naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Miejsko-Gminny Dzień Edukacji Narodowej


Pedagodzy ze wszystkich miejsko-gminnych placówek oświatowych 16 października br. przybyli na miejsko-gminne obchody Dnia Nauczyciela, które odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie. Dzień Edukacji Narodowej, to święto całej polskiej edukacji, to święto szkoły, nauczycieli,   administracji i obsługi - bo bez nich szkoła by nie istniała.

W progach szkoły gości powitała Pani Hanna Gajowniczek – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Pilawie. Wśród przybyłych była Pani Albina Łubian – Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa, współorganizator uroczystości, Pan Grzegorz Woźniak - Poseł na Sejm RP, Pan Mirosław Walicki – Starosta Powiatu Garwolińskiego, Pani Iwona Kurowska – Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego,   Pani Halina Poszytek – Prezes ZNP Oddział w Garwolinie, księża, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorzy szkół z terenu Miasta i Gminy Pilawa wraz z nauczycielami, pracownicy administracji i obsługi. Po uroczystym powitaniu Pani Burmistrz wraz z Panią dyrektor szkoły, złożyły gratulacje Panu Grzegorzowi Woźniakowi z racji ponownego wyboru na Posła do Sejmu RP i życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz naszego regionu.

Pani Albina Łubian w skierowanym do pedagogów przemówieniu podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół za cały rok trudnej i wytężonej pracy. Wyzwaniem, z którym sobie dobrze poradzili dyrektorzy szkół było przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów ośmioklasistów w czasie strajku oświaty. Podziękowała również nauczycielom emerytom, którzy wspomogli dyrektorów przy organizacji pracy w komisjach egzaminacyjnych. Bieżący rok szkolny będzie trudny dla organu prowadzącego z uwagi na coraz wyższe wydatki na oświatę, spowodowane podwyżkami dla pedagogów, rozpoczęciem rozbudowy budynku szkoły w Gocławiu oraz zmniejszeniem liczby uczniów subwencjonowanych w naszych szkołach o 133 osoby. Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty Pani Burmistrz złożyła serdeczne życzenia, satysfakcji z wykonywanej pracy, szacunku otoczenia i zawodowej stabilizacji. Od przybyłych gości do pedagogów i wszystkich pracowników oświaty również popłynęły podziękowania za dotychczasową owocną pracę oraz życzenia zdrowia, szacunku i uznania uczniów i rodziców.

Uroczystość była okazją do wręczenia nauczycielom nagród Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa, za efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą, aktywność zawodową i społeczną oraz zaangażowanie w życie szkoły. Nagrody otrzymali dyrektorzy szkół: Hanna Gajowniczek, Jadwiga Polak, Marzena Michałowska, Katarzyna Wyskwar i Tadeusz Pacek. Nagrody otrzymali również nauczyciele szkół podstawowych i przedszkola: Jolanta Dąbrowska – Dusza, Marek Zieliński, Milena Antolak, Agnieszka Gładysz, Barbara Trzmiel, Małgorzata Kowalczyk, Bożena Walecka.  
O oprawę artystyczną uroczystości zadbali uczniowie Publicznej szkoły Podstawowej w Pilawie.

Galeria zdjęć z uroczystości

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa