Miasto i Gmina Pilawa
informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Linki
  Archiwum
  Kontakt
Dzień Rodziny w Publicznym Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Trąbkach.„Niechże Ci będzie „Cześć”, jak jej rzeczono:
Nie tylko kochaj, więc miej dla Rodziców
Układność wdzięku i mowę pieszczoną,
Lub przyrodzone uśmiechnięcie liców [...]
Owszem –jak słowa nieodmiennie stoją;
Będziesz czcił Ojca i czcił Matkę twoją!’’
                                                Cyprian Kamil Norwid


    9 czerwca 2009 był Dniem Rodziny w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Trąbkach. Był wyrazem wdzięczności dla rodziców, często zabieganych i zatroskanych o „lepsze jutro” dla swoich dzieci i miał za zadanie nie tylko uczcić święto rodziny, ale również zwrócić uwagę na liczne zdolności dzieci tych rodzin.
    Program artystyczny przygotowany przez p. Dorotę Tywanek składał się z dwóch części. W pierwszej części wysłuchaliśmy montażu słowno – muzycznego. Refleksyjny charakter tej uroczystości, podczas której uczniowie deklamowali utwory polskich poetów, wycisnął łzy z oczu wzruszonych Rodziców i nauczycielek pracujących z młodzieżą. Bardzo duża grupa uczniów zaprezentowała swoje zdolności wokalne przy akompaniamencie p. Tomasza Kujdy i jednego z uczniów Mateusza Dróżdża. Swoje umiejętności zaprezentował także nasz szkolny wirtuoz Piotr Biernacki.
W drugiej części mogliśmy podziwiać talenty aktorskie naszej młodzieży. Ta część uroczystości była bardzo wesoła, zamierzeniem było wywołać uśmiech na ustach, często zatroskanych o los swoich dzieci Rodziców. Zaznaczyć należy, że talentem tanecznym „pochwaliły się” przed bliskimi cheerleaderki, prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego Halinę Ciesielską.
    Warto dodać, że rodzice mieli również okazję obejrzeć prace swoich pociech. Wystawa obejmowała twórcze prace gimnazjalistów uczęszczających na koło matematyczne, plastyczne, historyczne i biologiczne oraz nagrody za osiągnięcia sportowe. Na wystawie można było obejrzeć oryginalne plakaty, rzeźby, grafikę i rysunki na szkle. Koło biologiczne przygotowało piramidę żywieniową i projekt badawczy na temat zanieczyszczenia okolicy, młodzi matematycy zaprezentowali opracowane przez siebie dwie broszurki, a historycy makiety i albumy. Głównym koordynatorem szkolnym całego przedsięwzięcia była p. Ewa Szostak, ale swój ogromny wkład w przygotowanie uroczystości wnieśli niemal wszyscy nauczyciele i wychowawcy pracujący w gimnazjum.
    Bardzo dużym zainteresowaniem   cieszyła się Kronika Szkolna i Szkolny Album Fotograficzny. Rodzice i rodzeństwo naszej młodzieży mogło obejrzeć tam wszystkie uroczystości, na których nie mieli okazji być w ciągu roku.
Dzień Rodziny w gimnazjum przekonał wszystkich zgromadzonych, że wpajanie dzieciom i młodzieży poszanowania godności każdej osobie, zachowanie tradycji rodzinnych jest bardzo istotnym czynnikiem wychowania. Wspólne przeżywanie zbliża ludzi, a członków rodziny szczególnie.
    Po występach uczniów Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Trąbkach p. Andrzej Skierkowski podziękował Rodzicom za przybycie i spędzenie wspólnie czasu, a uczniowie na ręce przewodniczącej Rady Rodziców złożyli kwiaty w podziękowaniu za wspieranie szkoły w podejmowane przedsięwzięcia. Aby w miłej atmosferze zakończyć uroczystość przygotowano skromny poczęstunek i zadbano o karaoke. Piękne polskie przeboje śpiewali nie tylko uczniowie, ale także rodzice. Miło było popatrzeć, jak młodzież i Rodzice zgromadzeni na sali wspólnie śpiewali stare i nowe przeboje wzajemnie się wspierając. Wielu Rodziców miało okazję obejrzeć swoje pociechy zupełnie w innym świetle. „Jestem zaskoczona, że moje dziecko tak pięknie recytuje. Żałuję, że mąż z nami nie przyjechał.” – powiedziała po uroczystości jedna z   Mam. „Nigdy nie słyszałam, żeby moja córka śpiewała”, „Czy w szkole jest koło muzyczne, że dzieci tak pięknie grają i śpiewają?” – pytały inne.
    Taka uroczystość jest potrzebna całej społeczności szkolnej, nie tylko jest wyrazem szacunku i podziękowania dla Rodziców, ale uświadamia wszystkim, że nasza młodzież może wiele zaoferować, ma wiele talentów, trzeba je tylko zauważyć i dać możliwość pokazania. Wielu Rodziców tego dnia wyszło dumnych ze swoich dzieci, wielu zobaczyło je w innym świetle, a nie tylko z perspektywy szkolnych ocen i często trudnych spraw wychowawczych.
Niewątpliwie Dzień Rodziny jest dniem szczególnym, pobudza uczniów do twórczości literackiej. Zachęceni przez polonistkę Jolantę Turek dali temu wyraz w poezji. Najciekawsze prace prezentujemy poniżej.Jolanta Turek, Maria ZaleskaRodzina


Rodzina jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani nie kupuje,
Dla której miłość i serce się ofiaruje.
Jest od słońca więcej warta, słońce nosi w sercu.

Dzieciom rozum przekazuje, by w pogoni za wielkim szczęściem,
Nie tracili z oczu małych chwil, które nadają życiu prawdziwe piękno.
Dla utrzymania więzi rodzinnych nie szkoda zachodu ni słońca.

Kinga Żurawek, klasa IIDom to moi bliscy

Dom, co to znaczy dom?
Czy to tylko budynek,
Z oknami i drzwiami?
Z pięknymi ścianami
I wymyślnymi sprzętami?
Z ogródkiem i kwiatkami?
Czy to tylko rzecz, którą chwalimy
I alarmami ją chronimy?

Nie, dom to ja i bliscy mi ludzie,
To Ci, których kocham
I w sercu głęboko skrywam,
To ich nazywam swym domem.
Ostoją mą…

Cóż mi by było z budynku wielkiego?
Z zamku pięknie wystrojonego?
Gdybym w nim sama mieszkała
I samotnie życie spędzała?
Miłości od bliskich nie odczuwała?
Nikim bym nie była…

Ja już wolałabym mieszkać
W chacie murzyńskiej,
W igloo Eskimosa,
W szałasie Indianina.
Mogłabym wcale nie mieć dachu nad głową,
Lecz najważniejsze by być z bliską osobą…

Daria Wilczek, klasa II

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 10, 25 685 61 15, 25 685 61 31; fax: 25 685 60 83
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


© 2018 Urząd Miasta i Gminy Pilawa