naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Akcja   informacyjna programu LEADER +
       

      Miasto i Gmina Pilawa jest jedną z dziewięciu gmin powiatu garwolińskiego, które wyraziły chęć udziału w Pilotażowym Programie LEADER +, realizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego.   Pierwszym bardzo ważnym etapem realizacji projektu jest organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców gmin objętych programem.
          Spotkanie informacyjne w naszej gminie odbyło się w dniu 27 września 2005r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pilawie. Zainteresowanych mieszkańców przybyłych do GOK-u powitała Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Pani Albina Łubian. Burmistrz w kilku słowach zaprezentowała cel prowadzonej na terenie naszej gminy akcji informacyjnej programu LEADER+ oraz przedstawiła organizatorów spotkania.
          Realizatorzy projektu szczegółowo zaprezentowali mieszkańcom naszej gminy założenia Pilotażowego Program LEADER+. W prezentacji pracownicy Stowarzyszenia podkreślali, iż jest to projekt wspierający społeczności wiejskie, które starają się poprawić jakość życia i sytuację ekonomiczną na wsi wspólną pracą i wysiłkiem.
        Na spotkanie przybyła duża liczba zainteresowanych mieszkańców, którzy wspólnie zastanawiali się nad tym jakie inwestycje w ramach programu mogłyby uatrakcyjnić naszą gminę.   Niektórzy zaprezentowali swoje pomysły na forum inni zapisali je w ankietach. Padały różne propozycje tj. zbudowanie domu ludowego, zorganizowanie dni kultury, stworzenie centrum przedsiębiorczości oraz budowa ścieżek rowerowych między gminami. Ku naszemu zadowoleniu wśród mieszkańców naszej gminy jest wiele osób chętnych do działania. Liczymy, że zapał i chęci do pracy pozwolą zrealizować przynajmniej część pomysłów.


                                                                 
A.T.
Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa