naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych


W czwartek 25 listopada 2021 r. w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, odbył się kolejny Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Od kilku lat organizatorem konkursu teatralnego jest Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian oraz Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pilawie Danuta Szostak przy współpracy z Dyrektorem MGOK w Pilawie Sylwią Zakrzewską.

Teatr jest doskonałym narzędziem do realizacji zadań poznawczych i wychowawczych. Spektakle, to również świetna zabawa, która kształtuje wrażliwość dzieci i pozwala na rozwijanie wyobraźni. Interaktywny charakter przedstawień pozwala wciągnąć widzów w fabułę i w ciekawy sposób przekazywać najistotniejsze treści. Odgrywane scenki mają charakter edukacyjny, terapeutyczny i integracyjny, natomiast udział w przeglądzie pozwala na budowanie własnej wartości, rozwija zainteresowania i pobudza do refleksji.

Hasło tegorocznego przeglądu brzmiało: „NIE dla nałogów, TAK dla zdrowia”. Młodzież zwróciła uwagę na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec używek. Przekazała treści dotyczące dbałości o zdrowie własne i innych, kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia, szkodliwość palenia papierosów, używania narkotyków, obżarstwa i picia alkoholu.   Wskazywała na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, właściwe korzystanie z internetu, na potrzeby zachowania higieny osobistej, czystości w otoczeniu w celu utrzymania zdrowia i dobrej kondycji.

Występy były bardzo ciekawe, a komisja konkursowa miała niezwykle trudne zadanie - wyłonienia zwycięzców spośród bardzo wyrównanych artystycznie i treściowo przedstawień.

W skład komisji konkursowej powołani zostali:
1. Monika Śniegucka - Sekretarz Miasta i Gminy Pilawa,
2. Danuta Kalinowska - z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie,
3. Danuta Szostak – Przewodnicząca GKRPA,
4. Sylwia Zakrzewska - Dyrektor MGOK w Pilawie,
5. Anna Grzegrzółka-Woźniak - Kierownik MGOPS w Pilawie,
6. Tomasz Przybysz – Radny Rady Miejskiej w Pilawie.

Wszystkie występy zostały ocenione bardzo wysoko, doceniając przekaz treści, wkład pracy oraz wspaniałą grę aktorską.

Wyniki tegorocznego przeglądu przedstawiają się następująco:
I miejsce uczniowie z PSP w Gocławiu - i czek w kwocie 1000,00 zł,
II miejsce uczniowie z PSP w Trąbkach - i czek w kwocie 900,00 zł,
III miejsce uczniowie z PSP w Puznówce i PSP w Pilawie - i czeki w kwocie po 800,00 zł.


Galeria zdjęć z uroczystości

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa