naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Fundusze Europejskie

wfosigw

ulice-pilawa

fundusze-ue


fundusze-ue


fundusze-ue


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów

Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W dniach 23-25 września b.r. odbył się trzy dniowy wyjazd studyjny dla grupy rolników oraz liderów obszarów wiejskich Gminy Pilawa na tereny województwa kujawsko – pomorskiego. Celem zrealizowanej operacji było podniesienie wiedzy mieszkańców terenów wiejskich Gminy Pilawa w zakresie działalności gospodarczej, przedstawionej na bazie dobrych praktyk działalności agroturystycznej na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, jako dobrego przykładu możliwości wykorzystania potencjału regionu. Aktywizacja społeczności terenów wiejskich Gminy Pilawa miała na celu rozwój gospodarczy, a tym samym do ograniczania ubóstwa występującego na słabo rozwiniętych obszarach wiejskich regionu. Liczymy, że znaczna część uczestników wyjazdu dostrzeże realny potencjał dla uruchomienia własnej działalności gospodarczej opartej na doskonałym położeniu regionu Gminy Pilawa, jak również posiadanych zasobach własnych.

 

Uczestnicy wyjazdu studyjnego gościli w Kujawsko- Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, gdzie odwiedzili pasiekę w Zarzeczewie.  W trakcie wizyty studyjnej poznali szereg tajników dotyczących prowadzenia pasieki, jak również zapoznali się z apiterapią, czyli możliwścią leczenia miodem.  

 

„Lovenda Kujawska”, to plantacja lawendy na której przeprowadzona została wizyta studyjna mająca na celu przekazanie wiedzy na temat uprawy tych jakże pięknych roślin, ale również możliwości wytwarzania różnych produktów na bazie pozyskanego materiału.

 

Zaledwie w ciągu trzech dni, uczestnicy wyjazdu brali udział aż w siedmiu wizytach studyjnych poznając kolejne możliwości prowadzenia działalności gospodarczej opartej na walorach przyrody, kultury i tradycji regionu. Pasja, zaangażowanie oraz wytrwałość w działaniach ukierunkowanych na cel,  to trzy główne cechy ludzi prowadzących odwiedzane miejsca.

 

Pozostałe miejsca w których odbyły się wizyty studyjne to:

Toskania Kociewska - malowniczo położone miejsce, w którym promowany jest zdrowy i zgodny z naturą styl życia.

Nadwiślańska Chata – gdzie uczestnicy obejrzeli odrestaurowane, zabytkowe budynki gospodarcze, niezwykłe przedmioty, które kiedyś służyły rolnikom w ich codziennym życiu, jak również poznali tajniki staropolskiej kuchni opartej na tradycji regionu.

Zagroda Olęderska, to pozostałe po mennonitach, czyli osadnikach olęderskich zabudowania, w których zgromadzono wiele eksponatów związanych z ich tradycją i kulturą.

Winnica - Położona w pradolinie Dolnej Wisły w Zespole Parków Krajobrazowych, skąd roztacza się widok na zjawiskowe meandry rzeki. Winnica nawiązuje do sięgającej początku XIII wieku historii kujawsko-pomorskich upraw winorośli oraz klasztornych tradycji wytwarzania wina.

Zabytkowy młyn w Grucznie – w miejscu tym, poza zwiedzaniem pięknej budowli oraz jej eksponatów, odbyły się warsztaty serowarstwa. Uczestnicy poznawali tajniki wytwarzania różnych gatunków serów robionych według tradycyjnych receptur.

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW, oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.


fundusze-ue


fundusze-ue


fundusze-ue

fundusze-ue

parkandride

fundusze-ue

fundusze-ue

fundusze-ue


PROW - ul.Graniczna w Trąbkach - 17.03.2017

PROW-ul.Graniczna_w_Trąbkach-17.03.2017


PROW - ul.Wojska Polskiego - 17.03.2017

PROW


PROW - ul.Wojska Polskiego - 13.12.2016

PROW


mias


mias


mias


mias


mias


mias


mias


mias


mias


mias


mias


mias


wfosigw


wfosigw


wfosigw


wfosigw


wfosigw


mazowsze


mazowsze


mazowsze


mazowsze


mazowsze


mazowsze


mazowsze


mazowsze


mazowsze


mazowsze


mazowsze


wfosigw


wfosigw


wfosigw


wfosigw


wfosigw


wfosigw


wfosigw


wfosigw


wfosigw


wfosigw


wfosigw


wfosigw


wfosigw

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa