naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Burmistrz oficjalnie potwierdziła swoją gotowość służenia społeczności naszej gminy.


      We wtorek 5 grudnia 2006r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie odbyła się II Sesja V-ej kadencji Rady Miejskiej w Pilawie. Posiedzenie Rady zainaugurowało zaprzysiężenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa.

„Obejmując Urząd Burmistrza Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
– tymi słowami Albina Łubian oficjalnie rozpoczęła swoją drugą kadencję na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa, które piastuje od 2001 roku.

      Po tych słowach przedstawiciele lokalnych instytucji złożyli gratulacje i wręczyli kwiaty Pani Burmistrz.   Do gratulacji i życzeń dołączył się również nowy Starosta Powiatu Garwolińskiego, a zarazem radny powiatowy z gminy Pilawa Pan Grzegorz Woźniak wraz z członkiem Zarządu Powiatu Panem Waldemarem Chmielakiem oraz radnym powiatowym Dariuszem Owczarczykiem.

      Pan Grzegorz Woźniak w dniu 4 grudnia b.r. został wybrany nowym Starostą Powiatu Garwolińskiego. Z tej okazji Pani Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w imieniu własnym i mieszkańców naszej gminy złożyli Panu Staroście gratulacje i życzenia wielu sukcesów w misji samorządowej, wyrażając jednocześnie nadzieję na dobrą współpracę z naszym samorządem.  
     
      W dalszej części programu obrad radni przystąpili do powołania składu osobowego i wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Miejskiej. Składy Komisji znajdują się na stronie www.pilawa.e-bip.pl. pod hasłem Rada Miejska.
      Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Pilawa na 2006r.  


Przygotowała A.T.

zobacz zdjecia z uroczystości

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa