naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Ogólnopolski Dzień Sołtysa w Pilawie - 11 marca


11 marca w całym kraju obchodzony był Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Z tej okazji doceniając rolę Sołtysów, jako liderów lokalnej społeczności, w dniu ich święta Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa zorganizowała okolicznościowe spotkanie, aby podziękować za pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności gminy.

W swoim wystąpieniu Burmistrz przypomniała, że to właśnie Sołtysi na bieżąca reagują na potrzeby w swoim sołectwie, słuchają mieszkańców i zabiegają o potrzebne inwestycje. Są pośrednikiem pomiędzy organami gminy, a mieszkańcami. Do ich obowiązków należy między innymi pobieranie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, a także zwoływanie zebrań wiejskich i realizowanie uchwał rady.

W trakcie spotkania Burmistrz podziękowała Sołtysom za współpracę i pomoc w realizacji zadań gminy oraz za podejmowane przez nich inicjatywy. Złożyła im najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności, wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Razem z życzeniami, Sołtysi otrzymali wiosenne kwiaty oraz drobne upominki. Burmistrz odczytała również treść listu z życzeniami dla Sołtysów, które z okazji Dnia Sołtysa przekazał Prezydent RP Andrzej Duda.

Okolicznościowe spotkanie przy kawie było także okazją do podsumowania realizacji zobowiązań podatkowych za ubiegły rok, a także omówiono bieżące sprawy samorządu, w tym realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.


Galeria zdjęć z uroczystości

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa