naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Gminne obchody Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa

11 marca obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Sołtysa – święto ważne zarówno dla samorządów, jak i lokalnych społeczności. Sołtys to funkcja znana na polskiej wsi od wieków. Człowiek pełniący tę funkcję zawsze był liderem i animatorem życia mieszkańców danej miejscowości. To właśnie on ma bezpośredni kontakt z ludźmi, to jemu mieszkańcy przekazują swoje pomysły, obawy i potrzeby związane z polepszeniem jakości życia w swojej miejscowości.

Z tej okazji w piątek 11 marca 2022 r. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie odbyło się okolicznościowe spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa Albiny Łubian z przedstawicielami sołectw oraz Przewodniczącymi Samorządu Mieszkańców z terenu gminy Pilawa. W trakcie wystąpienia burmistrz złożyła wszystkim Sołtysom najlepsze życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz lokalnego środowiska, kontynuowanie zamierzonych przedsięwzięć oraz dalszej dobrej współpracy z samorządem. Podziękowała jednocześnie za dotychczasowe bardzo dobre wykonywanie funkcji oraz życzyła dużo dobrego zdrowia i   wszelkiej   pomyślności w życiu społecznym oraz osobistym.

Na spotkaniu poruszone zostały bieżące sprawy poszczególnych sołectw. Burmistrz krótko omówiła realizowane obecnie zadania i plany na przyszłość. Wspomniała o trudnej sytuacji związanej z działaniami wojennymi w Ukrainie oraz pilną potrzebą przygotowania 100 miejsc dla zakwaterowania na terenie gminy pierwszych uchodźców. Zaapelowała o pomoc w przygotowaniu pobytu oraz w zbiórce pościeli, poduszek, ręczników, artykułów chemicznych, środków czystości, leków i żywności niezbędnych do wyposażenia miejsc tymczasowego   zakwaterowania przybyłych uchodźców. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, co oznacza wojna i jakie cierpienia przynosi ona niewinnym ludziom. Nasza postawa, to najlepszy dowód poczucia odpowiedzialności, ludzkiej solidarności, człowieczeństwa i chrześcijańskiej powinności. Podziękowała za wszelkie inicjatywy i wszystkie podejmowane działania.

Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze i zakończyło się   wręczeniem drobnych upominków i skromnym poczęstunkiem.


Galeria zdjęć z uroczystości

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa