naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

baner-NSP2021
informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Pilawa - dane ogólne

 • obszar - 77,25 km2
 • liczba mieszkańców gminy - około 11 tysięcy
 • miasto Pilawa - 4 tysiące mieszkańców
 • stopa bezrobocia - około 7%
 • iasto - Gmina Pilawa położona jest w odległości ok. 56 km od Warszawy. W skład gminy wchodzi 11 sołectw oraz miasto Pilawa, które stanowi centrum administracyjno-handlowe.

  rzeważającą część obszaru gminy stanowią lasy (około 37%), przede wszystkim sosnowe, będącym niezaprzeczalnym atutem Pilawy. O wartości przyrodniczej świadczą dwa rezerwaty przyrody oraz liczne stanowiska roślin chronionych, a także masowo przybywający grzybiarze i amatorzy pieszych wycieczek. Na obszarze gminy znajduje się pięć pomników przyrody. Pośród wartościowych obiektów pod ochroną znalazły się także dwa zabytkowe parki z XIX wieku. Jeden z nich znajduje się w Łucznicy, drugi w Trąbkach z dobrze zachowanym drzewostanem i stawami. W Łucznicy znajduje się zespół dworsko pałacowy, pochodzący z 1840 roku, należący niegdyś do rodu Potockich.


  ednym z atutów logistycznych Pilawy jest jej lokalizacja przy ważnym węźle kolejowym Warszawa - Lublin i Łuków - Skierniewice oraz przy drodze krajowej Warszawa - Lublin. Na terenie miasta i gminy funkcjonuje dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna.

  iększość mieszkańców gminy pracuje w Warszawie lub w jej okolicy, a 20% mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Pilawa pełni funkcję centrum administracyjno - handlowego gminy. Tu znajdują się największa zakłady przemysłowe: Fabryka Farb i Lakierów "Polifarb" S.A. , Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", PKP, tartak i składnica drewna, Fabryka Klejów i Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych. Obszar przemysłowy znajduje się również w miejscowości Trąbki, gdzie funkcjonuje Huta Szkła "Czechy" S.A., produkująca głównie opakowania szklane. W Trąbkach znajduje się również zakład zajmujący się produkcją bombek choinkowych a także firma produkująca domki drewniane. Na naszym terenie zarejestrowanych jest 1219 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną, usługową i handlową.

  eren gminy to przede wszystkim obszar rolniczy. Użytki rolne stanowią ponad 50 % powierzchni. Cechą struktury gospodarstw jest duże rozdrobnienie: ponad 20 % to gospodarstwa do 5 hektarów, ponad 50 % zajmuje od 5 do 10 hektarów, powyżej 10 hektarów ma niespełna 30 % gospodarstw. Większość rolników to tzw. chłoporobotnicy- podejmujący pracę również poza rolnictwem.

  celu wykorzystania naturalnych walorów przyrodniczych gminy i rozwoju agroturystyki większość rolników dąży do przekwalifikowania gruntów na działki budowlane i rekreacyjne. Już dziś w miejscowości Puznówka powstało piękne gospodarstwo agroturystyczne z hodowla koni arabskich.

  ilawa posiada własne wysypisko śmieci oraz oczyszczalnię ścieków, jest zwodociągowania i zgazyfikowana. Na terenie gminy znajdują się 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja oraz przedszkole.

  Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
  Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
  Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
  Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
  Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
  Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
  Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


  Deklaracja dostępności

  © 2021 Urząd Miasta i Gminy Pilawa