Ważne telefony

Telefony w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa:

 • CENTRALA - tel. (25) 685-61-10 lub 685-61-15 lub 685-61-31

 • Nr pokoju

  Referat

  Imię i nazwisko

  Nr tel. wew.

  Stanowisko

  11

  Sekretariat

  Marta Szyszko

  31

  Sekretarka/kadry

  21

  Referat IBiGN

  Wioletta Jaroń

  Krzysztof Czajka

  25

  Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

   

  14

  Referat IBiGN

  Dariusz Kościanek

   

   

  Paulina Wyglądała-Szarek

   

   

  Sebastian Piętka

  35

  Kierownik ref. IBIGN

   

   

  Inspektor ds. budownictwa i inwestycji

   

   

  Inspektor ds. budownictwa i inwestycji

  16

  Referat IBiGN

  Zbigniew Jałocha,

  Sylwester Duchna

  36

  Inspektor ds. geodezji

  Inspektor ds. budownictwa

  19

  Skarbnik

  Justyna Szostak

  41

  Skarbnik

  18

   

  Referat Budżetowo Finansowy,

  Marlena Paśniczek

   

  Magdalena Gruza

   

   

  Barbara Rękawek

   

  Katarzyna Mikulska

   

  38

   

   

   

   

  49

  Zastępca Głównego Księgowego

   

  Inspektor ds. centralizacji rozliczeń podatku VAT i kontroli zarządczej

   

  Inspektor ds. księgowości budżetowej

   

  Podinspektor ds. płac

   

  20

  Referat Budżetowo-Finansowy,

  Kasa

  Justyna Żaczek

  20

  Referent ds. obsługi kasy

  24

  Obsługa Rady Miejskiej

   

   

  IT

  Emilia Lemieszkiewicz

   

   

  Mariusz Barcikowski

  34

   

   

  40

  Inspektor ds. obsługi RM i Archiwum

   

   

  Inspektor ds. informatyki

  22

  Podatki

  Martyna Cygan

   

   

  Anna Wójcik

  46

   

   

  37

  Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

   

  Inspektor ds. księgowości podatkowej

  23

  Referat Oświaty

  Małgorzata Stefanowska

   

   

  Wiesława Soszka

  44

   

   

  45

  Inspektor ds. płac szkół

   

  Inspektor ds. księgowości oświatowej

  25

  Referat OSSiO

  Beata Całka

  48

  Inspektor Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

  1

  Kierownik USC

  Anna Trzeciak

  21

  Z-ca Kierownika USC

  1

  Referat Obrony Cywilnej,

  BHP

  Artur Maszkiewicz

  21

  Inspektor ds. wojskowych i ochrony ludności

  3

  Działalność Gospodarcza

  Anna Trzeciak

  42

  Inspektor ds. działalności gospodarczej

  4

  Referat Ochrony Środowiska,

  Rolnictwa i Gospodarki

  Komunalnej

  Krzysztof Cieszkowski

   

   

  43

  p.o. Kierownika OŚRK

   

   

  Inspektor ds. ochrony

  Środowiska

  Karina Dąbrowska

  2

  Referat Ochrony Środowiska,

  Rolnictwa i Gospodarki

  Komunalnej

  Vanesa Niksa-Matosek

   

   

   

  Beata Zięcina

  22

  Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

   

  Podinspektor ds. księgowości odpadów komunalnych


  Telefony jednostek organizacyjnych:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej - tel. (25) 685-61-40, 502-345-074
 • Pogotowie wodno-kanalizacyjne - tel. 509 - 463 - 050
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilawie - tel. (25) 685-60-53, lub wew. 47 lub 24
 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie - tel./fax (25) 685-60-64
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie - tel./fax (25) 685-61-74

 • Przedszkole Samorządowe w Pilawie - tel. (25) 685-61-35
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Pilawie - tel. (25) 685-61-01
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im.J. Tuwima w Trąbkach - tel. (25) 685-48-90
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Gocławiu - tel. (25) 685-58-57
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Puznówce - tel. (25) 685-61-02