naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
OCZYSZCZALNIA   ŚCIEKÓW   W TRĄBKACH
TO PRZYKŁAD DOBREJ WSPÓŁPRACY WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Z PRZEDSIĘBIORCAMI.......

   


    Rok 2005r. dla władz samorządowych Miasta i Gminy Pilawa obfitował w szereg udanych i szczęśliwie zakończonych inwestycji. Niewątpliwie, do takich należy zakończona w październiku 2005r. budowa oczyszczalni ścieków w Trąbkach.
    Uroczystość związana z oficjalnym oddaniem do użytku nowego obiektu odbyła się 15 grudnia 2005r.   Na zaproszenie władz samorządowych do Trąbek przybyli liczni goście, a wśród nich:

- Pani Elżbieta Lanc Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- Pan Ireneusz Majcher Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Urzędu Marszałkowskiego,
- Pan Maciej Kurowski Dyrektor Delegatury Wojewódzkiego Funduszu
w Siedlcach,
- Pan Julian Wiśniewski Prezes Huty Szkła „Czechy”,
- Pan Józef Smak V-ce Prezes Huty Szkła „Czechy”,
- Radni Rady Miejskiej w Pilawie
      Część oficjalną otworzyła Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Pani Albina Łubian i powitała wszystkich zgromadzonych gości. W krótkim wystąpieniu zaznaczyła, że dzisiejszy dzień to olbrzymi sukces oraz szczególny powód do dumy.   Budowa oczyszczalni nie była planowana w tym okresie. Mimo to, dzięki pomocy wielu przychylnych i przyjaznych gminie ludzi udało się zrealizować to przedsięwzięcie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3.302.000zł.
      Pani Burmistrz podkreśliła, że olbrzymią pomoc finansową uzyskaliśmy od Prezesa WFOŚiGW w Warszawie Pani Elżbiety Lanc, która wspomogła przedsięwzięcie preferencyjną pożyczką umarzalną w wysokości 2.000.000zł. Pozostałą kwotę zgodnie z zawartym porozumieniem po połowie zostały poniesione przez Zarząd Huty Szkła „Czechy” S.A. w Trąbkach i budżet Gminy. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności Pani Prezes oraz przedstawicielom Huty Szkła Pani Burmistrz serdecznie podziękowała.


      Uroczystego poświęcenia budynku oczyszczalni dokonał proboszcza parafii Trąbki ks. Jana Grochowskiego. Następnie wszyscy goście mieli możliwość zwiedzenia całego obiektu. Oprowadzenia dokonał Prezes firmy PARSTER sp. z.o.o. z Parczewa Pan Tadeusz Bronikowski- wykonawca inwestycji.
      Po części oficjalnej miało miejsce okolicznościowe spotkanie przy obiedzie, podsumowujące działania inwestycyjne na terenie Miasta i Gminy Pilawa w 2005r.    
      Budowa oczyszczalni ścieków w Trąbkach, to bardzo dobry i godny do naśladowania, przykład udanej współpracy władz samorządowych z przedsiębiorcami.  
                                                       
A.T.
Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa