naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Kontakt
Oferty pracy

Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. centralizacji rozliczeń podatku VAT i kontroli zarządczej

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. centralizacji rozliczeń podatku VAT i kontroli zarządczej

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Informacja o wynikach naboru


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości odpadów komunalnych

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Informacja o wynikach naboru


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Unieważnienie naboru


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Informacja o wynikach naboru


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. centralizacji rozliczeń podatku VAT i kontroli zarządczej

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Informacja o wynikach naboru


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. centralizacji rozliczeń podatku VAT i kontroli zarządczej


Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Informacja o wynikach naboru


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej


Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Informacja o wynikach naboru


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. centralizacji rozliczeń podatku VAT i kontroli zarządczej


Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Unieważnienie ogłoszenia


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej


Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Informacja o wynikach naboru


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze
Informacja o wynikach naboru

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Informacja o wynikach naboru


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i inwestycji


Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Informacja o wynikach naboru


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. centralizacji rozliczeń podatku VAT i kontroli zarządczej

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Informacja o wynikach naboruBurmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko urzędnicze


Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Unieważnienie ogłoszenia


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko urzędnicze


Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów
Informacja o wynikach naboruBurmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na stanowisko: Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych


Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Lista kandydatów
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Informacja o wynikach naboruBurmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na stanowisko: Młodszy referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi


Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Lista kandydatów
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Informacja o wynikach naboru


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu i kadr

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Lista kandydatów
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Informacja o wynikach naboru


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na stanowisko: Inspektor ds. księgowości oświatowej

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Lista kandydatów
Informacja o wynikach naboruBurmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej


Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Informacja o wynikach naboru


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Miejskiej i archiwum

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w dniu 27 maja 2010 r.
Informacja o wynikach naboru

Kierownik Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudni
Pracownika socjalnego na zastępstwo na okres od 01.02.2010 r. - 30.09.2010 r.

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy

Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Informacja o wynikach naboru


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Informacja o wynikach naboru


Kierownik Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ogłasza II nabór na wolne stanowisko Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej


Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
Informacja o wynikach naboru


Kierownik Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ogłasza nabór na wolne stanowisko Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej


Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Informacja o wynikach naboru


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa
ogłasza II nabór na stanowisko informatyka, d/s redagowania strony internetowej,
BIP oraz ochrony danych osobowych

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
Informacja o wynikach naboru


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa
ogłasza nabór na stanowisko ds. płac

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Informacja o wynikach naboru


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa
ogłasza nabór na stanowisko informatyka, d/s redagowania strony internetowej,
BIP oraz ochrony danych osobowych

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa
ogłasza nabór na czas zastępstwa na wolne stanowisko urzędnicze
ds. obsługi Rady Miejskiej i archiwum    

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Lista kandytatów spełniających wymogi formalne

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej


Informacja o wynikach naboru


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Protokół z posiedzenia komisji

Informacja o wynikach naboru

Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa
ogłasza nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych


Ogłoszenie o naborze

kwestionariusz osobowy

Protokół z posiedzenia Komisji

Lista osób spełniajacych wymagania formalne

ZMIANA TERMINU ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

informacja o wynikach naboru

Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa
ogłasza nabór na czas zastępstwa na stanowisku ds. obsługi sekretariatu i kadr.


Ogłoszenie o naborze

kwestinariusz osobowy

Protokół z posiedzenia komisji

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

ZMIANA DATY ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Informacja i wynikach naboru


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

Ogłoszenie o naborze

kwestinarusz osobowy

Protokół z posiedzenia Komisji


lista kandydatów spełniających wymogi formalne

ZMIANA DATY ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ


Wyniki naboruBurmistrz Miasta i Gminy Pilawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne


protokół Komisji Rekrutacyjnej

wyniki naboru

Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa
ogłasza nabór na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy.

Ogłoszenie o naborze

Protokół z posiedzenia Komisji RekrutacyjnejMiasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10; fax: 25 685 60 83
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


© 2019 Urząd Miasta i Gminy Pilawa