naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Kontakt
ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU "MOJA POSESJA ŚWIADCZY O MNIE"
     

      Wzorem lat poprzednich na terenie gminy przeprowadzono Konkurs pt. „Moja posesja świadczy o mnie”. Zgodnie z regulaminem w konkursie wzięły udział posesje z terenu Miasta i Gminy Pilawa zgłoszone przez właścicieli.
Celem Konkursu było: propagowanie czystości na terenie miasta i gminy, zwiększenie dbałości
o wygląd posesji, wzbogacenie i urozmaicenie wizerunku Miasta i Gminy Pilawa, promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających wpływ na wygląd i estetykę miasta i gminy. W efekcie wyłoniono i nagrodzono najbardziej zadbane i stwarzające wrażenie estetyki posesje z terenu miasta i gminy.
Oceny stanu posesji dokonała Komisja Konkursowa składająca się z członków Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Pilawie oraz przedstawicieli Burmistrza Miasta
i Gminy Pilawa. Podczas wyjazdów w teren Komisja dokonała dwukrotnej oceny zgłoszonych posesji z terenu miasta i gminy biorąc pod uwagę: czystość, estetykę, porządek na posesji, ogólne wrażenie
i zadbanie terenu, wkład pracy właścicieli, zagospodarowanie terenu przyległego do posesji oraz kompleksowość zagospodarowania terenu całej terenu posesji.
Komisja nagrodziła 4 posesje oraz przyznała 3 wyróżnienia. Nagrodami w konkursie są talony
w wysokości od 200 do 50 zł, które można zrealizować w sklepach ogrodniczych na terenie Powiatu Garwolińskiego.


Nagrodzone i wyróżnione posesje:
II miejsce

1.Państwo Wiesława i Stanisław Wardakowie
                Wygoda

2.Państwo Magdalena i Tomasz Sałata
                Pilawa

III miejsce

1. Pani Zofia Woźniak
        Pilawa

2. Państwo Marzena i Dariusz Piętkowie
        Jaźwiny


Wyróżnienia

1. Państwo Barbara i Ryszard Czajka
          Trąbki

2. Państwo Henryka i Stanisław Skolmowscy
          Łucznica

3. Państwo Elżbieta i Andrzej Krzysztofiak
          Pilawa
Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10; fax: 25 685 60 83
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


© 2019 Urząd Miasta i Gminy Pilawa