Miasto i Gmina Pilawa
informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Linki
  Archiwum
  RODO
  Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. H. Sienkiewicza
w Pilawie
Dyrektor Szkoły: Hanna Gajowniczek
   
„Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie”
/ H. Sienkiewicz /

Misja szkoły
   
      Istniejemy po to, aby w atmosferze odpowiedzialności, uczciwości, kreatywności i dążenia do sukcesu towarzyszyć uczniom na drodze do poznawania i rozwijania siebie.
Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnej współpracy nauczycieli, wychowawców i rodziców .Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów. Pielęgnujemy umiejętności dzielenia się emocjami, jesteśmy wrażliwi na uczucia innych.      
Podstawą naszego działania jest rzetelne przekazywanie przez nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły wiedzy i umiejętności potrzebnych dzieciom w dalszym kształceniu i dorosłym życiu.
Szkolna społeczność

      W Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Pilawie uczy się aktualnie 521 uczniów w 24 oddziałach I – VI oraz 47 uczniów w dwóch oddziałach przedszkolnych.
Zatrudnionych jest 38 nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje, dobrze przygotowanych do wykonywania swojego zawodu. Doskonalą oni ciągle swoje umiejętności, aby sprostać wymaganiom reformy oświaty a przede wszystkim wychodzić na przeciw potrzebom uczniów.

Baza dydaktyczna

      Budynek szkoły jest przestronny, jasny, estetycznie i funkcjonalnie zagospodarowany. Ścianę główną zdobi popiersie patrona szkoły – Henryka Sienkiewicza wykonane przez ludowego rzeźbiarza z naszej gminy p. Józefa Grociaka. Korytarze zdobią liczne prace plastyczne dzieci.
     
      Uczniowie mogą korzystać z 13 komputerów w pracowni informatycznej, każdy z dostępem do internetu – nie tylko na lekcjach informatyki, również na innych przedmiotach. Szkoła posiada wiele pomocy dydaktycznych ułatwiających i uatrakcyjniających proces dydaktyczno – wychowawczy: rzutniki pisma, telewizory, video, radiomagnetofony itp.
Ciągle wzbogacany księgozbiór biblioteczny zachęca do czytania kolorowymi okładkami książek.


Baza sportowa

      Lekcja wychowania fizycznego i zajęcia sportowe odbywają w hali sportowej, która połączona jest z budynkiem szkoły. Zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej prowadzi się w specjalnie do tego celu przystosowanej sali lustrzanej. Dzieci maja możliwość uprawiania wielu dyscyplin sportowych: lekką atletykę, piłkę ręczną, siatkową i koszykową, piłkę nożną – również halową, tenis stołowy.

Pedagog i logopeda
     
      Nasza szkoła jest przyjazna dla każdego ucznia, troszczy się o jego rozwój duchowy i fizyczny. Uczniom z kłopotami emocjonalnymi pomagamy rozwiązywać kłopoty przy pomocy pedagoga i psychologa. Udzielają oni porad również   rodzicom   i   nauczycielom.     Prowadzone   są   zajęcia   logopedyczne i reedukacyjne.    

Zajęcia pozalekcyjne

      Nasza szkoła jest przyjazna dla każdego ucznia, troszczy się o jego rozwój duchowy i fizyczny. Uczniom z kłopotami emocjonalnymi pomagamy rozwiązywać kłopoty przy pomocy pedagoga i psychologa. Udzielają oni porad również   rodzicom   i   nauczycielom.     Prowadzone   są   zajęcia   logopedyczne i reedukacyjne.    
     
      Działalność wychowawczą i opiekuńczą prowadzą nauczyciele w ramach zajęć edukacyjnych oraz podczas zajęć pozalekcyjnych: praca w kołach przedmiotowych i zainteresowań: plastycznym, sportowym, matematycznym, komputerowym, filatelistycznym w Klubie Młodego Europejczyka, Samorządzie Uczniowskim, PCK, LOP.
W działaniach wspiera nas świetlica terapeutyczna i świetlica opiekuńcza.
      Uczniowie naszej szkoły osiągają dobre wyniki sprawdzianów organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

      Proponujemy im również udział w wielu konkursach organizowanych na szczeblu szkoły i poza szkołą. Każdego roku uczniowie klas I – III mają możliwość uczestniczenia w Szkolnej Olimpiadzie klas I – III a uczniowie starszych klas w Szkolnej Olimpiadzie Języka Polskiego, Szkolnej Olimpiadzie Matematycznej oraz Szkolnej Olimpiadzie Przyrodniczej.


ŻYJ ZDROWO I BEZPIECZNIE
    Jednym z podstawowych zadań Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie na lata 2008 – 2010 jest promocja zdrowego, aktywnego oraz bezpiecznego stylu życia.   Dlatego w minionym roku szkolnym opracowaliśmy program edukacyjno – wychowawczy „Żyję zdrowo”. Realizacja poszczególnych działań skupiona była wokół zagadnień dotyczących: zdrowego odżywiania, zapobiegania chorobom, zagrożeń cywilizacyjnych oraz propagowania aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu.

    W ramach projektu uczniowie klas szóstych wzięli udział w wycieczce rowerowej do Łucznicy i Górek, mieli także możliwość poznania historii igrzysk olimpijskich podczas zajęć zorganizowanych w Centrum Edukacji Olimpijskiej w Warszawie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kulinarne, podczas których nasi wychowankowie poznawali zasady prawidłowego odżywiania, a następnie samodzielnie przygotowali smaczne sałatki.

    Ważnym punktem programu były działania związane z problematyką uzależnień. Podczas godzin wychowawczych omawialiśmy zagadnienia dotyczące przyczyn, mechanizmów i skutków sięgania po alkohol i nikotynę.   Uczniowie przygotowali scenkę dramową „Sąd nad papierosem”.   Podsumowaniem naszego przedsięwzięcia była zorganizowana pod koniec maja trzydniowa wycieczka w góry, w trakcie której zwiedziliśmy kopalnię soli w Wieliczce, Kraków, ale przede wszystkim mieliśmy okazję podziwiać piękno tatrzańskich krajobrazów. Nad sprawną realizacją poszczególnych zadań programu czuwały p. Maryla Karczmarczyk oraz p. Marlena Korab.

    Dodatkowo na terenie pilawskiej szkoły podejmujemy szereg innych działań związanych z promocją zdrowia i bezpieczeństwem. Klasy czwarte wzięły udział w projekcie edukacyjnym „Szkoła globalna”, którego podstawowym celem było uświadomienie zagrożeń związanych
z rozwojem cywilizacji. Uczniowie pod kierunkiem pani pedagog przygotowali apel profilaktyczny „Precz z hałasem”. Ważną lekcją dla naszych wychowanków okazało się spotkanie z twórcami filmu edukacyjnego „Bezpiecznie z prądem” oraz sama projekcja.


    Uczniowie klas pierwszych zostali objęci akcją „Słodki pierwszak” prowadzoną przez p. Beatę Wyglądałę. Dzięki pozyskanemu z firmy farmaceutycznej BAYER gleukometrowi udało się zmierzyć poziom cukru, a następnie skierować na dalsze badania diagnostyczne uczniów z wynikami na granicy ryzyka cukrzycy. Pierwszaki obejrzały również film „Lenny uczy o cukrzycy”.

    Nasi najmłodsi wychowankowie z kl. „0” wzięli udział w pilotowanym przez garwoliński Sanepid konkursie   „Czyste powietrze wokół nas”, którego głównym celem było zwrócenie uwagi na skutki biernego palenia.

    Ogromny entuzjazm w klasach młodszych wzbudził happening „Warzywa i owoce na 5” przygotowany przez p. Agnieszkę Zawadkę, p. Beatę Wyglądałę oraz p. Marzenę Soszkę. Kontynuacją tego przedsięwzięcia była zorganizowana w październiku 2009 r. „Jesienna loteria owocowa”.


    Na początku nowego roku szkolnego 2009/2010 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”. Nasi wychowankowie wykonali prace plastyczne na temat „Jestem bezpieczny” oraz makiety przejazdów kolejowych, które można podziwiać na specjalnej wystawie. Dnia 29 października odbył się marsz ulicami miasta w kierunku przejazdu kolejowego. Następnie pracownicy Straży Ochrony Kolei   wyjaśniali zasady bezpiecznego przechodzenia przez przejazd.   Uczniowie klas IB, IIC oraz VA zaprezentowali na forum szkoły również część artystyczną „Bezpieczni na drodze”, po której nastąpił pokaz udzielania pierwszej pomocy przygotowany przez strażaków oraz pogadanka z p. Stanisławem Madejskim – policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie. Koordynatorem powyższego przedsięwzięcia był Zespół ds. Bezpieczeństwa, w skład którego wchodzą: p. Irena Szeląg, p. Elżbieta Lis, p. Artur Kondej, p. Emilia Elis oraz p. Jolanta Bajera.red. M. Korab

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10; fax: 25 685 60 83
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


© 2018 Urząd Miasta i Gminy Pilawa