Miasto i Gmina Pilawa
informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Linki
  Archiwum
  RODO
  Kontakt
Witamy w Przedszkolu Misia Uszatka!Galeria zdjęć

zobacz zdjecia ze spotkania

zobacz zdjęcia z uroczystości

Witamy w naszym przedszkolu i zapraszamy do obejrzenia uroczystości


Jubileusz Przedszkola
     

      W słoneczny, czerwcowy dzień 2007r.   Przedszkole Samorządowe w Pilawie obchodziło swój jubileusz   60-ciolecia i nadania imienia Misia Uszatka.
     
      Tę wyjątkową uroczystość swą obecnością uświetniły władze miasta Pilawy, powiatu garwolińskiego, Kuratorium Oświaty-Delegatura w Siedlcach, Ksiądz Proboszcz, Radni Rady Miejskiej w Pilawie, pierwsi wychowankowie przedszkola, prezesi firmy ARBOL, dyrektorzy szkół i zakładów z gminy Pilawa, pracownicy i nauczyciele – emeryci, przedstawiciele prasy, rodzice, nauczyciele , pracownicy i dzieci , z   którymi ten mały świat tworzymy już 60 lat.
 
      Historię przedszkola przypomniała nauczycielka Ewa Tudek.  
 
      Przedszkole w Pilawie powstało w 1947roku w remizie strażackiej staraniem Ligi Kobiet.

      Pierwszymi absolwentami między innymi byli: Hanna Jarosławska-Galas, Gertruda Grzegrzółka- Maślankiewicz, małżeństwo Alicja Gerlach-Dąbrowska i Andrzej Dąbrowski, którzy byli obecni na   uroczystości.   Z przyczyn sanitarnych przedszkole zostało zamknięte i powtórnie otwarto je w 1955 roku w budynku szkoły podstawowej w jednej sali i szatni. Stąd dzieci musiały się przenieść do prywatnego budynku Henryka Żaczka na ulicę Miodową.   W 1972 roku przedszkolaki były w budynku po byłej szkole podstawowej. Z powodów technicznych pobyt dzieci był tu zagrożony i zajęcia odbywały się w Ośrodku Kultury w Pilawie do wakacji. Od września 1978 r. były dowożone   autobusem do Jaźwin do budynku byłej Szkoły Podstawowej. W tym czasie trwała budowa nowego przedszkola, który   był oddany do użytku w 1983 roku. Przedszkolem zarządzały: Jadwiga Kępka, Władysława Władzińska, Barbara Tudek, a obecnie Jadwiga Polak. Do przedszkola uczęszczało na początku 30-cioro dzieci, dziś jest 125.   Mamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną: 6 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 2 jest nauczycieli kontraktowych i 1 mianowany.
     
      Przedszkole oprócz codziennych zajęć wynikających z zaplanowanych działań organizuje wiele uroczystości dla dzieci i rodziców. Dzieci biorą udział w konkursach, akcjach, festiwalach organizowanych przez różne instytucje. Otrzymujemy dyplomy, podziękowania, nagrody.
     
      Przy okazji jubileuszu nadaliśmy placówce imię Misia Uszatka.   Ten Miś z klapniętym uszkiem będzie patronem ponadczasowym. Wychowało się na nim wiele pokoleń Polaków. Uczy prawdy, szacunku i przyjaźni. Dzieci będą poznawać jego zasady, przygody i przyjaciół.
     
      Rada Miejska w Pilawie zaakceptowała nasz wybór i podjęła uchwałę, którą odczytał na uroczystości wiceprzewodniczący Marcin Woźniak.
     
      Gratulacje z tytułu wyboru patrona i dotychczasowych osiągnięć przedszkola otrzymaliśmy od Pani Burmistrz Albiny Łubian, wizytatora KO – Delegatura w Siedlcach Aliny Dudek, od Starosty Powiatu Garwolińskiego Grzegorza Woźniaka, od Pani Poseł na Sejm RP Stanisławy Prządka list odczytała radna Rady Miejskiej Halina Kuszpit, od Zarządu ZNP – Małgorzaty Flont i od Rady Rodziców Renaty Kowalskiej. Od wszystkich otrzymaliśmy wspaniałe prezenty: zabawki, filmy o Misiu Uszatku, piękne pozycje książkowe, które dzieci będą poznawać. Od Rady Miejskiej dzieci otrzymały specjalnie uszytego dużego Misia Uszatka. Wręczyli go   radni Halina Podgórska i Andrzej Kępka. Ksiądz Proboszcz Antoni Sulich modlił się o bezpieczne zabawy naszych przedszkolaków. Absolwentka Hanna Galas ze wzruszeniem dziękowała za zaproszenie i wspominała chwile z dzieciństwa wiążące się z przedszkolem, wspólne zabawy i zajęcia.
      Serdecznie dziękuję wszystkim za upominki, za słowa uznania, a Miś Uszatek uśmiechnięty będzie codziennie witał naszych przedszkolaków.
     
      Na szczególne uznanie zasługuje niezwykle bogaty program artystyczny naszych młodych artystów. Zaprezentowały wspomnianą historię przedszkola w montażu słowno-muzycznym.

      Recytowały wiersze i   tańczyły poloneza, biedroneczki, kaczuchy, rock and rolla,   taniec synchroniczny oraz zaśpiewały hymn -   słowa ułożyli nauczyciele. Dzieci 5 letnie przedstawiły inscenizację, w której powitały Misia Uszatka i zaprosiły go do wspólnych zabaw i zajęć w przedszkolu.
     
      Na cześć jubileuszu wypuściliśmy w powietrze 60 balonów. Był również tort urodzinowy dla wszystkich, zabawy i tańce przy muzyce w ogrodzie przedszkolnym.   Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.
     
      Dzieci na pamiątkę otrzymały znaczki z Misiem Uszatkiem, rodzice i goście długopisy.
     
      Gości zaprosiliśmy do zwiedzania przedszkola. Oglądali   sale zajęć , prace dzieci , wystawę zdjęć, na których rozpoznawali absolwentów z różnych roczników, wpisywali się do kroniki przedszkolnej.

      Serdecznie dziękuję nauczycielom, pracownikom przedszkola i Ośrodka Kultury, rodzicom, dzieciom i wszystkim, którzy pomogli nam w zorganizowaniu tej uroczystości.
     
      Pragnę   podziękować Pani Burmistrz i Radzie Miejskiej w Pilawie za rozumienie naszych potrzeb i za podjęcie inicjatywy modernizacji i rozbudowy przedszkola, by mogło uczęszczać do niego więcej dzieci.
     
      Dziękuję dyrektorom szkół, innym zakładom, instytucjom, z którymi współpracowaliśmy dotychczas za umożliwienie dzieciom poznawania   działalności i wzbudzania zainteresowania pracą różnych zawodów.

Jadwiga Polak- dyrektor Przedszkola

zobacz zdjęcia z uroczystości


Styczeń 2007r.
Dzień Babci i Dziadka


„Dziś dla Babci słońce mamy
I całuski dla Dziadziusia
Dziś życzenia wnuczek składa
i piosenki śpiewa wnusia"

I. Salach
      We wszystkich grupach odbyły się uroczystości. „ Dnia Babci i Dziadka”, na którą goście licznie przybyli. Przygotowania trwały długo i   dzieci wykonały zaproszenia, prezenty oraz program artystyczny.
      Na ten dzień przygotowały piosenki, wiersze i   tańce ludowe. Czterolatki zatańczyły   wspólnie z dziadkami „kaczuchy” i „jedzie pociąg”. Było dużo śmiechu, radości i łzy wzruszenia , gdy zabrzmiało „100 lat”. Przy słodkim poczęstunku, zorganizowanym przez rodziców dziadkowie odkrywali swoje wspomnienia z dzieciństwa. Serdeczne podziękowania składali   wszystkim nauczycielom.   Na tę uroczystą chwilę dziadkowie przybyli z różnych stron, nawet z Ryk   i   z Wrocławia.

zobacz zdjęcia z uroczystości


Bal karnawałowy
     
      Tradycją naszego przedszkola jest organizowanie balu karnawałowego dla dzieci. Na ten bal zapraszamy „milusińskich”., którzy nie chodzą do przedszkola. W tym roku bal ten odbył się w przeddzień ferii zimowych. Pracownicy przedszkola, rodzice i dzieci przygotowywali się przez kilka dni. Rodzice mieli wielki problem, jaki strój wymyślić dla swojego maleństwa, gdyż co roku musi być inny. Wszystkie dzieci były przebrane w różnokolorowe stroje karnawałowe. Z babciami i rodzicami szalały w rytm nie tylko dziecięcych przebojów. Tańce były przerywane różnymi konkursami. Scenariusz uroczystości i wodzirejami były nauczycielki przedszkola, p. Monika Pielasa i p. Lidia Rogalska. Największą atrakcją i zaskoczeniem dla dzieci był Święty Mikołaj. Gościliśmy również starostę Powiatu Garwolińskiego pana Grzegorza Woźniaka, który jest rodzicem naszego przedszkolaka.
Dzieci w tym dniu wychodziły z przedszkola zmęczone tańcem lecz uśmiechnięte i z paczką słodyczy.

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10; fax: 25 685 60 83
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


© 2018 Urząd Miasta i Gminy Pilawa