naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
25 lat odrodzonej samorządności - Dni Pilawy


W tym roku mija 25 lat od chwili, kiedy 8 marca 1990r. Sejm RP przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń odrodzonej III Rzeczypospolitej otwierające drogę do tego, by obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą.

Tegoroczny jubileusz jest świętem nie tylko tych, którzy zasiadają w gminnych radach. To święto całej lokalnej społeczności, wszystkich mieszkańców, którzy - poprzez udział w wyborach samorządowych, aktywne działania w sołectwach, szkołach oraz zakładach pracy - sami ten samorząd budują.
W miniony weekend 13-14 czerwca 2015r. odbyła się największa impreza plenerowa na terenie gminy - Dni Pilawy. W tym roku świętowanie miało szczególny charakter, gdyż połączone było z obchodami 25– lecia odrodzonego samorządu w Polsce.

Sobotnie obchody rozpoczęto uroczystą sesją Rady Miejskiej w Pilawie, w której udział wzięli między innymi:
• Senator RP Maria Koc;
• Poseł na Sejm RP Stanisława Prządka;
• Poseł na Sejm RP Krzysztof Borkowski;
• Poseł na Sejm RP Grzegorz Wożniak;
• Radny Sejmiku Województwa mazowieckiego Marian Piłka;
• Komendant Powiatowy PSP w Garwolinie st. bryg Dariusz Sadkowski;
• Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie Adam Czyżewski;
• Burmistrz Miasta Garwolin Tadeusz Mikulski;
• Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska;
• Pierwszy Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Tomasz Łysiak;
• Radni Rady Miejskiej w Pilawie poprzednich i obecnej kadencji;
• Radny Powiatowy Mirosław Walicki;
• Radny Powiatowy Tomasz Połoczański;
• Dyrektorzy oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych,
• Sołtysi i Przewodniczący Samorządu Mieszkańców,
• Dyrektor zakładu   Akzo Nobel w Pilawie David Pohl;
• Przedstawiciel Huty Szkła Czechy Roberto Cardini;
• Proboszcz parafii w Pilawie Ks. Andrzej Banasiuk,
• Proboszcz parafii w Trąbkach ks. Jan Grochowski,
• Sekretarz Miasta i Gminy Pilawa wraz z pracownikami Urzędu,
• Przedstawiciele zakładów pracy, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy.
Okolicznościową sesję otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilawie Dorota Niemiec-Jóźwicka, która powitała wszystkich gości bardzo serdecznie. Po odegraniu hymnu państwowego, przewodnicząca poprosiła o uczczenie minutą ciszy zmarłych: Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa Tadeusza Niemca, Przewodniczącej RM - Stanisławy Guberskiej, radnych - Michała Górskiego i Pawła Żołądka oraz pracowników samorządowych Kazimiery Włastowskiej i Amelii Górskiej.

W dalszej części głos zabrała Sekretarz Miasta i Gminy Pilawa Bernarda Mikos, która specjalnie na tę uroczystość przygotowała rys historyczny samorządu terytorialnego w Polsce.  

Jubileusz, to doskonała okazja do analizy i posumowania przemian społeczno-gospodarczych minionych 25 lat. Którego dokonała Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian. W przemówieniu Burmistrz zaznaczyła, iż dziś możemy i powinniśmy być dumni z tego, że mamy możliwość sami kształtować polską rzeczywistość i mamy wpływ na funkcjonowanie naszego kraju. Reforma samorządowa uruchomiła obywatelską aktywność, nadała nowy wymiar poczucia lokalnej tożsamości i lokalnego patriotyzmu. Umożliwiła rozbudowę infrastruktury technicznej,   przemysłowej oraz społecznej i przyczyniła się do przyśpieszonego rozwoju gospodarczego całej gminy. Kolejne władze samorządowe pełne zapału i determinacji prowadziły efektywną politykę inwestycyjną na rzecz poprawy życia mieszkańców. W tym miejscu Burmistrz podkreśliła zasługi całej wspólnoty samorządowej oraz ludzi którzy poprzez pracę budowali dzisiejszy obraz gminy oraz przypomniała najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowanych w minionym ćwierćwieczu.  

Uroczysta sesja była okazją do podziękowania i wyróżnienia tych, którzy mieli możliwość działać i pracować na rzecz samorządności na terenie Miasta i Gminy Pilawa w ostatnich 25 latach. W trakcie sesji zasłużone osoby otrzymały pamiątkowe medale przedstawiające herb gminy wraz z   jej granicami oraz symbolem odrodzonego samorządu. Wyróżnienia i podziękowania otrzymali między innymi obecni: Senator RP Maria Koc, Posłowie na Sejm RP - Stanisława Prządka, Krzysztof Borkowski oraz Grzegorz Woźniak, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marian Piłka, Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa w latach 1990-1995 Tomasz Łysiak, radni Rady Miejskiej poszczególnych kadencji, radni powiatowi z terenu Miasta i Gminy Pilawa, Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska, Burmistrz Garwolina Tadeusz Mikulski, przedstawiciele służb mundurowych, zakładów pracy, stowarzyszeń i klubów sportowych, a także dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz   wieloletni pracownicy Urzędu.

Obchody drugiego dnia w niedzielę 14 czerwca 2015 r. zainaugurowała uroczysta Msza Św. w intencji Miasta i Gminy oraz jej mieszkańców w kościele parafialnym w Pilawie, którą celebrowali proboszcz parafii ks. Andrzej Banasiuk oraz proboszcz parafii w Trąbkach ks. Jan Grochowski. Szczególny i uroczysty charakter nabożeństwa stworzyła oprawa muzyczna orkiestry dętej pod batutą Pana Krzysztofa Czajki.
Po zakończeniu nabożeństwa, mieszkańcy oraz goście, w teatralnym korowodzie prowadzonym przez orkiestrę dętą przemaszerowali na stadion miejski w Pilawie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.   Tutaj, Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Dorotą Niemiec - Jóźwicką dokonali symbolicznego otwarcia obchodów.  

Warto w tym miejscu przypomnieć, że na niedzielne uroczystości do Pilawy przybyła delegacja Powiatu Garwolińskiego w osobach:
• Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski,
• Sekretarz Powiatu Garwolińskiego Józef Piesio,
• Radny Powiatu Garwolińskiego Dariusz Owczarczyk, którzy również zostali odznaczeni   pamiątkowymi medalami za owocną współpracę i działania na rzecz pilawskiego samorządu. Po okolicznościowych przemówieniach, miało miejsce wręczenie nagród laureatom konkursów „Kocham Cię, Pilawo” oraz „Zmiany w mojej okolicy na przestrzeni 25 lat”. Następnie program artystyczny przedstawiły dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Pilawa.

Dwudniowe uroczystości miały zróżnicowany charakter. Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Na terenie stadionu na dzieciaki czekał park rozrywki, basen z pompowanymi motorówkami, kącik malowania twarzy, przejażdżki kucykiem, stoiska z zabawkami, a także pyszne lody i wata cukrowa.
Największą widownię niedzielnych obchodów zgromadził długo wyczekiwany występ gwiazd wieczoru zespół AKCENT i jego lider Zenek Martyniuk. Koncert przyciągnął nie tylko mieszkańców powiatu, ale także z terenu województwa mazowieckiego. Wieczorną część obchodów uatrakcyjnił koncert zespołu GONTI oraz STEREO.   Mieszkańcy oraz goście do późnych godzin nocnych bawili się razem z DJ Blonde i DJ Tomi.

Największym atutem tegorocznych obchodów była sprzyjająca aura pogodowa, dzięki której mieszkańcy tłumnie odwiedzali stadion miejski i korzystali z przygotowanych atrakcji. Dni Pilawy przeszły do historii, ale kolejne już za rok!

Galeria zdjęć z uroczystości - dzień I

Galeria zdjęć z uroczystości - dzień II

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa