naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Oddanie do użytku nowej strażnicy OSP w Pilawie i obchody Dnia Strażaka


W niedzielę 8 maja 2016r. pilawscy strażacy obchodzili podwójne święto. Tegoroczny dzień Świętego Floriana – patrona strażaków połączony był z oficjalnym przekazaniem do użytku zmodernizowanej i rozbudowanej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilawie.

Uroczystości rozpoczęto mszą św. w intencji strażaków w kościele pw. Matki Boskiej Kodeńskiej w Pilawie. Podniosły charakter nabożeństwa nadała oprawa muzyczna w wykonaniu Strażackiej Orkiestry Dętej.

Po nabożeństwie korowód prowadzony przez orkiestrę dętą i delegacje pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Pilawa w paradnym szyku przemaszerował na plac przed Dom Strażaka w Pilawie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Na miejscu uroczystości Komendant Miejsko-Gminny OSP druh Henryk Rosłaniec złożył meldunek Członkowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druhnie Albinie Łubian. Strażacy podnieśli flagę państwową na maszt, a orkiestra zagrała hymn państwowy.

W dalszej części głos zabrała Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian, która powitała wszystkich zgromadzonych, a w szczególności strażaków. Wśród przybyłych   gości obecni byli między innymi:
• Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak;
• Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska;
• Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski;
• Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Garwolinie druh Stefan Gora;
• Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie starszy brygadier Dariusz Sadkowski;
• Radni Powiatowi Dariusz Owczarczyk, Jacek Woźniak i Mirosław Walicki.
• Radni Rady Miejskiej w Pilawie.

W krótkim wystąpieniu Burmistrz przypomniała o początkach działalności jednostki OSP w Pilawie, która powstała w 1908r. z inicjatywy   Aleksandra Krynickiego. Już w   1924 roku z dobrowolnych składek i dotacji wybudowano pierwszą remizę strażacką z salą widowiskową i sceną. W 1963r. oddano do użytku dotychczasowy budynek straży. Stan techniczny obiektu, po latach jego świetności wymagał remontu i modernizacji. To obecna Rada Miejska jesienią 2014 roku podjęła decyzję o rozbudowie strażnicy. W ramach zadania wykonano między innymi 2-stanowiskowy garaż oraz pomieszczenia socjalne dla strażaków wraz z sanitariatami i szatnią. Nad pomieszczeniem strażnicy wykonano poddasze użytkowe wraz z sanitariatami oraz wyremontowano istniejącą wieżę. W trakcie przemówienia, z okazji Dnia Strażaka, Burmistrz złożyła druhom życzenia satysfakcji i wytrwałości   w wykonywanej służbie, a przede wszystkim bezpiecznych powrotów z akcji   oraz zdrowia.

W dalszej części uroczystości odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie nowego budynku. Następnie kapelan strażaków ks. Kazimierz Momont oraz proboszcz parafii w Pilawie Andrzej Banasiuk dokonali poświęcenia obiektu i nastąpiło wprowadzenie sztandaru do strażnicy.

Niedzielna uroczystość była znakomitą okazją do podziękowań dla braci strażackiej ze strony przybyłych gości oraz do odznaczenia wyróżnionych strażaków.

Galeria zdjęć z uroczystości

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa