Miasto i Gmina Pilawa
informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Linki
  Archiwum
  RODO
  Kontakt
Miasto i Gmina Pilawa otrzymała Certyfikat ukończenia akcji „Przejrzysta Polska”


   


    Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców postanowiliśmy zgłosić swój udział w akcji „Przejrzysta Polska”. Celem, który przyświeca akcji prowadzonej w naszym Urzędzie jest wypracowanie wzrostu skuteczności, przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności i fachowości w realizowanych przez nas zadaniach. Pragniemy poprawić jakość świadczonych przez nas usług. Chcemy aby nasi mieszkańcy czuli się w urzędzie klientami, zadowolonymi z obsługi. W ramach „Przejrzystej Polski” wykonaliśmy 6 zadań obligatoryjnych i 2 fakultatywne.

   
    Opracowaliśmy katalog usług świadczonych przez Urząd. Karty usług są udostępnione na naszej stronie internetowej, są wyłożone na stoliku przy wejściu do Urzędu, a także można otrzymać je od pracowników prowadzących daną sprawę. Muszę powiedzieć, że karty usług cieszą się dużym powodzeniem wśród mieszkańców.

    Przy współudziale pracowników, został opracowany Kodeks Etyczny Pracownika, który jest wskazówką , jak należy postępować aby dobrze wykorzystywać swoją pracę. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy program   współpracy z organizacjami   pozarządowymi.


    W ramach zadań fakultatywnych wprowadzono system oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie. W całym Urzędzie Miasta zostały umieszczone tablice informacyjne. Dzięki temu interesanci odwiedzający nasz urząd nie powinni mieć trudności z odnalezienie osoby właściwej do załatwienia danej sprawy. Ponadto wszyscy pracownicy urzędu są zobowiązani do noszenia imiennych identyfikatorów. Do zadań dodatkowych należało sporządzenie Katalogu Firm, który umożliwia interesantom łatwy dostęp do informacji związanych z lokalną przedsiębiorczością. Katalog jest dostępny w ewidencji działalności gospodarczej oraz na stronie internetowej.


    Opracowany został również materiał przybliżający mieszkańcom strategię rozwoju gminy oraz książeczkę   Pt „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” . Oba te opracowania są dostępne na naszej stronie internetowej, można je otrzymać w Urzędzie a także były dodatkiem do „Kuriera Pilawskiego”. Wprowadziliśmy również procedurę naboru na wszystkie wolne stanowiska pracy w Urzędzie oraz konkursy na stanowiska kierownicze .

    Miasto i Gmina Pilawa znalazła się wśród   laureatów   akcji „Przejrzysta Polska”. W dniu 4 marca 2006 r. w siedzibie „Gazety Wyborczej” w Warszawie odbędzie się konferencja   kończąca akcję społeczną „Przejrzysta Polska”, podczas której przedstawiciele Rady Programowej wręczą Certyfikaty uczestnictwa w akcji.
Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10; fax: 25 685 60 83
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


© 2018 Urząd Miasta i Gminy Pilawa