017 w ramach operacji „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa” oraz „Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pilawie”. W ubiegłym roku przy szkole wybudowany został plac o nawierzchni poliuretanowej, alejki z kostki brukowej oraz 60 metrową bieżnię ze skocznią do skoku w dal. Zamontowano przyrządy sprawnościowe i zabawowe oraz stół do ping-ponga i stół do gry w szachy. Dodatkowo dla zwiększenia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej zamontowane zostały elementy infrastruktury terenowej tj. gry edukacyjne oraz zegar fenologiczny. Pobudowano skatepark z wyposażeniem oraz boisko do piłki plażowej z piłkochwytami oraz przeprowadzono modernizację placu zabaw w Pilawie, który otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku”. W tym miejscu Burmistrz podziękowała wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację tego projektu. Szczególne podziękowania złożyła Radnym Rady Miejskiej, projektantom, wykonawcom, inspektorom, pracownikom urzędu oraz nauczycielom i mieszkańcom za podpowiedzi i dobre rady.

Na zakończenie Burmistrz, Dyrektor PSP w Pilawie, Radny Sejmiku, Przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Jednocześnie ks. Andrzej Banasiuk proboszcz parafii w Pilawie dokonał poświęcenia urządzeń   oraz całego obiektu.


„Zawód pedagoga jest jednym z najbardziej niewdzięcznych zawodów na świecie. Uczysz wbrew temu, którego uczysz (…) I jeśli w tym zawodzie jest coś z powołania to to, że uczysz pomimo wszystko wytrwale, wiedząc, że zostaniesz doceniona przez ucznia dopiero w przyszłości”.
– pisała Z. Kucówna

Dalsza część uroczystości poświęcona była obchodom Gminnego Dnia Edukacji Narodowej i odbyła się w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie. Tutaj jeszcze raz wszystkich gości powitała Dyrektor Hanna Gajowniczek, natomiast Burmistrz wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty złożyła życzenia zdrowia i radości z wykonywanej pracy. Życzyła sukcesów zawodowych oraz samych wzorowych i wdzięcznych uczniów. W tym szczególnym dniu, wyraziła swoje uznanie dla nauczycieli za codzienny trud wkładany w opiekę, wychowanie i nauczanie młodego pokolenia mieszkańców Miasta i Gminy Pilawa. „To Wy docieracie do młodych ludzi z wizjami nowoczesnego świata, z wizjami rozwoju nauki, dziedzin, w których działacie. Podejmujecie działania często niełatwe, wspieracie i motywujecie swoich podopiecznych”- powiedziała.

W dniu Święta polskiej oświaty wszyscy Dyrektorzy szkół otrzymali nagrody i podziękowania za prawidłowe zarządzanie placówkami oraz właściwe podejście do problemów uczniów.
Z inicjatywy Burmistrza, za szczególne osiągnięcia oraz zaangażowanie i efektywną pracę z dziećmi Nagrodę Burmistrza otrzymali:
• Pani Agnieszka   Zawadka nauczyciel PSP w Pilawie,
• Pan Paweł Kowalski Wicedyrektor PSP w Pilawie.

Doceniając pracę, cierpliwość oraz życzliwość nauczycieli na wnioski dyrektorów oraz rad pedagogicznych Nagrodę Burmistrza w tym roku otrzymali:
• Pan Andrzej Skierkowski Wicedyrektor PSP w Trąbkach,
• Pani Marlena Korab z PSP w Pilawie,
• Pani Anna Piętka z PSP w Pilawie,
• Pani Anna Galas z PSP w Pilawie,
• Pani Bożena Frieda z PSP w Trąbkach,
• Pani Agnieszka Głaszczka z PSP w Puznówce,
• Pani Iwona Dydek z PSP w Gocławiu,
• Pani Ewa Tudek z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Pilawie.  

Nagrodę Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilawie otrzymali:
• Pani Agnieszka Tudek,
• Pani Jolanta Bajera,
• Pani Monika Odziemczyk,
• Pani Renata Biernacka,
• Pani Elżbieta Lis,
• Pani Urszula Kalbarczyk,
• Pani Maryla Karczmarczyk,
• Pani Beata Wyglądała,
• Pani Agata Niksa,
• Pani Maria Nankiewicz,
• Pani Jolanta Dąbrowska-Dusza,
• Pani Dorota Przybysz,
• Pani Barbara Zielińska,
• Pan Artur Kondej,
• Pan Paweł Duszczyk,
• Pan Mirosław Kołodziejczyk.

Wszyscy nauczyciele usłyszeli od Pani dyrektor słowa podziękowania za oddanie i troskę, z jaką wypełniają swoje obowiązki   oraz życzenia zdrowia, szczęścia i sukcesów w życiu osobistym oraz zawodowym. Życzenia nauczycielom złożyli również Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marian Piłka oraz Janina Piątek Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach. Pani wizytator przekazała książkę oraz list z życzeniami podpisany przez Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Siedlcach. W imieniu Posła na Sejm RP Grzegorza Woźniaka list gratulacyjny odczytał oraz przekazał kwiaty Radny Powiatowy Jacek Woźniak. Pamiątkowy album oraz list przekazała również Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc.  

Na zakończenie uroczystości dzieci i młodzież szkolna przygotowali humorystyczny skecz o Dniu Nauczyciela oraz występ wokalno-taneczny.


Galeria zdjęć z uroczystości

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa