naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Strażacy z Lipówek i z Wygody mają nowe samochody pożarnicze.


          W dniu 19 kwietnia 2007 roku w siedzibie Domu Strażaka w Lipówkach, odbyło się uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych oraz sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy Pilawa.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w osobach:

• Poseł na Sejm RP Stanisława Prządka;
• Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik;
• Wiceprezes Zarządu OW ZOSP RP Dyrektor Biura Terenowego w Siedlcach Stefan Todorski;
• Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie st. brygadier Marek Mizera;
• Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach Ewa Orzełowska;
• Starosta Powiatu Garwolińskiego Grzegorz Woźniak;
• radni Rady Miejskiej w Pilawie;
• przedstawiciele jednostek OSP z Lipówek, Wygody, Puznówki, Pilawy i Gocławia.
       
          Przybyłych gości, licznie zgromadzonych strażaków oraz mieszkańców Lipówek powitał Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP, a jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian. W swoim wystąpieniu Burmistrz podkreśliła ważną rolę wszystkich jednostek OSP w systemie bezpieczeństwa przeciwpożarowego gminy oraz   podziękowała strażakom za ich ochotniczą pracę i zaangażowanie w niesienie pomocy w różnych sytuacjach, wszędzie tam, gdy są potrzebni.
          Szczególne słowa podziękowania Burmistrz skierowała do Marszałka Województwa Mazowieckiego-Adama Struzika. To dzięki jego dobrej woli i chęci niesienia pomocy dwie jednostki straży z naszej gminy wzbogaciły się o samochody pożarnicze, a pozostałe o sprzęt przeciwpożarowy. Burmistrz podkreśliła, iż łączna wartość dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego wyniosła 164.300 zł z czego:
- OSP Lipówki – 90.000 zł. na karosację średniego samochodu pożarniczego
- OSP Wygoda – 50.000 zł na zakup lekkiego samochodu pożarniczego marki Ford
- 24.300 zł – pozostałe jednostki OSP na zakup sprzętu specjalistycznego, motopompy, agregatu prądotwórczego, prądownic, drabiny i ubrań UPS. W dowód wdzięczności Burmistrz wręczyła Marszałkowi kosz kwiatów.
        W dalszej części miało miejsce oficjalne przekazanie pojazdów jednostkom, którego dokonał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w asyście Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa Albiny Łubian oraz przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie st. brygadiera Marka Mizery.
          Przekazując kluczyki do samochodów Marszałek pogratulował strażakom otrzymania nowych samochodów oraz sprzętu i życzył, aby służyły im dobrze przez wiele lat w ich społecznej służbie. Na zakończenie zapewnił o dalszych działaniach Samorządu Województwa na rzecz wspomagania potrzeb jednostek OSP.
          Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta   z Pilawy.

zobacz zdjecia z uroczystości


Przygotowały   A.T. i B.C.
Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa