naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Kontakt
Miasto i Gmina Pilawa
Organizacje pozarządowe


 • Uchwalony Program współpracy na rok 2019 (.pdf)

  Sprawozdania:

 • Sprawozdanie z realizacji "Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi" w 2018 roku(.pdf)
 • Sprawozdanie z realizacji "Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi" w 2017 roku(.pdf)
 • Sprawozdanie z realizacji "Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi" w 2016 roku(.pdf)
 • Sprawozdanie z realizacji "Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi" w 2015 roku(.pdf)

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Organizacje pozarządowe, stają się w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnym i kompetentnym partnerem samorządu w realizacji jego zadań. Skupiają ludzi o dużej wiedzy i doświadczeniu. Stwarzają możliwość twórczej i pożytecznej działalności na rzecz społeczności lokalnej. Współpraca organizacji pozarządowych z  samorządem terytorialnym stwarza szansę lepszej realizacji ich wspólnego celu jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców.

  Obecnie organizacje pozarządowe są jednym z ważniejszych zasobów społecznych jakimi dysponuje gmina. Liderzy tych organizacji należą z reguły do ludzi bardzo aktywnych, którzy mają kontakty z wieloma środowiskami  oraz dobre rozeznanie w problemach społeczności lokalnej. Dzięki temu dla gminy stają się ważnym partnerem w realizacji projektów i opiniowaniu ważnych dla społeczności lokalnej decyzji.

  Według definicji ustawowej, organizacje pozarządowe są to nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

  Wyjątek od tej reguły stanowią: partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, fundacje utworzone przez partie polityczne, kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej. Są to organizacje obywatelskie działające z inicjatywy własnej na rzecz wybranego przez siebie wycinka interesu publicznego.

  Podmioty te mogą w sferze zadań publicznych prowadzić działalność pożytku publicznego. Sfera zadań publicznych określona została w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234,poz. 1536 z późn. zm.). Dodatkowo w/w ustawa określa szczegółowe zasady oraz formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. 

  Wykaz organizacji pozarządowych z terenu Miasta i Gminy Pilawa zarejestrowanych w KRS:

  Lp.

  Nr KRS

  Nazwa Organizacji

  Siedziba

   

  Uwagi

   

  1

  0000126484

  Stowarzyszenie „Akademia Łucznica”

  Łucznica 10
  08-440 Pilawa

   

  2

  0000089011

  Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego

  Hufiec Garwolińsko-Pilawski

  ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 14 02-366 Warszawa

  ul. Staszica 11; 08-400 Garwolin

   

  3

  0000073376

  Towarzystwo „Przywrócić Dzieciństwo” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Koło Terenowe „Pilawa”

  ul. Wojska Polskiego 2, 08-440 Pilawa

   

  4

  0000348985

  Fundacja Wspierania Działań Biznesu na Rzecz Kultury  BUSINESS TO CULTURE

  Osadnicza 57, 08-440 Trąbki

   

  5

  0000380309

  Stowarzyszenie WARTOŚCI

  ul. Stokrotki 21;08-440 Pilawa

   

   

   

  Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pilawa zarejestrowanych w KRS w formie stowarzyszenia.

  Lp.

  Nr KRS

  Nazwa jednostki

  Siedziba

   

  Uwagi

   

  1.

  0000226238

  Ochotnicza Straż Pożarna w Pilawa

  Al. Wyzwolenia 124; 08-440 Pilawa

   

  2.

  0000208549

  Ochotnicza Straż Pożarna w Lipówkach

  Lipówki 71; 08-440 Pilawa

   

  3.

  0000257719

  Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie

  Wygoda; 08-440 Pilawa

   

  4.

  0000204910

  Ochotnicza Straż Pożarna w Puznówce

  Puznówka; 08-440 Pilawa

   

  5.

  0000221024

  Ochotnicza Straż Pożarna w Gocławiu

  Gocław; 08-440 Pilawa

   

  6.

  0000229478

  Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna Trąbki

  ul. Osadnicza 8/18;
  08-440 Pilawa

   

  7.

  0000035746

  Ochotnicza Straż Pożarna Przy Fabryce Farb I Lakierów Polifarb Pilawa

  ul. Przemysłowa 3;
  08-440 Pilawa

   

   

  Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu Miasta i Gminy Pilawa  zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Garwolińskiego.  

  Lp.

  Nazwa stowarzyszenia 

  Rodzaj dyscypliny sportowej

   

  Siedziba

   

  1.

  UKS przy PSP w Trąbkach

  piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa

  Szkoła Podstawowa w Trąbkach 
  08 – 440 Pilawa

  2

  UKS ISKRA - PILAWA przy PSP w Pilawie

  piłka nożna

  Szkoła Podstawowa w Pilawie 
  08 – 440 Pilawa

  3

  KS „Olimpia Puznówka”

  piłka nożna

  Puznówka 49 
  08 – 440 Pilawa

   

  4

  Klub Sportowy „Hutnik” Huta Czechy
  w Trąbkach

  piłka nożna

  Trąbki 96 
  08 – 440 Pilawa

   

  5

  Klub Sportowy „Wygoda” 
  w Wygodzie

  piłka nożna

  Wygoda 76 
  08 – 440 Pilawa

   

  6

  Ludowy Klub Sportowy „Burza”
  w Pilawie

  piłka nożna

  ul. Spacerowa 5 
  08 – 440 Pilawa

   

  7

  Klub Sportowy „Puznówka 1996”
   

  piłka nożna

  ul. Słoneczna 16, 
  Puznówka
  08 – 440 Pilawa

     Dokumenty:

 • Karta danych

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

 • USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
  Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10; fax: 25 685 60 83
  Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
  Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
  Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
  Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
  Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


  © 2019 Urząd Miasta i Gminy Pilawa