naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

baner-NSP2021
informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Obchody 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce


Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce powstała w 1925 roku, po wybuchu wielkiego pożaru, który w styczniu tegoż roku zniszczył szereg zabudowań mieszkalnych. Wtedy to właśnie zrodziła się myśl o powołaniu własnej jednostki. Pierwszym naczelnikiem został Mikołaj Szeląg, zaś prezesem Stanisław Donaczeński. Do jej założycieli należeli również: Ignacy Mazek, Antoni Bylinka, Stefan Rosłaniec, Ignacy Santorek, Ludwik Zieliński, Szymon Santorek, Andrzej Bylinka i Marian Gawinek. Straż szybko zdobywała zwolenników i jeszcze w tym samym roku jej stan liczebny wzrósł do 20 członków. W 1928 roku wybudowano drewnianą remizę strażacką z funduszy pozyskanych od mieszkańców oraz z organizacji zabaw tanecznych. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku, jednostka się odrodziła i pozyskiwała nowe wyposażenie, co ułatwiało walkę z żywiołami. W 1981 roku wybrano nowe władze straży. Funkcję prezesa objął Jan Górski, natomiast naczelnikiem został Henryk Rosłaniec. Z myślą o pozyskiwaniu nowych członków, w 1983 roku powołano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, która działa po dzień dzisiejszy.

Przez okres 90 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce, w jej szeregach pracowało wielu ludzi, którzy z oddaniem i zaangażowaniem, nie szczędząc własnego czasu i zdrowia, bezinteresownie pracowali na rzecz potrzebujących. Należy tu wymienić założycieli jednostki, jak również wszystkich członków na przestrzeni dziesiątek lat oraz kolejne Zarządy   jednostki, które pracowały na rzecz mieszkańców Puznówki i całej gminy Pilawa. Na dzień dzisiejszy straż liczy 27 członków czynnych, w tym 7 dziewcząt, 3 członków honorowych oraz   17 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Jednostką kieruje Zarząd, na czele którego stoi Prezes – druh Marek Grzeszczak.

Właśnie mija 90 lat od powstania jednostki OSP w Puznówce. Z tej okazji 4 października 2015 roku odbyła się okolicznościowa uroczystość, którą poprzedziła Msza Św, koncelebrowana przez Proboszczów tutejszych Parafii. W dalszej części uroczystości było odczytanie skróconej kroniki OSP oraz podziękowania złożone strażakom przez Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pilawie a zarazem Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa dh Albinę Łubian, za pełną poświęcenia służbę na rzecz lokalnej społeczności. Słowa uznania do strażaków skierowali również: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego   ZOSP RP w Warszawie dh Stefan Todorski, Posłowie na Sejm RP: Pani Stanisława Prządka, Pan Krzysztof Borkowski, Pan Grzegorz Woźniak oraz Wicemarszałek Województwa Pani Janina Ewa Orzełowska, która wręczyła jednostce Medal „Pro Masovia” za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i RP. W czasie uroczystości odbyło się ślubowanie nowych członków MDP oraz przekazanie średniego samochodu pożarniczego IVECO, zakupionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Panią Albinę Łubian, za zgodą Rady Miejskiej   ze środków budżetu Miasta i Gminy Pilawa.

W dalszej części uroczystości wręczono medale, odznaczenia i podziękowania strażakom OSP Puznówka oraz jej sympatykom i sponsorom. Druhna Albina Łubian, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, sekretarz ZOP ZOSP RP w Garwolinie i prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pilawie i honorowa prezes OSP Puznówka uhonorowana została Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za długoletnią działalność na rzecz pożarnictwa i znaczące zasługi dla Związku. Druh Henryk Rosłaniec, długoletni komendant miejsko-gminny ZOSP RP w Pilawie odznaczony został Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza za zasługi w rozwoju i umacnianiu Związku. Ponadto Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego wręczył trzy Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa, siedem Srebrnych   Medali za Zasługi dla Pożarnictwa, siedem Brązowych Medali za Zasługi dla Pożarnictwa, a dziesięciu najmłodszych adeptów otrzymało odznakę „Strażak Wzorowy”. Oprawę muzyczną   uroczystości zapewniła orkiestra dęta z Trąbek pod batutą kapelmistrza Grzegorza Zakrzewskiego.   Całość uroczystości zakończyła defilada pododdziałów.


Galeria zdjęć z uroczystości

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2021 Urząd Miasta i Gminy Pilawa