naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
OSTATNIA SESJA IV KADENCJI


      W piątek 27 października odbyła się ostatnia w kadencji 2002-2006 Sesja Rady Miejskiej. W skład Rady wchodziło 15 radnych. W trakcie kadencji miała miejsce 1 zmiana w składzie   osobowym rady, w okręgu wyborczym Nr 4 w miejscowości Trąbki.   Radni w ciągu czterech lat spotkali się na 50 sesjach i podjęli 255 uchwał.
      Ostatniego dnia wspólnego urzędowani Radni spotkali się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pilawie. Podczas ostatniej uroczystej sesji Burmistrz Miasta i Gminy oraz Przewodniczący Rady i Przewodniczący wszystkich Komisji Rady Miejskiej dokonali posumowania czterech lat wspólnej pracy. Radni pracowali do końca, jeszcze tego dnia podjęli ostatnie dwie uchwały w sprawach:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Pilawa na 2006 rok.
b) współdziałania w zakresie realizacji zadania własnego Gminy dotyczącego opieki przedszkolnej nad dziećmi z Miasta Garwolina uczęszczającymi do przedszkola prowadzonego przez Miasto i Gminę Pilawa.

      Na zakończenie spotkania były gratulacje, uściski dłoni, oraz wyrazy podziękowania za dobrą i owocną współpracę. Burmistrz Miasta i Gminy Albina Łubian i Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Buczkowski wręczyli wszystkim radnym pamiątkowe dyplomy, w związku z zakończeniem IV kadencji odrodzonego samorządu.
      Radni wręczyli Pani Burmistrz kwiaty i złożyli wyrazy uznania za pełną zaangażowania i poświęcenia pracę dla dobra społeczności lokalnej oraz wysiłek włożony na rzecz rozwoju Miasta i Gminy.  
      Niemal wszyscy po raz kolejny kandydują do samorządu, więc widać było wiarę, że za kilka tygodni znów spotkają się w tej sali.
      Większość radnych pozytywnie oceniła osiągnięcia rady w tej kadencji przyznając jednocześnie, że jest jeszcze dużo ciężkiej pracy do wykonania w kolejnych latach.

A.T.

zobacz zdjęcia z ostatniej sesji

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa