naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
X Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Pilawie


W sobotę   11 czerwca 2011 r.   w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pilawie odbył się   X Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Pilawie. Zjazd poprzedziły zebrania sprawozdawczo- wyborcze, które odbyły się w lutym i marcu br. we wszystkich jednostkach OSP.

Na   jubileuszowy Zjazd Miejsko-Gminny oprócz delegatów przybyli zaproszeni goście: Stanisława Prządka –Poseł na Sejm RP, dh Stefan Gora- Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Warszawie, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Garwolinie, Marek Chciałowski -Starosta Powiatu Garwolińskiego, bryg. Dariusz Sadkowski – Komendant Powiatowy   Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, Józef Rulak kierownik Posterunku Policji w Pilawie, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pilawie,   oraz zasłużeni strażacy.

W czasie Zjazdu Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP w Pilawie dh Albina Łubian   podsumowała działalność Zarządu oraz jednostek OSP za okres ostatnich pięciu   lat. Stwierdziła,   że jednostki dysponują sprawnymi i dobrze wyposażonymi samochodami oraz posiadają odpowiednie umundurowanie, które jest sukcesywnie uzupełniane.   W ciągu mijającej kadencji udało się zakupić nowe samochody pożarnicze dla OSP Pilawa, Wygoda i Lipówki. Pani Prezes podziękowała wszystkim strażakom za zaangażowanie w ratowanie mienia i życia ludzkiego oraz bezinteresowną pomoc, jaką niosą naszym mieszkańcom.   Podziękowała również wszystkim, którzy przez ostatnie lata wspierali działalność jednostek OSP na terenie Miasta i Gminy.

Następnie odbyły się wybory Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego. Prezsem ponownie została dh Albina Łubian, zaś V-ce prezesem dh   Marcin Gawinek. W skład nowego Zarządu weszli również: Henryk Rosłaniec, Zbigniew Kisielewski, Mariusz Szostak, Stanisław Jedynak, Marek Grzeszczak, Izabela Całka i Mirosław Duda.
Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa