naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

baner-NSP2021
informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Otwarcie ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Pilawie


W poniedziałek 27 lipca 2020 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Ścieżki ekologiczno-Edukacyjnej wybudowanej na terenie po zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Pilawie.

Na zaproszenie władz samorządowych Miasta i Gminy Pilaw w uroczystości udział wzięli między innymi:
• Senator RP Maria Koc ,
• Poseł na Sejm RP Henryk Kowalczyk,
• Wiceprezes WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka,
• Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba,
• Dyrektor Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW w Siedlcach Agnieszka Kiljańczyk,
• Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki,
• Burmistrz Miasta Garwolina Marzena Świeczak,
• Burmistrz Miasta i Gminy Żelechowa Łukasz Bogusz,
• Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska,
• Wójt Gminy Górzno Waldemar Sabak,
• Z-ca Wójta Gminy Sobolew Monika Garnek-Owczarczyk,
• Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilawie Dorota Niemiec-Jóźwicka wraz z radnymi,
• Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pilawa,
• Pracownicy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,
• Sołtysi i Przewodniczący Samorządu Mieszkańców oraz mieszkańcy,

Zebranych na zagospodarowanym terenie gości powitała Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian. W swoim wystąpieniu przypomniała, że proces rekultywacji zamkniętego w 2015 roku wysypiska śmieci polegał na przywróceniu zdegradowanym gruntom wartości użytkowych i przyrodniczych. Głównym celem   było ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na glebę, wody podziemne oraz powietrze.

W ramach procesu rekultywacji składowiska samorząd podjął decyzję o utworzeniu w tym miejscu ścieżki ekologiczno-edukacyjnej. Zagospodarowanie terenu oraz budowę rozpoczęto od witacza, który ustawiony został przy wejściu na ścieżkę. Na trasie zainstalowane zostały między innymi gry edukacyjne z zakresu ekologii, zoologii, ornitologii, mikologii, labirynty, kostki wiedzy oraz tablice edukacyjne. Dobór ciekawych, aktywnych gier ma przyczynić się do podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz mieszkańców. W ten sposób zachęcamy do ochrony środowiska, pokazujemy źródła jego zanieczyszczeń, wskazujemy jak prawidłowo segregować odpady, a szczególnie uświadamiamy, jak ważne jest, żebyśmy mogli żyć w czystym i przyjaznym środowisku. Na zakończenie Burmistrz przypomniała, że realizacja projektu była możliwa tylko dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny koszt inwestycji wyniósł 200 tys. zł, z czego 160 tys. zł, to środki pozyskane z WFOŚiGW.  

W trakcie wystąpień zaproszonych gości wielokrotnie podkreślano właściwy kierunek działań lokalnego samorządu w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Dostosowanie istniejącego składowiska odpadów komunalnych do wymogów obowiązującego prawa zostało dobrze przeprowadzone, a potencjał miejsca właściwie wykorzystany. Powstał teren, gdzie mieszkańcy mogą spędzać wolny czas w przyjaznych warunkach na łonie natury, gdzie można organizować spotkania edukacyjne, przyjeżdżać rowerami, wychodzić z psem, ale przede wszystkim integrować i spotykać się.

Galeria zdjęć z uroczystości

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2021 Urząd Miasta i Gminy Pilawa