naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Przyjaźni Środowisku!


      W dniu 14 listopada 2006r. w Senacie RP w Warszawie, odbyła się gala wręczenia nominacji laureatom VIII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
      Inicjatorami spotkania była senacka Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod przewodnictwem senatora Jerzego Chróścikowskiego oraz Narodowa Rada Ekologiczna, której sekretarzem jest senator Michał Wojtczak.
      W spotkaniu wzięli udział laureaci-nominaci oraz liczni goście. Prezydenta RP, reprezentowała minister Ewa Junczyk-Ziomecka.
      Nominacje i nagrody w narodowym konkursie ekologicznym przyznawane są w trzech kategoriach:

• "samorząd przyjazny środowisku",
• "przedsiębiorstwo przyjazne środowisku"
• "promotor ekologii”.


      W kategorii "samorząd przyjazny środowisku" wytypowano 18 urzędów miast i gmin oraz 4 starostwa powiatowe. Wśród nich znalazło się również Miasto i Gmina Pilawa. Nominację dla gminy od Przewodniczącego Narodowej Rady Ekologicznej Stanisława Kostrzewskiego i senatora Jerzego Chróścikowskiego odebrała Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian.
      Udział w konkursie oraz nominacja dla gminy jest dla obecnych władz samorządowych wynikiem konsekwentnego działania na rzecz ochrony środowiska. W tym zakresie w ciągu ostatnich lat wiele zostało zrobione. Niewątpliwie w procesie ochrony środowiska bardzo ważną rolę odgrywają dwie oczyszczalnie ścieków w Trąbkach i Pilawie. Sukcesem jest również skanalizowanie całego miasta Pilawa. Istotna jest także wprowadzana stopniowo od 2003roku selektywna zbiórka odpadów. Dziś workowy system segregacji odpadów funkcjonuje na terenie całej gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przyjętym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilawa, właściciele posesji są zobowiązani podpisać umowę z gminną jednostką organizacyjną lub innym uprawnionym podmiotem na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.  
      Podejmowane działania przekonały naszych mieszkańców o konieczności i opłacalności proekologicznych rozwiązań. Obecnie ponad 4000 mieszkańców z terenu miasta i gminy jest objętych selektywną zbiórką odpadów.
      Budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów powinno się zaczynać od najmłodszych lat. Dzieci i młodzież z miejscowych szkół każdego roku uczestniczą w akcji „Sprzątanie Świata”. W ten sposób utrwalają zdobytą wiedzę i poznają nowe problemy zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
      Drugi etap VIII edycji konkursu "Przyjaźni Środowisku" czyli wyłonienie laureatów spośród nominatów, odbędzie się w styczniu 2007 r.

Przygotowała   A.T.
Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa