naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
OTWARCIE DOMU STRAŻAKA W LIPÓWKACH
       

        W niedzielę 28 sierpnia 2005r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Domu Strażaka w Lipówkach połączone z 75-rocznicą powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości.
        Uroczystość poprzedziła Msza św. przed Domem Strażaka w Lipówkach, którą odprawił ks. Jan Grochowski proboszcz parafii Trąbki.    
        Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa oraz Prezesa OSP w Lipówkach na uroczystość przybyli liczni goście. W śród nich między innymi:

 Pani Stanisława Prządka Poseł RP;
 Pan Marian Piłka Poseł RP;
 Pan Stefan Gora Starosta Powiatu Garwolińskiego;
 Pan Waldemar Chmielak Radny Sejmiku woj. mazowieckiego
 Pan Wiesław Wieraszka Kom. Powiatowy PSP w Garwolinie;
 Pan Klemens Ptach Z-ca Prezesa Związku OSP w Garwolinie;
 Pan Stefan Todorski Dyrektor Biura Terenowego Związku OSP w Siedlcach
 Pan Antoni Jan Tarczyński   V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP
w Warszawie;
 Pan Tomasz Skrzypczyński Dyrektor Wydziału Edukacji Ekologicznej w WFOŚiGW;
 Radni Rady Miejskiej w Pilawie
 Strażacy wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy oraz zaprzyjaźnionych jednostek. Nie zawiedli również mieszkańcy Lipówek i okolicznych miejscowości, którzy licznie przybyli na uroczystość.

        Dla władz samorządowych gminy Pilawa niedzielna uroczystość, to szczególny powód do satysfakcji. Historia budowy domu jest bardzo krótka, bowiem trwała praktycznie jeden rok. Mimo ograniczonych środków finansowych oraz licznych inwestycji prowadzonych niemal równocześnie na terenie całej gminy udało się ukończyć budowę i przekazać klucze do nowego obiektu miejscowym strażakom w 75-rocznicę istnienia ich jednostki   – powiedziała w swoim przemówieniu Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa P. Albina Łubian.
        W imieniu strażaków oraz mieszkańców wsi Lipówki Pan Roman Nowacki Gminny Prezes OSP podziękował Burmistrzowi oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pilawie za wspaniały prezent i wręczył kwiaty.
        W trakcie uroczystości zasłużonym strażakom zostały wręczone okolicznościowe odznaczenia oraz wyróżnienia. W części artystycznej zgromadzeni mogli wysłuchać występu Kabaretu „POCZEKALNIA”, Orkiestry Dętej z Trąbek oraz Zespołu Ludowego „LIPOWIANKI”. Atrakcji tego dnia z pewnością nie brakowało. Wieczorem na zakończenie uroczystości strażacy zorganizowali zabawę pod gwiazdami, a do tańca przygrywał zespół ”RYTM”.

A.T.
Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa