Miasto i Gmina Pilawa
informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Linki
  Archiwum
  Kontakt
UROCZYSTE SADZENIE DĘBÓW W PARAFII TRĄBKI
ODBYŁO SIĘ 14 MAJA 2006 R.„Tu z wyjątkową mocą zdaje się
przemawiać błękit nieba,
zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek.
Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie
znajomo po polsku”
                                      Jan Paweł II

      Pierwsze trzy Dęby Trzeciego Tysiąclecia zostały posadzone na terenie Gminy Pilawa   w Parafii pw. Św. Józefa w Trąbkach. Uroczystość odbyła się w niedzielę 14 maja 2006 r. Na wstępie Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa P. Albina Łubian przybliżyła wszystkim zebranym ideę sadzenia Dębów Trzeciego Tysiąclecia. Inspiracją akcji stały się słowa Ojca Świętego wypowiedziane podczas pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu 1999 r., podkreślające   piękno   tej ziemi, a także zawierające apel o zachowanie tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Mszę Św. koncelebrował Proboszcz Parafii Trąbki Ks. Jan Grochowski. Po Mszy Św. program okolicznościowy przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Trąbkach. W dalszej części uroczystości uczestnicy udali się na miejsce posadzenia dębów. Pierwszy poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II został posadzony na parkingu przy Kościele, gdzie P. Burmistrz dokonała odczytania aktu, a następnie   wraz z Ks. Janem Grochowskim, Przewodniczącym Rady – P. Waldemarem Buczkowskim, uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Trąbkach, przedstawicielami uczniów i innymi osobami dokonano posadzenia dębu.
      Drugi dąb został posadzony w parku przy „Lepiankach”, a poświęcony został rodzinie Hordliczków- założycielom Osady Czechy. W uroczystości wziął udział Pan Andrzej Czyżewski – potomek rodziny Hordliczków wraz z rodziną. Natomiast dąb poświęcony Prymasowi Tysiąclecia Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu został posadzony przy Kaplicy w Puznówce. W uroczystości poprzedzonej Mszą Św. wzięli udział władze Miasta i Gminy na czele z P. Burmistrz, księża oraz mieszkańcy wsi Puznówka. Krótki spektakl słowny o osobie Prymasa Tysiąclecia przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej w Puznówce. Za kilkadziesiąt lat te dziś   1,5 – 2 metrowe sadzonki powinny osiągnąć kilkadziesiąt metrów wysokości; przetrwają dłużej niż dzisiejsze szkoły, ulice i przez setki lat będą mówiły o niezwykłych Polakach.

zobacz zdjęcia z uroczystości

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 10, 25 685 61 15, 25 685 61 31; fax: 25 685 60 83
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


© 2018 Urząd Miasta i Gminy Pilawa