naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Kontakt
Włączenie OSP Gocław do KSRG oraz przekazanie nowego samochodu bojowego


W niedzielę, 23 września br.   w Gocławiu odbyła się wyjątkowa uroczystość. Jednostka OSP Gocław została oficjalnie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, a strażacy otrzymali nowy, średni samochód pożarniczy MAN. Włączenia do KSRG dokonali: st. bryg. Mirosław Jasztal - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie, bryg. Jarosław Latuszek – Zastępca Biura Logistyki Komendy Głównej PSP oraz bryg. Krzysztof Tuszowski – Komendant Powiatowy PSP w Garwolinie.

Średni samochód pożarniczy MAN został zakupiony ze środków budżetu Gminy Pilawa, przy dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komendanta Wojewódzkiego i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a także przy dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W czasie uroczystości nie mogło zabraknąć odznaczeń i podziękowań.
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Mariusz Szostak, Jerzy Piętka, Robert Jałocha s. Stanisława, Arkadiusz Piętka
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Robert Jałocha s. Andrzeja, Piotr Maśniak, Rafał Piętka, Paweł Piętka, Marcin Ryfka, Sebastian Witak, Sylwester Zawadka, Tomasz Zawadka, Tomasz Żołądek.
Odznakę „Strażak Wzorowy”   otrzymali najmłodsi strażacy: Magdalena Jałocha, Sylwia Piętka, Anna Piętka, Natalia Zabłocka,   Kamil Latuszkek, Robert Mazek.
Medale wręczyli: druhna Albina Łubian – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie, a jednocześnie Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Garwolinie i Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP w Pilawie i druh Wiesław Gąska Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Garwolinie.

W czasie uroczystości do strażaków popłynęły gratulacje i podziękowania. Złożyli je: Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Pani Albina Łubian, Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, Poseł na Sejm RP IV, V, VI, i VII kadencji Pani Stanisława Prządka, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosław Jasztal, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pani Janina Ewa Orzełowska, radni województwa mazowieckiego oraz przedstawiciele służb mundurowych.

W trakcie uroczystości odbyło się   oficjalne podziękowanie druhowi Henrykowi Rosłańcowi, który po 32 latach służby na stanowisku komendanta Miejsko-Gminny OSP w Pilawie, zrezygnował z dalszego jej pełnienia, ze względu na wiek. Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego, a jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Pani Albina Łubian złożyła serdeczne podziękowania za ofiarną służbę, poświęcenie, pomoc i czas poświęcony dla innych ludzi.
Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10; fax: 25 685 60 83
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


© 2019 Urząd Miasta i Gminy Pilawa