naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Spotkanie z przedsiębiorcami 2010


Początek każdego roku to okres spotkań noworocznych, na których chętnie podsumowuje się dokonania minionego roku i przedstawia się wizje na najbliższą przyszłość. Jedno z takich spotkań, odbyło się 4 lutego 2010 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pilawie.

To już po raz szósty władze samorządowe spotkały się w gronie osób, które w różny sposób związane są z Miastem i Gminą Pilawa. Z tymi, którzy pracują i działają na terenie gminy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, z przedstawicielami zakładów pracy, instytucjami, urzędów, wykonawców i projektantów. Na zaproszenie władz samorządowych w uroczystości uczestniczyli także:

• Poseł na Sejm RP Stanisława Prządka;
• Poseł na Sejm RP Krzysztof Borkowski;
• Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach Janina Ewa Orzełowska;
• Prezes WFOŚiGW w Warszawie Tomasz Skrzyczyński;
• Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie Stefan Gora;
• Starosta Powiatu Garwolińskiego Grzegorz Woźniak;
• Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski;
• Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie Waldemar Zaręba;
• Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie Marek Jończak;
• Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie nadkom mgr Klemens Serzysko;
• Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Garwolinie Pani Maria Stefanowska;
• Radny Powiatu Garwolińskiego Dariusz Owczarczyk;
• Burmistrz Miasta Garwolin Tadeusz Mikulski;
• Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska;
• Komisarz w Urzędzie Gminy w Parysowie Mirosław Łukowski
• Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie Roman Odalski;
• Prezes PKS w Garwolinie Krzysztof Domaszczyński;
• Radni Rady Miejskiej w Pilawie;
• Kierownicy i Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy;
• Sołtysi oraz Prezesi jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Pilawa.

Wszystkich zgromadzonych serdecznie powitała Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian w towarzystwie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pilawie Waldemara Buczkowskiego.

W pierwszych słowach swojego wystąpienia Burmistrz podziękowała za pomoc przy podejmowanych inicjatywach i realizowanych przedsięwzięciach tym, którzy niejednokrotnie wspomagali działania miejscowego samorządu.
Ponadto krótko przedstawiła działania, które udało się zrealizować w ciągu minionego roku. Wskazała na dużą aktywność w aplikowaniu o pieniądze pochodzące z zewnątrz na realizację inwestycji, które w wielu przypadkach tylko dzięki tym środkom były możliwe do zrealizowania. Wspomniała również o stanie negocjacji ze Spółką Przemysł Szklany w Polsce w sprawie terenu szkoły w Trąbkach. Przedstawiła plany i priorytety na rok bieżący, w których znalazła się między innymi:

• wykupu zabudowanego terenu szkoły w Trąbkach;
• dokończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pilawie;
• rozpocząć budowę Domu Ludowego w Żelaznej;
• rozbudować obiekt na świetlicę w Trąbkach;
• dalszy etap zwodociągowania strefy przemysłowej w Pilawie;
• przebudowę drogi w Puznówce do ulicy Słonecznej;
• budowa ulic na oś. Wyszyńskiego w Pilawie;
• budowa ul. Granicznej w Lipówkach, ul. Szkolnej w Gocławiu;
• modernizacja drogi Wygoda – Puznówka i drogi do stacji PKP w Jaźwinach, Aleja Wyzwolenia w Pilawie;

W dalszej części, po wystąpieniach przybyłych gości wszyscy zaproszeni mogli miło spędzić czwartkowe popołudnie na rozmowie przy skromnym poczęstunku i biesiadnej muzyce.

Tradycyjne Noworoczne Spotkania stały się okazją do wymiany doświadczeń i poglądów między przedstawicielami instytucji i biznesu różnych branż.

Zdjęcia ze spotkania...

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa