naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Inwestycje zrealizowane

[Rozmiar:


Rok 2020

img
„Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu” Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019 - 2021. W ramach realizacji zadania wykonany zostanie I etap budowy, gdzie w rozbudowanej części szkoły znajdą się 4 nowe sale lekcyjne z zapleczem, węzeł sanitarny, klatka schodowa z przestronnym holem, windę dla osób niepełnosprawnych, siłownię, pokój nauczycielski, gabinet logopedy, gabinet dyrektora, sekretariat. W budynku znajdą się również pomieszczenia socjalne dla personelu szkoły, pomieszczenia magazynowe oraz węzeł sanitarno- szatniowy dla Sali gimnastycznej która ma powstać w II Etapie rozbudowy.

Wartość prac wykonanych w 2020 r. – 2 942 470,87 zł, w tym dofinansowanie 2 275 000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

[Rozmiar:0bajtów]
„Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie” W ramach zadania przewidziano budowę centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie w ramach którego realizowana jest budowa parkingu „Park&Ride” na 103 miejsca parkingowe, w tym trzy dla osób niepełnosprawnych, pętli autobusowej z przystankiem autobusowym, parkingu dla 30 rowerów, drogami dojazdowymi i ścieżką rowerową o długości 350 m, oraz miejscami ładowania samochodów elektrycznych. Projekt jest dofinansowany z RPOWM 2014-2020 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Dofinansowanie wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Planowany termin zakończenia Projektu to 30.07.2021r.

Wartość projektu – 8 441 719,40 zł, dofinansowanie 6 775 938,22 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Wartość prac wykonanych w 2020 r. – 3 055 306,86 zł, w tym dofinansowanie 893 809,97 zł

[Rozmiar:0bajtów]
„Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy”W ramach II etapu inwestycji zakończono roboty budowlane – wykończeniowe przy realizacji budynku świetlicy wiejskiej. Zadanie realizowane w latach 2019 i 2020.
W ramach realizacji zadania powstał parterowy budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 228,81m2. Powstały budynek posiada bryłę architektoniczną o wyglądzie zbliżonym do tradycyjnego dworu polskiego z ozdobnymi zadaszeniami wejść do budynku. W budynku do dyspozycji użytkowników będą następujące pomieszczenia:
 • duża sala o powierzchni blisko 100m2 i wysokości 5m.
 • zaplecze kuchenne kompleksowo wyposażone z obszernym magazynem
 • łazienki w tym jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 • obszerny holl
 • mała sala o powierzchni 30m2 z oddzielnym wejściem do budynku
 • przestrzeń komunikacyjna i techniczna niezbędna do prawidłowego funkcjonowania budynku

 • Budynek został wyposażony w instalację fotowoltaiczna o mocy ok. 8,0kW która będzie produkowała prąd na potrzeby własne budynku służące celom bytowym oraz ogrzewaniu elektrycznemu budynku.
  Na terenie inwestycji został wykonany obszerny parking z placem manewrowym utwardzony kostką betonową. Przy budynku zlokalizowano budynek gospodarczy, który będzie służył, jako wiata śmietnikowa oraz magazyn sprzętu ogrodowego.

  Wartość zadania 1 552 562,41 zł

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lipówki” W ramach realizacji zadania ze środków funduszu sołeckiego dokonano oczyszczenia i odmulenia zbiornika wodnego „Jeziórka” znajdującego się przy ul. Starówka w Lipówkach.

  Koszt zadania wyniósł 13 000 zł.

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa chodnika w miejscowości Gocław na ul. 3 maja” Przedmiotem zadania była przebudowa drogi gminnej ul. 3 Maja w miejscowości Gocław polegająca na budowie chodnika o długości 410 mb w 2020 roku.

  Koszt inwestycji: 111 629,30 zł w tym 42 194,90 zł ze środków funduszu sołeckiego

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Urządzenie siłowni plenerowej w miejscowości Niesadna – Przecinka” Przedmiotem zamówienia są prace budowlane wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętów oraz ich montaż. Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: Biegacz i Orbitrek, Drabinka i Podciąg nóg, Surfer i Twister, Prasa nożna i Wioślarz, Wyciąg górny i Krzesło.

  Koszt inwestycji: 20 000 zł.
  Dofinansowanie 10 000 zł ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa ogrodzenia boiska sportowego – piłkochwyty w miejscowości Żelazna” Wykonano prace budowlane wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętów, mające na celu uzupełnienie piłko- chwytów boiska sportowego. Piłko-chwyty wykonane są z siatki polipropylenowej bezwęzłowej: wysokości 6m – długości 23 m i wysokości 6m – długości 23 m. Wejście na teren odbywa się poprzez furtkę istniejącą i bramę.

  Koszt inwestycji: 29 003,40 zł
  Dofinansowanie 10 000 zł ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację Parku miejskiego w Pilawie”W ramach zaplanowanego zadania, na terenie Parku Miejskiego w Pilawie o powierzchni 0,953 ha zostały nasadzone 27drzewa, 316 krzewów oraz 490 bylin wieloletnich. Aby zapewnić roślinom dobre warunki rozwoju, na całej powierzchni parku wykonana została automatyczna instalacja nawadniająca, niezbędna dla nasadzeń roślinnych - systemem kapilar, przewodami kroplującymi. Wykonano nawodnienie trawników parkowych o pow. 1240 m2 poprzez zastosowanie systemu zraszaczy wynurzalnych rotacyjnych. Teren Parku miejskiego objęty jest monitoringiem, co sprawia, że miejsce to jest bezpieczne.

  Koszt inwestycji: 99 943,00 zł.
  Dofinansowanie 49 971 zł ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Przebudowa drogi gminnej nr 131089 W w m. Kalonka w km.0+000-0+650” Na drodze gminnej w miejscowości Kalonka nr 131089W została wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego, długość drogi wynosi L= 650 mb

  Koszt inwestycji: 255 320,61 zł.
  Dofinansowanie 104 389,92 zł ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa sieci kanalizacyjnej w Pilawie”. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pilawa w ulicach: Jana Kochanowskiego o długości L=135,00 mb, ul. Jarzębinowej o długości L=150,00 mb, ul. Sosnowa o długości L=156 mb, ul. Cyprysowa o długości L=174 mb. ,ul. Akacjowa o długości L= 253 mb.

  Koszt zadania: 478 361,04 zł

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Wojska Polskiego w Pilawie”. Budowa sieci wodociągowej, która ma za zadanie doprowadzanie wody do gospodarstw domowych oraz zabezpieczyć p.poż budynki mieszkalne jednorodzinne zlokalizowane przy ulicy Jarzębinowa, o długości odcinka, L=147mb, ul. Bukowa L=156 mb ,ul. Akacjowa L=297 mb, ul. Sosnowa L=154 mb, ul .Cyprysowa L=162 mb.

  Koszt inwestycji: 116 900,63 zł

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Przebudowa drogi gminnej nr 131077W w Wygodzie”. Dokonano poprawy nawierzchni drogi poprzez wzmocnienie betonem kruszonym, żwirem i tłuczniem sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Długość przebudowanego odcinka drogi 430 mb.

  Koszt zadania 29 578,62 zł

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipówkach”. W ramach zadania wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipówki w ulicach: Zgodna o długości L=180,00 mb, oraz na drodze o nr ew 582,602,68/10 o długości 66,50 mb.

  Koszt zadania: 65 221,59 zł

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gocław”. W ramach zadania wykonano budowę sieci wodociągowej, która ma za zadanie doprowadzanie wody do gospodarstw domowych oraz zabezpieczenie p.poż budynków mieszkalnych jednorodzinnych o długości odcinka, L=397mb

  Koszt inwestycji: 50 000,00 zł

  [Rozmiar:0bajtów]
  „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipówki”.W ramach zadania wykonano budowę sieci wodociągowej, która ma za zadanie doprowadzanie wody do gospodarstw domowych oraz zabezpieczenie p.poż budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o długości odcinka, L=427,50mb

  Koszt inwestycji: 69 561,24 zł

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puznówka” W ramach zadania wykonano budowę sieci wodociągowej, która ma za zadanie doprowadzanie wody do gospodarstw domowych oraz zabezpieczenie p.poż budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o długości odcinka, L=227mb

  Koszt inwestycji: 49 000,00 zł

  [Rozmiar:0bajtów]
  „UBudowa sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki” Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w ul. Granicznej.

  Koszt zadania 17 343,00 zł.

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa – etap II (PSP Pilawa)”
  Zadanie nr 1.:
  Wymiana stolarki okiennej oraz luksferów w budynku A i B, Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Pilawie.
  W ramach zadania:
 • została opracowana dokumentacja projektowa dla zadania,
 • zakupiono niezbędne materiały i zrealizowano dostawy,
 • wykonano roboty budowlane,
 • wykonano i dostarczono dokumentację powykonawczą niezbędną do prawidłowego użytkowania instalacji przez użytkowników,
 • dokonano przeszkolenia obsługi.


 • Koszt inwestycji: 571 373,68 zł

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Przebudowa mostku w miejscowości Puznówka”. Wykonana została dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim, przebudowy mostku na Kanale Puznowskim w ciągu ul. Słonecznej.

  Koszt projektu 35 301,00 zł. Zgodnie z kosztorysem – koszt budowy mostu to kwota 436 000,00 zł

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Rozbudowa sieci monitoringu w Pilawie”.W celu poprawy bezpieczeństwa rozbudowano sieć monitoringu w miejscowości Pilawa. W kamery wyposażono między innymi plac zabaw dla dzieci w Pilawie oraz ścieżkę edukacyjno - ekologiczną.

  Koszt zadania 21 256,58 zł

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa sieci wodociągowej w Pilawie ul. Przemysłowa”. Wykonano sieć wodociągową w ul. Przemysłowej w Pilawie o długości 163 mb

  Koszt zadania 35 548,60 zł

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa sieci wodociągowej w Pilawie”. W ramach zadania przedłużono sieć wodociągową o 42 mb.

  Koszt zadania 8 000,00 zł.

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipówki”. Na ulicy Magnolii zamontowano 5 opraw led i postawiono jedno stanowisko słupowe.

  Koszt zadania 6 150 zł
  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łucznica”. Wykonano oświetlenie uliczne, długość linii 280 mb, zamontowano 7 opraw led i postawiono trzy stanowiska słupowe.

  Koszt zadania 34 820,46 zł
  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesadna w kierunku Puznówki”. Długość sieci oświetlenia drogi – 500 mb, stanowisk słupowych – 12 szt., oprawy oświetleniowe na wysięgniku BRP 102 LED 55 – 6 szt., projekt budowlany, inwentaryzacja powykonawcza.

  Koszt wyniósł 27 510,88 zł .
  Dofinansowanie 10 000 zł ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trąbki”. W ul. Granicznej wykonano oświetlenie uliczne, długość linii 180 mb, zamontowano 5 opraw led i postawiono cztery stanowiska słupowe.

  Koszt zadania 20 000,00
  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygoda”. Wykonano oświetlenie uliczne, długość linii 300 mb, zamontowano 6 opraw led i postawiono pięć stanowisk słupowych.

  Koszt zadania 18 500 zł
  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesadna-Przecinka”. Zamontowano 5 opraw led i postawiono jedno stanowisko słupowe.

  Koszt zadania 12 953,83 zł
  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaźwiny”. Wykonano oświetlenie uliczne, długość linii 395 mb, zamontowano 6 opraw led i postawiono pięć stanowisk słupowych.

  Koszt zadania 29 546,80 zł
  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipówki”. Na ulicy Magnolii zamontowano 5 opraw led i postawiono jedno stanowisko słupowe.

  Koszt zadania 6 150 zł
  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kalonka”. Wykonano oświetlenie uliczne o długości linii 300 mb, zamontowano 4 opraw led i postawiono trzy stanowiska słupowe.

  Koszt zadania 14 300 zł
  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa oświetlenia płyty boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego w Pilawie wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury”. W ramach zadania wykonano budowę wewnętrznych kablowych linii zasilających (WLZ-ów) od rozdzielnicy zasilania i sterowania oświetleniem boiska piłkarskiego do słupów oświetleniowych – 6 szt. wraz z montażem 24 szt. naświetlaczy (oświetlenie płyty boiska na poziomie Eśr = 200 lx).

  Koszt inwestycji: 289 390,83 zł , dofinansowanie – 100 000 zł ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020
  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową obejmującą budowę parterowego budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka.

  Koszt zadania 22 000 zł
  [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki – ul. Dolinowa”. Przedmiot zamówienia: budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej w ul. Dolinowej i Zacisze w Trąbkach. W ramach zadania wykonano w ul Dolinowej - sieć grawitacyjną o długości O200 – 376,5 mb, O160 – 39,5 mb, kanał tłoczny O 110 – 298,5 mb oraz przepompownię ścieków oraz w ul. Zacisze kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości sieci O200 – 316 mb.

  Koszt inwestycji: 589 493,50 zł , w tym 42 110,51 zł ze środków funduszu sołeckiego.

  Rok 2019

  img
  „Ustawienie wiaty na rowery sołectwo Trąbki”- sołectwo Trąbki” Dostarczenie i montaż w miejscowości Trąbki wiaty na rowery min. 20 stanowisk wraz ze stojakami rowerowymi.

 • ogólna wartość zadania: 19.999,9 zł
 • kwota dofinansowania: 9999,95 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Wyposażenie do Domu Strażaka w Lipówkach” – sołectwo Lipówki” Do Domu Strażaka w Lipówkach zostało zakupione następujące wyposażenie: - sprzęt gastronomiczny: zmywarka – 1 szt, kociołek elektryczny - 2 szt, podgrzewacz do żywności - 3 szt, mikrofalówka - 1 szt, grill gazowy – 1 szt. - zestaw nagłośniający: głośnik + statyw – 2 kpl.+ okablowanie, mikser- 1 szt. zestaw mikrofonowy bezprzewodowy - 1szt, statyw mikrofonowy - 1 szt. - urządzenie do ćwiczeń - bieżnia 1 szt. - elementy dekoracyjne: karnisze metalowe - 6 szt. firanki (2,5 m x 4 m) – 6 szt. Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

 • ogólna wartość zadania: 19.930,05 zł
 • kwota dofinansowania: 9.965,02 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „„Wykonanie nasadzeń roślin w Puznówce” – sołectwo Puznówka”Zadanie obejmowało zakup i nasadzenie następujących roślin: drzewa liściaste - 22 szt., drzewa i krzewy iglaste -72 szt., krzewy liściaste - 223 szt. Nasadzenie roślin zostało wykonane na działce nr 846/5, która położona jest w centrum miejscowości Puznówka. Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

 • ogólna wartość zadania: 19855 zł
 • kwota dofinansowania: 9.927,50 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie” Przedmiotem inwestycji prowadzonej od 2017r. była rozbudowa istniejącego budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie. Inwestycja polegała na rozbudowie budynku, stworzeniu przestrzeni pod dodatkowe funkcje i podniesieniu standardu funkcji istniejących. W budynku wybudowano salę widowiskową, bibliotekę, pracownie tematyczne, kręgielnię, lokal gastronomiczny oraz łazienki pomieszczenia biurowe i socjalne. Wokół budynku wykonano parkingi, dojścia i dojazdy, przyłącza mediów, oświetlenie terenu, zieleń i wjazdy z dróg publicznych.

 • ogólna wartość zadania: 8.969.665,44 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „„Budowa ogrodzenia boiska w Łucznicy- piłkochwyty”- sołectwo Łucznica” Wykonanie budowy piłkochwytów – 30 mb wraz z bramą i furtką na boisku w Łucznicy

 • ogólna wartość zadania: 23.370,00 zł
 • kwota dofinansowania: 10.000,00 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych” Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla 21 osób, w tym jedno miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

 • ogólna wartość zadania: zł
 • kwota dofinansowania: zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w celu powiększenia garażu OSP Gocław” Inwestycja polega na rozbudowie budynku . Projektowana powierzchnia dobudowy to 64,73m2 realizowana w latach 2018 -2019.

 • ogólna wartość zadania: zł
 • kwota dofinansowania: zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Doposażenie placu zabaw w Jaźwinach” – sołectwo Jaźwiny”W ramach zadania pn.” Doposażenie placu zabaw w Jaźwinach”, zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej, zakupiono i zamontowano cztery urządzenia: - domek zabawowy z liczydłami – 1 szt., - kiwak na sprężynie Słonik – 1 szt., - zestaw sprawnościowy - 1 szt., - kiwak Pszczółka – 1 szt. Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

 • ogólna wartość zadania: 19.870,65 zł
 • kwota dofinansowania: 9.935,32 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Mazowieckie strażnice OSP-2019 dofinansowanie na przeprowadzenia prac remontowych w OSP PUZNÓWKA.” Zadanie zostało wykonane z wykorzystaniem pomocy finansowej – dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019” Całkowita wartość zadania: 32.399,90 zł. Dotacja celowa 12.400,00 zł. Zakres zadania obejmuje remont posadzki garażu OSP Puznówka o łącznej powierzchni 67 metrów. Nowa przemysłowa posadzka otrzymała kilka warstw specjalnych izolacji chroniących przed wilgocią oraz ocieplających, została uzbrojona, zaimpregnowana i odpowiednio utwardzona.

 • ogólna wartość zadania: 30.583,00 zł
 • kwota dofinansowania: 12.400,00 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych, dofinansowanie na Wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie.”. Przedmiotem zadania było wyposażenie pracowni informatycznej w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz zakup licencji trzech podstawowych i najczęściej wykorzystywanych programów graficznych (Adobe Creative Cloud, Corel Classroom License, Impozycjoner). Pracownia wyposażona została w 15 stanowisk komputerowych + jedno stanowisko nauczyciela oraz monitor wielkoformatowy 65” z Androidem i mobilnym statywem.

 • ogólna wartość zadania: 206.938,62 zł
 • kwota dofinansowania: 49.000,00 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”,dofinansowanie na Budowę uzupełniającej infrastruktury boiska sportowego w Trąbkach”. W ramach zadania wykonano: - przyłącze wodociągowo – kanalizacyjne do budynku sanitarno - szatniowego na działce nr 418/28 oraz przyłącze wodociągowo – kanalizacyjne poza działką nr 418/28; - zamontowano piłkochwyt – strona południowa boiska ( wys. 8 m x 44 m); - zamontowano siedziska na trybunach w ilości 200 szt. Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”

 • ogólna wartość zadania: 107.089,42 zł
 • kwota dofinansowania: 68.000,00 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Pilawie - Etap I i Etap II”. Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Pilawie – Etap I i Etap II Zadanie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl Zadanie objęte wnioskiem dotyczy zagospodarowania terenu edukacji ekologicznej, położonego na terenie miasta Pilawa. Celem projektu jest podnoszenie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Dla osób odwiedzających ścieżkę ekologiczną, a w szczególności dzieci i młodzieży tablice edukacyjne z zamontowanymi, ruchomymi elementami gier tematycznych będą stanowiły ciekawą zabawę, połączoną z nauką W wyniku realizacji zadania zainstalowanych zostało: 28 gier edukacyjnych, w tym z zakresu: Ekologii, Zoologii, Ornitologii, Dendrologii, Mikologii, 10 tablic edukacyjnych, 4 kosze na śmieci oraz 8 ław drewnianych W ramach zadania przeprowadzono 42 godziny warsztatów z wykorzystaniem zamontowanej infrastruktury, w których uczestniczyła młodzież szkolna. Ze środków własnych Miasto i gmina Pilawa wybudowała dodatkowo dwie wiaty, które stworzą dogodne warunki do edukacji ekologicznej, wypoczynku i spotkań. Ogólna Wartość zadań: 190 814,00 zł Dofinansowanie: 160 000,00 zł.

 • ogólna wartość zadania: 98.312,00 zł
 • kwota dofinansowania: 80.000, zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Prace konserwatorskie zabytkowej rzeźby św. Jana Nepomucena w Trąbkach”. Zadanie pn: Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena w Trąbkach, obejmowało: 1. Oczyszczenie rzeźby św. Jana Nepomucena poprzez piaskowanie w komorze piaskowniczej, trzykrotnie pomalowanie rzeźby farbą typu gruntoemalia oraz montaż odnowionej figury. Przeprowadzono również konserwację postumentu i podstawy, na których jest usytuowana figura świętego. Rzeźba jest wpisana do rejestru zabytków pod numerem B194, z dnia 11.09.1970r. 2. Zagospodarowanie terenu wokół rzeźby, tj. nasadzono rośliny – bukszpan oraz utwardzono tren kostką granitową. Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W 2019r. rzeźba św. Jana Nepomucena w Trąbkach, zdobyła certyfikat „Cenny Zabytek Mazowsza”. Certyfikat jest przyznawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Odznaczone nim zabytki to obiekty, które otrzymały w tegorocznym naborze wniosków na remonty i konserwacje, dofinansowanie z budżetu Mazowsza oraz mają wyjątkowe dla regionu znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne.

 • ogólna wartość zadania: 45.478,09 zł
 • kwota dofinansowania: 18.000,00 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „„Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” - Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych”. W ramach zadania pod nazwą „Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych w Mieście i Gminie Pilawa”, został zakupiony zestaw urządzeń pomiarowych w celu ograniczania emisji substancji niebezpiecznych do środowiska na terenie Miasta i Gminy Pilawa. Zestaw urządzeń obejmuje: - Przenośny analizator pyłu zawieszonego DustTrak DRX 8534, - Zestaw do poboru prób: worki tedlarowe, pompka do poboru prób , wysięgnik teleskopowy z nasadką kątową, sonda probiercza z filtrem i uchwytem montażowym. - Zestaw do poboru prób z paleniska: metalowe plombowane wiaderko do poboru prób, narzędzia do poboru prób (pogrzebach, szufelka, nagarniacz). - Pakiet badań laboratoryjnych odpadów paleniskowych. - Wielofunkcyjny detektor gazów palnych i toksycznych. - Wilgotnościomierz, - Sito laboratoryjne. Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”

 • ogólna wartość zadania: 71.176,40 zł
 • kwota dofinansowania: 36.088,20 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” - Ograniczenia ilości szkodliwych substancji w środowisku poprzez sadzenie nowych drzew i krzewów na terenie Miasta Pilawa.”.Przedmiotem zadania było wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na dwóch ulicach miasta Pilawa. Nasadzonych zostało 419 roślin, w tym 142 drzewa i 277 krzewy. W ramach zadania zakupiono materiał nasadzeniowy, jak również wykonane zostały wszystkie niezbędne prace związane z jego nasadzeniem, palikowaniem i ściółkowaniem. Nasadzone rośliny pełniły będą ważną rolę w odfiltrowaniu cząstek stałych z zanieczyszczeń, usuwania dwutlenku węgla (CO2) z atmosfery, a wraz z nim absorpcji pyłów zawieszonych PM10. [do uzupełnienia] Wszystkie gatunki roślin zostały dobrane pod kątem ich wysokiej odporności na niekorzystne warunki bytowe (położenie wzdłuż pasa drogowego), funkcji oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń - posadzone zostały duże sadzonki, aby w krótkim czasie mogły one odpowiednio spełniać tą funkcję.

 • ogólna wartość zadania: 104.643,36 zł
 • kwota dofinansowania: 52.320,00 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekeracyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019” Otwarte Strefy Aktywności OSA – 2019 Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 Przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadanie nr 1 pn. Otwarte Strefy Aktywności OSA - 2019 w miejscowości Trąbki, Gmina Pilawa Dz. nr 418/3 – Szkoła (wariant rozszerzony) W ramach zadania 1 wykonano 1. Budowę siłowni plenerowej z 6 różnymi urządzeniami (po dwa urządzenia montowane na jednym słupie) - Surfer (Wahadło) + Twister + Słup; Orbitrek + Koła Tai Chi + Słup; Wyciąg Górny + Wioślarz + Słup; Regulamin – 1 szt. 2. Budowę strefy relaksu w ramach której zamontowane zostały - urządzenie do gier edu. – szachy; piłkarzyki – betonowe; wykonane zostały nasadzenia krzewów oraz elementy infrastruktury takie jak: ławki - 4 szt., stojak na rowery czterostanowiskowy, kosz na Śmieci z daszkiem praz tablica informacyjna. 3. Budowę placu zabaw z elementami sprawnościowymi wyposażonego w - piramidę linową H = 2,7 m, piramidę linową H = 4,05 m, huśtawkę sprężynową "statek" . Zadanie nr 2 – Boisko (wariant podstawowy) W ramach zadania 2 wykonano 1. Budowę siłowni plenerowej z 6 różnymi urządzeniami - Wyciąg Górny + Krzesło + Słup; Biegacz + Orbitrek + Słup; Drabinka + Podciąg nóg + Słup; Wyciąg G. + Prasa Nożna + Słup; Wioślarz wolnost.; Rower wolnost.; Regulamin siłowni zewnętrznej 2. Budowę strefy relaksu w ramach której zamontowane zostały - urządzenie do gier edu. - szachy oraz piłkarzyki - betonowe - wykonane zostały nasadzenia roślin oraz elementy infrastruktury: ławki - 4 szt.; stojak na rowery czterostanowiskowy; kosz na Śmieci z daszkiem; tablica informacyjna OSA

 • ogólna wartość zadania: 216.295,77 zł
 • kwota dofinansowania: 74.800,00 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Utylizacja wyrobów zawierających azbest” Zadanie pn. Utylizacja wyrobów zawierających azbest, obejmowało: - demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest W ramach zadania z terenu Miasta i Gminy Pilawa odebrano i poddano utylizacji płyty faliste azbestowo – cementowe o łącznej masie: 156,114 Mg. Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 • ogólna wartość zadania: 41.815,04 zł
 • kwota dofinansowania: 20.397,46 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: ul. Różana nr 131094W i Wrzosowa nr 131056W”W ramach zadania wykonano: - ul. Różaną - nawierzchnię bitumiczną na istniejącej podbudowie z tłucznia, - ul. Wrzosową - nawierzchnię bitumiczną na istniejącej podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem , - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Różana i Wrzosowa - budowa kanalizacji deszczowej od ul. Przemysłowej do ul. Różanej

 • ogólna wartość zadania: 1.086.656,61 zł
 • kwota dofinansowania: 673.859,00 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „FOGR - Przebudowa drogi Al. Owocowa - na budy w Trąbkach”. Wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 791,00 mb wraz z uzupełnieniem poboczy. Zadanie zostało wykonane, odebrane i rozliczone.

 • ogólna wartość zadania: 221.776,31 zł
 • kwota dofinansowania: 110.888,15 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Dostawa 2 autobusów w ramach projektu: Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie ”.Miasto i Gmina Pilawa realizuje projekt dotyczący budowy centrum przesiadkowego wraz z parkingiem „Parkuj i Jedź”. Inwestycja powstaje obok dworca PKP. Zakupione w październiku 2019r. w ramach projektu autobusy to IRIZAR I6S o wartości blisko 1,4 mln zł oraz super nowoczesny niskopodłogowy autobus IRIZAR i3 HYBRID, który kosztował ponad 1,6 mln zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich wyniosło 2 mln zł, natomiast pozostałą kwotę dołożył partner projektu, czyli firma Usługi Transportowe Janusz Wołoszka. Dostawcą autobusów była firma Wanicki Sp. z o.o. z miejscowości Mogilany k. Krakowa.

 • ogólna wartość zadania: 3.075.000,00 zł
 • kwota dofinansowania: 2.000.000,00 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy”. W ramach II etapu wykonano roboty budowlane polegające na wykończeniu budynku. Zadanie realizowane w latach 2019 i 2020

 • ogólna wartość zadania: zł
 • kwota dofinansowania: zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Przebudowa drogi gminnej w Wygodzie”. Inwestycja obejmowała przebudowę drogi gminnej w Wygodzie na dł. 1 440 mb. Wykonano roboty rozbiórkowe, podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych.

 • ogólna wartość zadania: zł
 • kwota dofinansowania: zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu”. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019 - 2021. W ramach realizacji zadania wykonany zostanie I etap budowy, gdzie w rozbudowanej części szkoły znajdą się 4 nowe sale lekcyjne z zapleczem, węzeł sanitarny, klatka schodowa z przestronnym holem, windę dla osób niepełnosprawnych, siłownię, pokój nauczycielski, gabinet logopedy, gabinet dyrektora, sekretariat. W budynku znajdą się również pomieszczenia socjalne dla personelu szkoły, pomieszczenia magazynowe oraz węzeł sanitarno- szatniowy dla Sali gimnastycznej która ma powstać w II Etapie rozbudowy.

 • ogólna wartość zadania: zł
 • kwota dofinansowania: zł

 • Rok 2018

  img[Rozmiar:0bajtów][Rozmiar:0bajtów]
  „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa.” W ramach zadania wykonana została kompleksowa termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Trąbkach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu oraz budynku OSP w Puznówce. Ściany budynków zostały ocieplone, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Zmodernizowano instalacje c.o. i c.w.u., wymieniono instalację elektryczną oraz zamontowano instalacje fotowoltaiki na budynkach szkolnych. Dodatkowo w budynku OSP w Puznówce wykonana została pompa ciepła do ogrzewania budynku.

 • ogólna wartość zadania: 4.821.818,43 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Pilawie.” W ramach zadania wykonano odcinek sieci wodociągowej 333,50 mb oraz sieci kanalizacyjnej 122,50 mb. w ul. Konwaliowej.

 • ogólna wartość zadania: 174.502,48 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ramach przebudowy ul. Kardynała Wyszyńskiego w m. Pilawa.” W ramach zadania wykonano ciąg pieszo – rowerowy na ul. Kardynała Wyszyńskiego w Pilawie wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego - długość odcinka 630 mb.

 • ogólna wartość zadania: 257.669,52 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Pilawie.” W ramach zadania wykonano zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej nr 805, drogę i plac przy Urzędzie Miasta z montażem i uruchomieniem kompletnej fontanny systemu Dry Plaza. Wybudowano przyłącze wody i kanał deszczowy. Zagospodarowano teren poprzez budowę chodników i dojść, tablic informacyjnych, stojaka rowerowego oraz ławek na murku granitowym. Ponadto wykonano instalację elektryczną wraz z oświetleniem terenu oraz nasadzenia drzew i krzewów.

 • ogólna wartość zadania: 733.203,88 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa drogi gminnej w Jaźwinach.”

 • ogólna wartość zadania: 145.103,71 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa wodociągu w Pilawie.” W ramach zadania wykonane została sieć wodociągowa o długości 500 mb w ul. Dębowej oraz odcinki sieci wodociągowej w ul. Cyprysowej i Akacjowej.

 • ogólna wartość zadania: 122.879,87 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa sieci kanalizacyjnej do Osiedla Jednostki Wojskowej.” W ramach zadania wykonane zostało 1075 mb kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej, Dębowej do osiedla wojska polskiego oraz odcinki kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej i Akacjowej.

 • ogólna wartość zadania: 771.792,11 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznówka.”

 • ogólna wartość zadania: 733.203,88 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Pilawie.” Przedmiotem zadania jest wykonanie robót remontowo – budowlanych związanych z utworzeniem Klubu „Senior+” w Pilawie przy ul. Letniskowej. W zakres prac wchodzi m.in. remont dachu, elewacja budynku, remont pomieszczeń wewnętrznych, instalacje: wod-kan, gazowe, c.o. wraz z kotłownią, oraz zakup wyposażenia (artykuły agd, meble itp.)

 • ogólna wartość zadania: 306.869,27 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Przebudowa Al. Owocowej w miejscowości Trąbki.” Na ul. Aleja Owocowa wykonana zostanie nawierzchnia konstrukcyjna drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej. Długość przebudowywanej ul. Aleja Owocowa wynosi L= 500 m.

 • ogólna wartość zadania: 628.262,00 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy.” W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane związane z wykonaniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Łucznica. W zakres prac wchodzi m.in. wykonanie robót ziemnych, stan zerowy – fundamenty, kanalizacja podposadzkowa, posadzka na gruncie, stan surowy – roboty żelbetowe, roboty murowe, dach (konstrukcja i pokrycie) i stolarka/ ślusarka zewnętrzna.

 • ogólna wartość zadania: 449.173,82 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Odbudowa drogi gminnej nr 131045W (ul. Miodowa) w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+003 do km 0+564”.W ramach zadania odbudowane zostanie 375 mb kanalizacji deszczowej w ul. Miodowej oraz chodnik wraz ze zjazdami po stronie prawej.

 • ogólna wartość zadania: 583.404,18 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie.” Przedmiotem tej dwuletniej inwestycji jest rozbudowa istniejącego budynku usługowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie. Rozbudowa polega na powiększeniu budynku, stworzeniu przestrzeni pod dodatkowe funkcje i podniesieniu standardu funkcji istniejących. W budynku znajdzie miejsce sala widowiskowa, biblioteka, pracownie tematyczne, kręgielnia, pizzeria oraz łazienki, pomieszczenia biurowe, socjalne oraz magazynowe. Poza budynkiem na terenie działki wykonano infrastrukturę towarzyszącą - parkingi, dojścia i dojazdy, przyłącza mediów, oświetlenie terenu, zieleń, wjazd z drogi publicznej.

 • ogólna wartość zadania: 8.969.665,44 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa boiska sportowego przy PSP w Puznówce. ” W ramach zadania wykonany został drenaż boiska, roboty ziemne, obrzeża oraz nawierzchnia trawiasta.

 • ogólna wartość zadania: 127.305,00 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niesadna.”W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną na podbudowie tłuczniowej na odcinku drogi gminnej o długości 675 mb.

 • ogólna wartość zadania: 329.028,08 zł
 • kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych: 48.000 zł


 • Rok 2017

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Modernizacja dróg w Gminie Pilawa – Przebudowa ul. Granicznej w Trąbkach” - zadanie obejmowało przebudowę ul. Granicznej w Trąbkach oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – odcinki, przejścia przez ul. Graniczną. Wykonano położenia nowej nawierzchni bitumicznej na istniejącym odcinku oraz wykonano nową nawierzchnię na odcinku od cmentarza do ul. Polnej o łącznej długości 627 mb wraz z modernizacją i budową chodnika na tym samym odcinku.

 • ogólna wartość zadania: 1.317.666,03 zł
 • kwota dofinansowania z PROW 2014-2020 – 63,63 % kosztów kwalifikowanych


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Modernizacja dróg w Gminie Pilawa – Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pilawie” - zadanie obejmowało przebudowę ul. Wojska Polskiego w Pilawie z wykonaniem odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wykonano nową nawierzchnię na istniejącym odcinku od Al. Wyzwolenia do ul. Wyszyńskiego oraz wykonano nowy poszerzony odcinek od ul. Wyszyńskiego do granicy Miasta, o łącznej długości 950 mb. W ramach zadania wybudowano również chodnik oraz zatoki postojowe na odcinku od ul. Wyszyńskiego do końca zabudowy.

 • ogólna wartość zadania: 564.257,57 zł
 • kwota dofinansowania z PROW 2014-2020 – 63,63 % kosztów kwalifikowanych


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Trąbkach” - w ramach zadania wykonano boisko o nawierzchni trawy syntetycznej wraz z polami gier w piłkę nożną, ręczną, siatkową i koszykówkę wraz z drenażem odprowadzającym wodę do 2 zbiorników retencyjno – chłonnych. Boisko ogrodzone piłkochwytami o wysokości 6 m wykonanymi z siatki polipropylenowej. Całe boisko oświetlone z 6 masztów oświetleniowych. Oprócz boiska wielofunkcyjnego wykonano skocznię do skoku w dal z bieżnią poliuretanową oraz ciągi komunikacyjne z kostki betonowej. Na terenie boiska zamontowano również 90 szt. siedzisk stadionowych z oparciem. Zadanie zrealizowano ze środków własnych.

 • ogólna wartość zadania: 561.379,49 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Przebudowa drogi gminnej Gocław – Kalonka o długości 380 mb” - w ramach zadania realizowano ostatni odcinek nieutwardzonej drogi łączącego miejscowość Gocław z Kalonką, w rejonie mostu na kanale Puznowskim. W ramach zadania wykonano podbudowa z kruszywa łamanego z nawierzchnią bitumiczną oraz przepustem odwadniającym pod drogą.

 • ogólna wartość zadania: 335.000 zł
 • kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych: 48.000 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Przebudowa drogi gminnej w Jaźwinach” - w ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku drogi gminnej Jaźwiny Smugi o długości 451 mb.

 • ogólna wartość zadania: 206.713,76 zł
 • kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych: 48.000 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa wodociągu w miejscowości Niesadna” - w ramach zadania wykonany został odcinek sieci wodociągowej o długości 1400 mb. Zadanie zrealizowano ze środków własnych.

 • ogólna wartość zadania: 142.143,31 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa” - w ramach zadania wybudowano scatepark z wyposażeniem o powierzchni 450 m2, boiska do piłki plażowej z piłkochwytami oraz stołem do gry w tenisa stołowego i stolikiem do gry w szachy.

 • ogólna wartość zadania: 354.064,66 zł
 • kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 52.871,40 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa chodnika przy PSP w Pilawie” - w ramach zadania wykonano ciąg pieszo – jezdny od ul. Letniskowej do budynku szkoły. Nawierzchnia utwardzona o łącznej powierzchni 466m2. Zadanie zrealizowano ze środków własnych.

 • ogólna wartość zadania: 64.256,43 zł


 • Rok 2016

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Przebudowa drogi gminnej Nr 131029W w m. Jaźwiny” - Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni mineralno-bitumicznej na dł. 320 mb. Operacja dofinansowana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 • ogólna wartość zadania: 86.188,37 zł
 • kwota dofinansowania z UM (FOGR): 42.544,18 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe (dla OSP Pilawa)” - W ramach zadania zakupiono nowy samochód pożarniczy typu ciężkiego marki MAN Typ TM/L.2007.46.010(4x4) wraz z wyposażeniem za kwotę 918 810,00 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 229.702,00 zł. Z Sejmiku Województwa Mazowieckiego na wniosek Burmistrza, OSP otrzymała 200 000 zł z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

 • ogólna wartość zadania: 918.810,00 zł
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW: 229.702,00 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa I etapu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego w m. Trąbki” - W ramach inwestycji wybudowano budynek z 11 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 243,21 m2 wraz pomieszczeniami technicznymi. Zagospodarowano teren, poprzez wykonanie chodnika z kostki brukowej, parkingu z oświetleniem terenu. Dla wszystkich lokali zbudowano pomieszczenia gospodarcze o wymiarach 1,8 x 2,6m każdy.

 • ogólna wartość zadania: 927.672,64 zł
 • dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego: 248.218,22 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pilawie” - Głównym celem zadania było zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz mieszkańców gminy wraz z rozbudową infrastruktury sportowej, a tym samym stworzenie mieszkańcom możliwości zagospodarowania czasu wolnego i integrację środowiska lokalnego. W ramach zadania wykonano: zagospodarowanie terenu, zakupiono i zamontowano elementy infrastruktury terenowej tj. gry terenowo – edukacyjne szt 12, zegar fenologiczny wraz z dokonaniem nasadzeń drzew i krzewów.

 • ogólna wartość zadania: 85.143,65 zł
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW: 52 871,40 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pilawie – część II Plac z elementami sprawnościowymi w ramach operacji Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa” - W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu przy szkołach z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej oraz alejek z kostki brukowej. Zamontowano przyrządy sprawnościowe i zabawowe m.in. bramę Crossfitową, zestawy sprawnościowe Klementyna, Tekla, Sześcian i Piramida. Wybudowano bieżnię 60 metrową z nawierzchnią poliuretanową wraz ze skocznią do skoku w dal.

 • ogólna wartość zadania: 384.211,46 zł
 • kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 90.405,00 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Przebudowa zaplecza na stadionie w Pilawie” - Inwestycja obejmowała budowę budynku o pow. użytkowej 280 m2 z szatniami, zapleczem sanitarnym i prysznicami dla zawodników, pomieszczeniem dla sędziów oraz magazynkami na sprzęt sportowy, sanitariatami dla publiczności oraz przyłączami elektrycznym i wod-kan. Nad budynkiem wykonano zadaszone trybuny oraz kabinę spikerki. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych.

 • ogólna wartość zadania: 892.513,67 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Odbudowa ul. Kombatanckiej w miejscowości Pilawa od km 0+000 do km 0 + 350 o długości 0,350 km” - Wykonano modernizację ulicy polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, ścieków przykrawężnikowych, wymianie nawierzchni chodników z płytek chodnikowych na kostkę brukową oraz regulację studzienek kanalizacji ściekowej i deszczowej.

 • ogólna wartość zadania: 408.393,57 zł
 • kwota dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: 317.844,75 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Odbudowa ul. Słonecznej w miejscowości Pilawa od km 0+160 do km 1 + 468,41 o długości 1 308,41 mb” - Wykonano przebudowę ulicy polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu ścieków przykrawężnikowych, wymianie nawierzchni chodników z płytek chodnikowych na kostkę brukową. W ramach inwestycji wykonano również zatokę parkingową przy SPZOZ oraz w celu poprawy bezpieczeństwa wykonano wyniesiono skrzyżowanie ulic Słonecznej i Krynickich wraz z przejściami dla pieszych.

 • ogólna wartość zadania: 1.390.479,84 zł
 • kwota dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: 971.839,00 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Przebudowa Placu zabaw w Pilawie w ramach operacji Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa” - W ramach inwestycji zmieniono nawierzchnię placu z piaskowej na syntetyczną nawierzchnię bezpieczną na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Zamontowano 7 nowych zabawek i 4 urządzenia sprawnościowe wraz z renowacją dotychczasowych elementów placu zabaw. Wykonano ponadto alejki z kostki brukowej wraz z nasadzeniami krzewów.

 • ogólna wartość zadania: 354.055,20 zł
 • kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 83.309,00 zł


 • Rok 2015

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej w miejscowościach: Trąbki, Lipówki, Puznówka.” - Zadanie miało na celu nadanie walorów turystyczno-rekreacyjnych, przyrodniczych i użytkowych terenom wokół zdewastowanych akwenów zlokalizowanych w centralnych miejscach Trąbek, Lipówek i Puznówki. W ramach projektu wykonano utwardzenie i umocnienie brzegów wokół istniejących zbiorników wodnych. Wykonano place i ścieżki wraz z elementami małej architektury, tablice informacyjne oraz dokonano nasadzeń zieleni i ogrodzenia terenu. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dz.313,322,323 (Odnowa i Rozwój Wsi)

 • ogólna wartość zadania: 451.704,60 zł
 • kwota dofinansowania: 172.474 zł


 • [Rozmiar:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipówkach.” Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie Lipówek o łącznej długości 5,6 km. Wybudowano również dwie przepompownie ścieków.

 • ogólna wartość zadania: 1.814.509,61 zł
 • kwota dofinansowania: 1.067.125 zł


 • [Rozmiar:
  „Rozwój społeczno ? gospodarczy gminy Pilawa poprzez rozbudowę gminnej infrastruktury wodno ? kanalizacyjnej ? Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trąbki i Wygoda. ” - W ramach zadania uzyskano refinansowanie zmodernizowanej w latach 2008-2010 oczyszczalni ścieków w Pilawie oraz przebudowanego w latach 2012-2014 wodociągu w ul. Wojska Polskiego w Pilawie oraz dokończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w miejscowości Trąbki i Wygoda o łącznej długości 7,456 km -4,524km sieci grawitacyjnej O200, 2,932 km sieci tłocznej wraz z 4 przepompowniami strefowymi i 2 przydomowymi. Wybudowano również 0,509 przyłączy w pasach drogowych O160. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, priorytet 4 działanie 4.1 (oczyszczanie ścieków).

 • ogólna wartość zadania: 7.828.938,82 zł
 • kwota dofinansowania: 3.191.754,67 zł


 • [Rozmiar:
  „Projekt pn. Energia słoneczna przyszłością Mazowsza. ?Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej, polegającej na zamontowaniu instalacji kolektorów słonecznych w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z włączeniem do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i publicznych położonych na terenie gmin: Pilawa, Borowie oraz Parafii w Trąbkach.” - Współfinansowany z UE w ramach Priorytetu IV ?Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka?, Działania 4.3 ?Ochrona powietrza, energetyka? Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 ? 2013.? W ramach zadania zaprojektowano i wykonano 571 instalacji solarnych, w tym 250 w gminie Pilawa.

 • ogólna wartość Projektu: 5.631.763,90 zł
 • kwota dofinansowania: 3.543.305,50


 • [Rozmiar:
  „Rewitalizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w celu poprawy edukacji kulturalnej i społecznej (etap I Strażnica OSP)” - Prace trwały od września 2014 roku. W ramach zadania wykonano: garaż 2 stanowiskowy, pomieszczenia socjalne dla strażaków wraz z sanitariatami i szatnią. Nad pomieszczeniem strażnicy wykonano poddasze użytkowe wraz z sanitariatami oraz wyremontowano istniejącą wieżę. Na zewnątrz wykonano 2 pomieszczenia gospodarcze oraz zagospodarowano i utwardzono teren przy strażnicy.

 • ogólna wartość Projektu: 1.344.322,19 zł

 • [Rozmiar:
  „Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej na terenie miejscowości Trąbki” - W ramach zadania wykonano: zakupiono i zamontowano elementy infrastruktury terenowej ? gry planszowe ? 9 szt. i zegar fenologiczny, wybudowano wiatę drewniana wyposażoną w stoły oraz ławy, dokonano nasadzeń drzew i krzewów, zakupiono i zamontowano tabliczki informacyjne - tablice gatunkowe opisujące poszczególne drzewa ? 12 szt.

 • Ogólna wartość robót: 101.085 zł w tym: środki z funduszu sołeckiego ? 21.682 zł, środki z WFOŚiGW ? 51.632,86 zł

 • [Rozmiar:
  „Zakup samochodu dla OSP Puznówka” - W ramach zadania zakupiono: używany średni samochód ratowniczo ? gaśniczy (GBA), Marka samochodu: IVECO, Typ: EUROCARGO 130E23.

 • ogólna wartość Projektu: 110.000,00 zł.


 • Rok 2014

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Przebudowa ulic Pilawy - ul. Krynickich” - wykonanie nawierzchni mineralno bitumicznej dł. 519 mb oraz chodnika po obu stronach ulicy.

 • ogólna wartość zadania: 457.577,63 zł


 • [Rozmiar:
  „Przebudowa chodnika w ul. Wojska Polskiego wraz z wymianą wodociągu w Pilawie” - wykonanie ? wymiana wodociągu dł. 200 mb oraz wykonanie chodnika 463 m2.

 • ogólna wartość zadania: 214.911,55 zł.


 • [Rozmiar:
  „Przebudowa ogrodzenia stadionu sportowego w Pilawie” - operacja dofinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Umowę o dofinansowaniu operacji podpisano 24 marca 2014 r. Projekt obejmuje budowę ogrodzenia o długości 432,7 mb.

 • ogólna wartość Projektu: 130.171,24 zł.
 • kwota dofinansowania: 47.000,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Urządzenie terenu rekreacyjnego z placem zabaw w miejscowości Lipówki” - operacja dofinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. Umowę o dofinansowaniu operacji podpisano 18.09.2013 r. Przedmiotem operacji jest budowa placu zabaw wraz z nasadzeniem roślin. Na terenie placu zabaw zamontowany zostanie sprzęt rekreacyjny , pozwalający na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych tj.: zestaw wielofunkcyjny IKAR, karuzela czteroramienna, huśtawka wahadłowa podwójna, piaskownica betonowa- okrągła, betonowy stół do ping-ponga, huśtawka ważka, ławki parkowe- 2 szt.

 • ogólna wartość Projektu: 44.358,00 zł.
 • kwota dofinansowania: 25.000,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Żelaznej- plac zabaw” - operacja dofinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. Umowę o dofinansowaniu operacji podpisano 18.09.2013 r. Projekt obejmuje : budowę ogrodzenia z siatki, dł. 103 mb + brama+ furtka, wykonanie trawników, wyposażenie placu zabaw : zestaw do zjeżdżania, huśtawka wahadłowa podwójna, karuzela czteroramienna, ławki z oparciem- 4szt.

 • ogólna wartość Projektu: 31.975,81 zł.
 • kwota dofinansowania: 20.870,11 zł.


 • [Rozmiar:
  „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalonka” - Projekt dofinansowany w ramach działania 313,322,323 ?Odnowa i rozwój wsi? objętego PROW na lata 2007-2013 . W ramach projektu budynek zostanie rozbudowany o 27,296 m2. W części dobudowanej będą znajdowały się: sanitariaty, szatnia i wiatrołap. Część istniejąca zostanie zmodernizowana. Projekt zakłada wykonanie instalacji wod.-kan. , instalacji elektrycznej ,termomodernizację ścian zewnętrznych, wymianę dachu i okien, zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw. Realizacja operacji w latach 2013-2014.

 • ogólna wartość Projektu(Etap I + II): 453.714,57 zł.
 • kwota dofinansowania: 285.160,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipówkach” - operacja dofinansowana w ramach działania 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW 2007-2013. Projekt zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej : PCV fi200 2,8 km, PEO90- 821 mb, urządzenia kanalizacyjne fi150 ? 241,5 + 99,00 mb. Realizacja operacji w latach 2014-2015.

 • ogólna wartość Projektu: 1.871.821,84 zł.
 • kwota dofinansowania: 1.141.354,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Pilawa” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 . Realizacja Projektu w dwóch etapach : Etap I -Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Puznówce - realizacja w 2013 r. , ETAP II ? Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Pilawie ? realizacja w 2014 r.

 • ogólna wartość Projektu: 967.828,40 zł.
 • kwota dofinansowania: 423.648,57 zł.


 • [Rozmiar:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Trąbkach- cz. zachodnia z miejscowością Wygoda” - operacja dofinansowana w ramach działania 321?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW 2007-2013. Realizacja operacji w latach 2013- 2014.

 • ogólna wartość Projektu: 2.015.428,35 zł.
 • kwota dofinansowania: 944.457,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Przebudowa drogi gminnej nr 131043 W w miejscowości Pilawa, ul. M. Konopnickiej” - operacja dofinansowana z Budżetu Państwa- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Przebudowa ulicy na dł. 480 m: położenie nawierzchni asfaltowej, chodników z kostki betonowej po obu stronach ulicy wraz z kanalizacją deszczową.

 • ogólna wartość Projektu: 682.240,39 zł.
 • kwota dofinansowania: 400.000,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Modernizacja drogi Gocław-Kalonka” - wykonanie nawierzchni mineralno- bitumicznej na dł. 320 mb. Operacja dofinansowana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych ? Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 • ogólna wartość Projektu: 133.211,23 zł.
 • kwota dofinansowania: 74.000,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy SPZOZ i stacji PKP w Pilawie” - projekt obejmował: utwardzenie terenu przy SPZOZ, zieleń, ławki, kosze na śmieci oraz teren przy stacji PKP :wymiana wiaty przystankowej ,utwardzenie nawierzchni, zieleń.

  Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

 • ogólna wartość inwestycji: 147.911,24 zł.
 • kwota dofinansowania: 95.056,00 zł.


 • Rok 2013

  [Rozmiar:
  „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gocław”

 • ogólna wartość inwestycji 25 400,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Niesadna i Łucznica” - etap Niesadna

 • ogólna wartość inwestycji 184 131,37 zł.


 • [Rozmiar:
  „Modernizacja i wyposażenie świetlicy w MGOK wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w: Niesadnej, Żelaznej i Gocławiu”

 • ogólna wartość inwestycji 63 001,83 zł.


 • [Rozmiar:
  „Zakup mikrobusu 9 miejscowego przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych”

 • ogólna wartość inwestycji 108 990,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Pilawa” - I etap Publiczna Szkoła Podstawowa w Puznówce
 • ogólna wartość inwestycji 377 363,13 zł.


 • [Rozmiar:
  „Wykup gruntu pod boisko sportowe w Trąbkach” - II transza 190 000,00 zł
 • ogólna wartość inwestycji 500 000,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Wykup działki nr 158/2 w Pilawie” - II transza 100 000,00 zł
 • ogólna wartość inwestycji 399 999,99 zł.


 • [Rozmiar:
  „Przebudowa ul. Dobrej w Pilawie”
 • ogólna wartość inwestycji 15 999,84 zł.


 • Rok 2012

  [Rozmiar:
  „Modernizacja rowu odwadniającego w Pilawie”
 • ogólna wartość inwestycji 17 798,17 zł.


 • [Rozmiar:
  Wykonanie dokumentacji zadania pn.„Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów”
 • ogólna wartość inwestycji 9 989,60 zł.


 • [Rozmiar:
  „Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Trąbkach”
 • ogólna wartość inwestycji 19 311,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Remont budynku Biblioteki Publicznej w Pilawie”
 • ogólna wartość inwestycji 434 483,71 zł.


 • [Rozmiar:
  „Projekt rozbudowy budynku MGOK w Pilawie”
 • ogólna wartość inwestycji 150 120,40 zł.


 • [Rozmiar:
  Projekt „Nasze Przedszkole- wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w wieku 3-5 lat w Gminie Pilawa”realizowany w ramach Działania 9.1.1 POKL
 • ogólna wartość inwestycji 697 746,96 zł. (687 256,96 zł - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych; 10 490 zł - wkład własny)


 • [Rozmiar:
  „Wykup działki nr 158/2 w Pilawie” - I transza 299 999,99 zł
 • ogólna wartość inwestycji 399 999,99 zł.


 • [Rozmiar:
  „Wykup gruntu pod boisko sportowe w Trąbkach” - I transza 310 000,00 zł
 • ogólna wartość inwestycji 500 000,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Budowa drogi w Lipówkach na działce 598”
 • ogólna wartość inwestycji 41 342,28 zł.


 • [Rozmiar:
  „Usuwanie płyt cementowo ? azbestowych z terenu gminy Pilawa”
 • ogólna wartość inwestycji 51 778,61 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 51 778,61 zł

 • [Rozmiar:
  „Modernizacja drogi Gocław? Kalonka - 240 mb (położenie nawierzchni bitumicznej)
 • ogólna wartość inwestycji 115 270,14 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 40.000,00 zł
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa 75.270,14 zł

 • [Rozmiar:
  „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1314W Parysów ? Puznówka ? Jaźwiny - do drogi Nr 805 w m. Puznówka”- 448 mb ( ułożenie kostki brukowej)
 • ogólna wartość inwestycji 207 306,16 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa 207 306,16 zł

 • [Rozmiar:
  „Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowościach: Niesadna i Łucznica ? Łucznica”? (wykonanie placu zabaw i boiska)
 • ogólna wartość inwestycji 241 053,42 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Unia Europejska -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 101.527 zł
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa 139.526,42 zł

 • [Rozmiar:
  „Przebudowa wodociągu w ulicy Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem chodnika”? 167 mb
 • ogólna wartość inwestycji 98.900,00 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa ? 98.900,00 zł

 • [Rozmiar:
  „Zagospodarowanie terenu przy budynku Przedszkola Samorządowego w Pilawie”
 • ogólna wartość inwestycji 127.185,58 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa 127.185,58 zł

 • [Rozmiar:
  „Remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Gocławiu”
 • ogólna wartość inwestycji 59.429,87 zł

 • Źródła finansowania :
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa 59.429,87 zł

 • [Rozmiar:
  „Rozbudowa Przedszkola w Pilawie” ? zadanie realizowane w latach 2010 - 2012
 • ogólna wartość inwestycji 3.733.755,81 zł

 • Źródła finansowania :
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa

 • [Rozmiar:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki” realizacja 2011 r. i 2012 r.
 • ogólna wartość inwestycji 1.693.213,73 zł

 • Źródła finansowania :
 • Unia Europejska -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 1.032.447 zł
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 146.830 zł
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa 513.936,73 zł

 • Rok 2011

  [Rozmiar:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki” ? realizacja 2011 r. i 2012 r.
 • ogólna wartość inwestycji 1.693.213,73 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Unia Europejska -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ? 1.032.447 zł
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa ? 513.936,73 zł
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ? 146.830 zł

 • [Rozmiar:
  „Poprawa funkcjonalności infrastruktury społeczno- kulturalno-rekreacyjnej w miejscowościach : Jaźwiny, Niesadna, Trąbki” projekt realizowany w latach: 2010- 2011 (rok 2011 ? remont świetlicy w Niesadnej)
 • ogólna wartość inwestycji 499.969,09 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Unia Europejska -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ? 296.051 zł. ( w tym w roku 2010 ? kwota 114.208 zł., w roku 2011- 181.843 zł
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa ? 203.918,09 zł.

 • [Rozmiar:
  „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Gocław, Trąbki”- realizacja w latach 2010-2011 (rok 2011- remont świetlicy w miejscowości Gocław)
 • ogólna wartość inwestycji 559.150,06 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Unia Europejska -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ? 334.365 zł. ( w tym w roku 2010 ? kwota 193.271 zł.( świetlica w Trąbkach), w roku 2011- 141.094 zł. ( świetlica w Gocławiu)
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa ? 224.785,06 zł

 • [Rozmiar:
  „Rozbudowa Przedszkola w Pilawie”? zadanie realizowane w latach 2010 - 2012
 • ogólna wartość inwestycji 3.733.755,81 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa ? rok 2011 ? 1.770.000 zł

 • [Rozmiar:
  „Budowa kolektora burzowego w ul. Miodowej”
 • ogólna wartość inwestycji 130.000 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa ? 130.000 zł

 • [Rozmiar:
  „Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo- cementowych”
 • ogólna wartość inwestycji 50.000 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ? 50.000 zł

 • [Rozmiar:
  „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna” - zadanie realizowane w latach 2010-2011
 • ogólna wartość inwestycji 578.509,36 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Unia Europejska -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ? 355.025 zł. ( w tym w roku 2010 ? kwota 163.078 zł., w roku 2011- 191.947 zł
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa ? 223.484,36 zł

 • [Rozmiar:
  „Modernizacja drogi w miejscowości Jaźwiny” ? 456 mb ( położenie nawierzchni bitumicznej)
 • ogólna wartość inwestycji 105.266,46 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ? 54.000,00 zł
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa ? 51.266,46 zł

 • [Rozmiar:
  LGD-„Odnowa wsi” - Modernizacja i wyposażenie świetlicy w MGOK w Pilawie, realizowany w ramach projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy w MGOK w Pilawie wraz z wyposażeniem świetlic w Niesadnej, Żelaznej, Gocławiu”
  Wartość prac dot. MGOK- 44.060,24 zł.
  [Rozmiar:
  „Likwidacja barier architektonicznych”
 • ogólna wartość inwestycji 130.700 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Rezerwa celowa Ministerstwa Edukacji Narodowej - 68.821 zł
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa ? 61.879 zł

 • Rok 2010

  [Rozmiar:
  „Modernizacja drogi gminnej ul. Szkolna - Gocław” - wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 428 mb.
 • ogólna wartość zadania 198.612,80 zł

 • Dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 25.000 zł.
  [Rozmiar:
  „Poprawa funkcjonalności infrastruktury społeczno-kulturalno-rekreacyjnej w miejscowościach: Jaźwiny, Niesadna, Trąbki”
 • ogólna wartość zadania 499.969,09 zł

 • Realizacja w latach 2010-2011. W ramach zadania wykonano:
  Jaźwiny - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego,
  Niesadna - remont świetlicy- w trakcie realizacji - I etap
  Trąbki - zakupiono wyposażenie świetlicy.
  Dofinansowanie z działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, w kwocie 294.523,00 zł.

  [Rozmiar:
  „Place Zabaw przy Szkole Podstawowej w Gocławiu i Trąbkach ”
 • ogólna wartość zadania 269.752,61 zł (Gocław - 129.912,54 zł, Trąbki - 139.840,07 zł)

 • Dofinansowanie z programu rządowego „Radosna szkoła” - 124.100 zł
  [Rozmiar:
  „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Gocław, Trąbki” - realizacja w latach 2010-2011
 • ogólna wartość zadania 559.150,06 zł

 • Wykonano I etap projektu - remont świetlicy w Trąbkach.
  Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, kwota dofinansowania 334.365 zł
  [Rozmiar:
  „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna”
 • wartość zadania 578.509,36 zł

 • Realizacja w latach 2010-2011. Wykonano stan surowy zamknięty.
  Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, kwota dofinansowania 355.025 zł , Beneficjent - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie.
  [Rozmiar:
  „Zwodociągowanie stref inwestycyjnych w Pilawie” - II etap (przejście pod torami PKP)
 • wartość zadania 98.105,80 zł
 • [Rozmiar:
  „Przebudowa ulicy Granicznej w Lipówkach” - wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł.420 mb.
 • wartość zadania 178.066,49 zł
 • [Rozmiar:
  „Budowa drogi w Niesadnej-Przecince, przebudowa drogi w Puznówce do ul. Słonecznej” - wykonanie nawierzchni bitumicznej : Niesadna - Przecinka 320 mb, Puznówka - 70 mb.
 • wartość zadania (łącznie) 172.533,89 zł
 • [Rozmiar:
  „Budowa osiedla Wyszyńskiego w Pilawie” - wykonanie nawierzchni asfaltowych na ulicach: Mickiewicza- 456 mb, Sienkiewicza - 90 mb, Prusa - 80,50 mb, Tuwima - 87,50 mb, Krasickiego - 87,50 mb, trzy ciągi pieszo - jezdne z kostki betonowej o łącznej długości - 155,00 mb (przedłużenie ul.: Sempołowskiej, Piłsudskiego, łącznik pomiędzy ul. Wyszyńskiego i Mickiewicza)
 • wartość zadania 1.015.221,48 zł
 • [Rozmiar:
  „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ,Priorytet IX - Realizacja 01.IX. 2010 r. do 30.XI.2011 r.
 • ogólna wartość projektu 66.270 zł

 • Projekt realizowany jest w Publicznym Gimnazjum w Pilawie i Trąbkach.
  W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia:
  ICT - 24 godziny, przedmioty przyrodniczo-matematyczne - 18 godzin,
  języki obce - 24 godziny,
  wsparcia psychologiczno-pedagogicznego - 18 godzin,
  zajęcia sportowo-wychowawcze - 36 godzin
  Zakup sprzętu do zajęć sportowych - łączna wartość przeprowadzonych zajęć(3 grupy) - 22.260 zł.

  [Rozmiar:
  „Rozbudowa Przedszkola w Pilawie”
 • wartość zadania 3.733.755,81 zł

 • Inwestycja realizowana w latach: 2010, 2011, 2012.
  2010r- fundamenty + ściany parteru.
  [Rozmiar:
  „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilawie”
 • wartość zadania 5.138.071,13 zł

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka na zadanie - 2.867.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Modernizacja i rozbudowa SP ZOZ w Pilawie”
 • wartość zadania 1.596.487,76 zł

 • Bank Ochrony środowiska kredyt z linii Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego - kredyt 1.000.000,00 zł

  Rok 2009

  [Rozmiar:
  „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trąbki, ul. Aleja Owocowa”
 • wartość zadania 274.778,33 zł

 • Dofinansowanie: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 40.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo - cementowych”
 • dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 59.998,34 zł
 • [Rozmiar:
  „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilawie”
 • wartość zadania 5.138.071,13 zł

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka na zadanie - 2.867.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Rozbudowa Przedszkola w Pilawie - I etap Modernizacja kotłowni z termo-renowacją budynku przedszkola”
 • wartość zadania 296.759,33 zł

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka na zadanie - 200.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Moje Boisko Orlik 2012” Budowa Kompleksu Sportowego - Gocław, ul. Szkolna 2
 • wartość zadania 1.071.028,90 zł

 • Dofinansowanie:
 • Samorząd Województwa Mazowieckiego - 333.000,00 zł
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki (Budżet Państwa) - 333.000,00 zł
 • [Rozmiar:
  „Modernizacja i rozbudowa SP ZOZ w Pilawie”
 • wartość zadania 1.596.487,76 zł

 • Bank Ochrony środowiska kredyt z linii Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego - kredyt 1.000.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Wyposażenie oddziału przedszkolnego wraz z placem zabaw w PSP w Puznówce”
 • wartość zadania 235.747,15 zł

 • Dofinansowanie: Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza: Komponent B - Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych - dotacja 100.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Przebudowa drogi gminnej Gocław - Kalonka”
 • wartość zadania 224.971,22 zł

 • Dofinansowanie: Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza: Komponent C - Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej - dotacja 193.000,00 zł

  Rok 2008

  [Rozmiar:
  „Zwodociągowanie stref inwestycyjnych w Pilawie”
 • Dofinansowanie: Budżet Województwa Mazowieckiego: Komponent J - Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego - 500.000,00 zł
 • [Rozmiar:
  „Wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią w Pilawie”
 • wartość zadania 516.819,53 zł

 • Dofinansowanie:
 • Budżet Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej - Komponent D - 30.000 zł
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2008 r. - 200.000,00 zł


 • [Rozmiar:
  „Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Puznówce”
 • wartość zadania 146.224,37 zł

 • Dofinansowanie: Budżet Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - Komponent B - Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych - 50.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Modernizacja drogi w miejscowości Jaźwiny”
 • wartość zadania 253.460,64 zł

 • Dofinansowanie: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 50.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Budowa dróg osiedlowych w Pilawie: ul. Mickiewicza - 320.6 m, ul. Słowackiego - 85 m. Krynickich - 70 m”
 • wartość zadania 579.503,33 zł

 • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi polskiej - kredyt 463.600,00 zł
  [Rozmiar:
  „Budowa dróg osiedlowych w Pilawie: ul. Piłsudskiego - 139 m, J. Słowackiego - 112 m”
 • wartość zadania 265.714,78 zł

 • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi polskiej - kredyt 212.500,00 zł
  [Rozmiar:
  „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pilawa”
 • wartość zadania 588.500,00 zł


 • Dofinansowanie:
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej - dotacja 100.000,00 zł, pożyczka 114.400,00 zł
 • Zarząd Województwa Mazowieckiego - dotacja 120.000,00 zł
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - dotacja 104.100,00 zł
 • Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP - dotacja 150.000,00 zł


 • [Rozmiar:
  „Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo- cementowych”
 • Dotacja na zadanie - 84.992,65 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
 • [Rozmiar:
  „Mamy tylko jedną ziemię” - promowanie działań ekologicznych w szkołach
 • wartość zadania 30.000,00 zł

 • Dofinansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - program ekologiczny - 15.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilawie”
 • wartość zadania 5.138.071,13 zł

 • Dofinansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka na zadanie - 1.000.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Modernizacja i rozbudowa SP ZOZ w Pilawie”
 • wartość zadania 1.596.487,76 zł

 • Bank Ochrony środowiska kredyt z linii Banku Rozwoju Rady Europy(CEB) oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) - kredyt 400.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Informatyczna Obsługa Spraw i Interesantów w Mieście i Gminie Pilawa”
 • wartość zadania 339.892,00 zł

 • Dofinansowanie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - 293.000,00 zł

  Rok 2007

  [Rozmiar:
  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda”
 • wartość zadania 244.204,08 zł

 • Dofinansowanie: Sektorowy Program Operacyjny „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa” - 161.443,00 zł
  [Rozmiar:
  „Budowa ulic w Pilawie: 22 Lipca, Sempołowskiej, M. Kopernika”
 • wartość zadania 428.508,73 zł

 • Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - kredyt za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska - 342.800,00 zł
  [Rozmiar:
  „Modernizacja i wyposażenie klubu sportowego w Wygodzie”
 • wartość zadania 130.439,78 zł

 • Dofinansowanie: Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza dotacja: Komponent D - Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - 30.000 zł
  [Rozmiar:
  „Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Pilawie”
 • wartość zadania 158.341,35 zł

 • Dofinansowanie: Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza dotacja: Komponent B - Mazowiecki Instrument Wsparcia Placówek Oświatowych - 50.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Budowa wodociągu we wsi Kalonka”
 • wartość zadania 883.775,48 zł

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka - 670.000,00 zł
  Umorzenie pożyczek na łączną kwotę 608.602,50 zł
  [Rozmiar:
  „Zakup koparko-ładowarki”
 • wartość zadania 248.880,00 zł

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka - 223.900,00 zł
  [Rozmiar:
  „Budowa drogi gminnej w miejscowości Trąbki - ul. Aleja Owocowa”
 • wartość zadania 171.894,05 zł

 • Dofinansowanie: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 50.000,00 zł

  Rok 2006

  [Rozmiar:
  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w Pilawie”
 • wartość inwestycji 2.969.618,55 zł

 • Dofinansowanie: Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego Priorytet III Działanie 3.1 Obszary wiejskie - 1.329.637,31 zł.
  [Rozmiar:
  „Modernizacja Parku w Pilawie”
 • wartość zadania 589.700,85 zł

 • Dofinansowanie: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa” - 326.216,00 zł
  [Rozmiar:
  „Plac zabaw dla dzieci”
 • wartość zadania 188.770,60 zł

 • Dofinansowanie: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa” - 123.784,00 zł
  [Rozmiar:
  „Wyposażenie Publicznego Gimnazjum w Pilawie”
 • wartość zadania 90.004,77 zł

 • Dofinansowanie: Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich - dotacje: Komponent B - Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na terenach wiejskich - 45.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Budowa drogi gminnej w miejscowości Łucznica”
 • wartość zadania 215.283,85 zł

 • Dofinansowanie: Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich - dotacje: Komponent C - Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich - 124.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Modernizacja i wyposażenie klubu sportowego w Puznówce”
 • wartość zadania 73.326,31 zł

 • Dofinansowanie: Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich - dotacje: Komponent D - Wieloletni Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej - 51.350,00 zł
  [Rozmiar:
  „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Trąbki. Wygoda, Pilawa: ul. Baczyńskiego, Letniskowa, M. Konopnickiej”
 • wartość zadania 152.199,37 zł

 • Dofinansowanie: Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich - dotacje: Komponent E - Mazowiecki Program Zaopatrzenia w Wodę, Budowa wodociągów na terenach wiejskich - 136.979,00 zł
  [Rozmiar:
  „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lipówkach wraz z budową sieci wodociągowej”
 • wartość zadania 1.422.510,29 zł

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka - 941.021,00 zł
  [Rozmiar:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej”
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - umorzenie pożyczki - 50.600,00 zł
 • [Rozmiar:
  „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Pilawie”
 • wartość zadania 738.848,78 zł

 • Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - kredyt za pośrednictwem Banku Gospodarki Żywnościowej - 475.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Przebudowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowości Gocław”
 • wartość zadania 454.602,46 zł

 • Dofinansowanie:
 • Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 75.000,00 zł
 • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - kredyt za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska - 295.000,00 zł
 • [Rozmiar:
  „Budowa chodnika w Trąbkach”
 • wartość zadania 133.878,94 zł

 • Dofinansowanie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich - 48.598,53 zł

  Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
  Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
  Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
  Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
  Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
  Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
  Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


  Deklaracja dostępności

  © 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa