naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
29-31 marca 2008 r. Bezprzewodowy Autobus Internetowy w Pilawie


        W dniach 29-31 marca 2008r. gościliśmy w Pilawie Bezprzewodowy Autobus Internetowy pełniący funkcję sali szkoleniowej. Przyjazd autobusu związany był z projektem „n@utobus” realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy Fundacji Edukacji Ekonomicznej oraz partnerami z branży ekonomicznej.

        Celem projektu jest walka z wykluczeniem cyfrowym, rozwijanie umiejętności związanych z korzystaniem z komputerów oraz Internetu, a także wzmocnienie umiejętności społecznych poprzez lepszą komunikację i przełamywanie barier.  

W Sobotę 29.03.2008 r. w Gocławiu odbyło się otwarte szkolenie z obsługi komputera, Internetu i zapoznania się z nowoczesnymi technologiami dla wszystkich mieszkańców. Na Szkolenia zgłosiło się 14 osób.

W Niedzielę 30.03.2008 w Pilawie przeszkolono przedsiębiorców z następujących tematów:

1. eBiznes, czyli elektroniczny biznes
2. IP VPN
3. Telefonia internetowa – VoIP

Aura sprzyjała spacerom oraz wizytom w n@utobusie. Niedziela była najbardziej udanym dniem pod względem frekwencji, łącznie przeszkolono 46 osób.

W Poniedziałek 31.03.2008 w Pilawie odbyło się szkolenie dla nauczycieli szkół z terenu naszej Gminy z następujących zagadnień:

1. eEdukacja,
2. eSzkoła,
3. Wprowadzenie do obsługi komputera,
4. Społeczeństwo informacyjne

Ponadto   w szkoleniu udział wzięli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Pilawa, którzy podnosili swoje kwalifikacje z zakresu:

1. eAdministracji,
2. Rozwiązań IT usprawniających pracę urzędów
3. Systemów teleinformatycznych w urzędach
4. Informatyzacji usług administracji publicznej

W tym dniu ze szkolenia skorzystało 21 osób.


        Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa Albiny Łubian łącznie przeszkolono 81 mieszkańców. Wizyta n@utobusu w naszej gminie z całą pewnością przyczyniła się do podniesienia świadomości mieszkańców związanej z nowoczesnymi technologiami komunikacji.

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa