naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  Środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  KontaktInformacja o zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymiZ dniem 1 stycznia 2021 r. na terenie Miasta i Gminy Pilawa nastąpiły bardzo istotne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

1.Wyłączenie z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII.185.2020 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 20 listopada 2020 r. stanowiącej o uchyleniu uchwały Nr XXVII.152.2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Pilawa, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r., poz.404),  od dnia 1 stycznia 2021 r. odpady komunalne powstające na nieruchomościach niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza nie będą odbierane w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 r. właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza,  są zobowiązani do zawarcia stosownych umów na odbiór odpadów komunalnych z dowolną firmą wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej w tym zakresie, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa.

W myśl art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) – właściciele nieruchomości nie objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych, a nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta i Gminy Pilawa, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy - obowiązkiem właściciela nieruchomości jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilawa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. , poz. 11652 ze zm.). W związku z powyższym, właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie segregowali odpadów komunalnych, od dnia 1 stycznia 2021 r. są zobowiązani do zmiany sposobu gromadzenia odpadów komunalnych na selektywny oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając w niej powyższą zmianę.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z uchwałą nr XXIX.202.2020 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości przeznaczonej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stawka opłaty podwyższonej stanowi dwukrotność opłaty podstawowej i wynosi 48 zł. od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielolokalowej, którzy nie wypełniają obowiązku selektywnej zbiórki odpadów.

3. Zmiany częstotliwości odbioru niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilawa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020r., poz. 11652 ze zm.) zmianie uległa częstotliwość odbioru  odpadów komunalnych.
Zmieniona od 1 stycznia 2021 r. częstotliwość odbioru odpadów przedstawia się następująco:

 1. w zabudowie jednorodzinnej:
 1. opady komunalne niesegregowane (zmieszane) nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,
 2. odpady komunalne selektywnie zbierane z podziałem na frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,
 3. bioodpady stanowiące odpady komunalne, nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, z wyłączeniem nieruchomości, na których odpady są kompostowane, a ich właściciele korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty,
 4. popiół 2 razy w miesiącu od września do kwietnia włącznie,
 5. odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku,

 

 1. w zabudowie wielolokalowej
 1. odpady komunalne niesegregowane(zmieszane) oraz bioodpady stanowiące  odpady komunalne:

            - w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż 1 raz na tydzień oraz dodatkowo na zgłoszenie właściciela nieruchomości, 

            - w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż 1 na dwa tygodnie oraz dodatkowo na zgłoszenie właściciela nieruchomości,

 1. odpady selektywnie zbierane z podziałem na frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż niż 1 raz na 2 tygodnie oraz dodatkowo na  zgłoszenie właściciela nieruchomości;
 2. odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku.

 

 1.  w zabudowie letniskowej
 1. opady komunalne niesegregowane (zmieszane) nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,
 2. odpady komunalne selektywnie zbierane z podziałem na frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,
 3. bioodpady stanowiące odpady komunalne, nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, z wyłączeniem nieruchomości, na których odpady są kompostowane, a ich właściciele korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty,
 4. popiół 2 razy w miesiącu od września do kwietnia włącznie,
 5. odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku,

Szczegółowe terminy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym odpadów wielkogabarytowych, zostały określone w harmonogramach dla sektora I (zabudowa wielolokalowa) i dla sektora II (zabudowa jednorodzinna).

Jednocześnie pragnę przypomnieć Państwu o konieczności weryfikacji i aktualizacji ilości osób zamieszkałych i wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku wystąpienia różnicy proszę o złożenie zmiany deklaracji.

 

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują również nowe wzory deklaracji, w których właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe kompostowniki i kompostujący wszystkie odpady zielone, mogą skorzystać z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 zł. Skorzystanie z ulgi wymaga złożenia nowej deklaracji.

Monika Śniegucka
Sekretarz Miasta i Gminy Pilawa

Autor: admin | 13.01.2021
Content Management Powered by CuteNews

  Wydarzenia:

25-26 czerwca 2022 r. - Dni Pilawy 2022

3 maja 2022r. - Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

11 marca 2022r. - Ogólnopolski Dzień Sołtysa - 2022

19 grudnia 2021 r. - Zapowiedź nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, czyli Jarmark Bożonarodzeniowy

25 listopada 2021 r. - Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych

16 listopada 2021r. - Uroczyste otwarcie nowo wybudowanego skrzydła budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu

11 listopada 2021 r. - Obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości

12 września 2021r. - Dożynki Gminne - Łucznica 2021

1 września 2021r. - Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej

5 sierpnia 2021 r. - Jubileusz pożycia par małżeńskich

26-27 czerwca 2021 r. - Obchody Dni Pilawy 2021

11 listopada 2020r. - Obchody 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

1 września 2020 r. - Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej

27 lipca 2020 r. - Otwarcie ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Pilawie

marzec 2020 r. - 100 latek w Pilawie, tym razem tradycyjne 100 lat zaśpiewano inaczej…

11 marca 2020 r. - Ogólnopolski Dzień Sołtysa w Pilawie - 11 marca

9 marca 2020 r. - XLIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

1 lutego 2020 r. - I Szaradziarskie Mistrzostwa Pilawy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy

24 stycznia 2020 r. - Spotkanie Noworoczne

22 listopada 2019 r. - Uroczyste przekazanie do użytkowania dwóch autobusów oraz nowowybudowanych ulic na Os. Wrzosowa

11 listopada 2019 r. - Obchody Narodowego Święta Niepodległości

21 października 2019r. - Miejsko-Gminny Dzień Edukacji Narodowej

22 września 2019r. - Otwarcie terenu rekreacyjnego w Puznówce i Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

1 września 2019r. - Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

25 sierpnia 2019r. - Dożynki Miasta i Gminy Pilawa - Gocław 2019

7 lipca 2019 r. - XI Mazowieckie Zawody Sikawek Strażackich w Pilawie

26 czerwca 2019 r. - Wyjątkowy Jubileusz – Żelazne, Diamentowe i Złote Gody

22-23 czerwca 2019r. - Dni Pilawy 2019

3 maja 2019r. - Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

1 marca 2019r. - Otwarcie rozbudowanego budynku MGOK w Pilawie

17 grudnia 2018r. - Otwarcie klubu Senior+

15 listopada 2018r. - Będziemy o Was pamiętać - uroczystości związane z ponownym pochówkiem szczątków powstańców poległych w bitwie w 1863 r. podczas powstania styczniowego

11 listopada 2018r. - Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

8 września 2018r. - Pilawa dla Niepodległej - odsłonięcie pamiątkowej tablicy i Narodowe Czytanie

3 września 2018 r. - Obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej

2 września 2018r. - Dożynki Gminne 2018 - 2 września - Niesadna, Niesadna-Przecinka

23-24 czerwca 2018r. - Dni Pilawy 2018

24 maja 2018r. - Socjoolimpiada 2018

3 maja 2018r. - Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

13 marca 2018r. - Dzień Sołtysa

25 listopada 2017r. - Złote Gody - Jubileusz 50-lecia par małżeńskich z terenu Miasta i Gminy Pilawa

11 listopada 2017 r. - Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości połączone z otwarciem boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach

25 października 2017r. - Gala Sportowa Polska 2017

13 października 2017r. - Uroczyste oddanie do użytku terenów sportowo-rekreacyjnych oraz Gminny Dzień Edukacji Narodowej

1 października 2017r. - VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Pilawie

4 września 2017r. - Obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej

3 września 2017r. - Dożynki Gminne 2017 - Żelazna

6 sierpnia 2017r. - Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Lipówkach

10-11 czerwca 2017r. - Dni Pilawy 2017

3 maja 2017r. - Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2017r. - Gminny Dzień Strażaka w Pilawie

16 grudnia 2016r. - Spotkanie opłatkowe

25 listopada 2016r. - VII Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych

24 listopada 2016r. - Złote Gody - Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

11 listopada 2016 r. - Obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości

11 września 2016r. - Dożynki Gminne - 11 września 2016 - Lipówki

1 września 2016r. - Obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej

12 sierpnia 2016r. - Otwarcie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Trąbkach

11-12 czerwca 2016r. - DNI PILAWY 2016

7 czerwca 2016 r. - Wręczenie medali „Za zasługi dla Obronności Kraju”

21 maja 2016r. - III Miejsko-Gminny Konkurs Ortograficzny

8 maja 2016 r. - Oddanie do użytku nowej strażnicy OSP w Pilawie i obchody Dnia Strażaka

3 maja 2016 r. - Obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

12 marca 2016 r. - XVII Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych Miast i Gmin Powiatu Garwolińskiego

11 marca 2016 r. - Dzień Sołtysa

26 lutego 2016 r. - XXXIX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

3 stycznia 2016 r. - Jubileusz 100. urodzin Pani Zofii Kuty

17 grudnia 2015r. - Okolicznościowe spotkanie opłatkowe

19 listopada 2015 r. - PRZEGLĄD SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH

11 listopada 2015r. - 97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

4 października 2015 r. - Obchody 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce

6 września 2015 r. - Dożynki Gminne 2015 - Kalonka

1 września 2015 r. - 76. rocznica wybuchu II wojny światowej

26 sierpnia 2015 r. - 105. rocznica urodzin Pani Zofii Wielgosz

23 sierpnia 2015 r. - Otwarcie nowo zagospodarowanych terenów użyteczności publicznej w miejscowościach: Lipówki, Puznówka, Trąbki

13-14 czerwca 2015 r. - 25 lat odrodzonej samorządności - Dni Pilawy

30 kwietnia 2005 r. - Uroczystość wręczenia aktu włączenia OSP Pilawa do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

  Więcej wydarzeń...
Dzisiaj jest poniedziałek,
4 lipca 2022
Napisz do nas ...
urzad@pilawa.com.pl
Przewodniczący Rady:
przewodniczacy-rm@pilawa.com.pl
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek:
9 00 - 17 00

wtorek - piątek:
8 00 - 16 00


Burmistrz Miasta i Gminy
przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
we wtorki w godz.:
14 00 - 16 00
w czwartki w godz.:
15 30 - 16 30

Przewodniczący Rady Miejskiej
pełni dyżur
w każdy poniedziałek
w godzinach:
16 00 - 17 00
sesje-rm-online
gospodarka_odpadami

Dziennik
Monitor
Elektroniczny_dziennik_urzedowy-WM
fundusze-pl
fundusze-europejskie
wirtualny_spacer
portal_mapowy
komnikatorSMS
stopwypalaniutraw

mapa gminy
działalność gospodarcza
oferta inwestycyjna
plan rozwoju
lokalnego
strategia
rozwoju gminy
Przejrzysta Polska

Kodeks Etyczny Pracownika
film o Pilawie
(184 mb)


Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa