naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
"Żyj normalnie i zdrowo-bez nałogów bądź sobą"


Podobnie jak w latach ubiegłych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pilawie przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pilawie zorganizowali przegląd spektakli profilaktycznych.

Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi uczniów na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec używek - alkoholu, papierosów, narkotyków i innych środków odurzających. Poprzez sztukę młodzież ma możliwość wypowiedzenia się na temat stosowania używek oraz ich konsekwencje. Ponadto udział w przeglądzie pozwala na budowanie własnej wartości, rozwija zainteresowania i pobudza do refleksji.

W tym roku młodzi artyści przygotowywali spektakle w oparciu o hasło "Żyj normalnie i zdrowo-bez nałogów bądź sobą". Uczniowie gimnazjum i szkół podstawowych prezentowali swoje talenty i umiejętności aktorskie z niezwykłą dojrzałością i świadomością występujących w społeczeństwie zjawisk patologicznych.  

Wśród licznie zgromadzonej widowni byli między innymi: mł. asp. Danuta Kalinowska z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilawie Marcin Woźniak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pilawie Andrzej Kępka, radni RM, Ks. Jan Grochowski, członkowie GKRPA, nauczyciele i uczniowie szkół z terenu MiG Pilawa.

Komisja konkursowa oceniła występy wszystkich uczestników bardzo wysoko, doceniając przekaz treści, wkład pracy oraz wspaniałą grę aktorską. Oficjalne wyniki ogłosiła mł. asp.   Danuta Kalinowska, a nagrody dla szkół w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa   Albiny Łubian   przekazała Sekretarz Miasta i Gminy Pilawa Bernarda Mikos.  

W kategorii szkół podstawowych nagrody przyznano:
• I miejsce Publicznej Szkole Podstawowej w Puznówce czek na kwotę 600zł;
• II miejsce Publicznej Szkole Podstawowej w Trąbkach czek na kwotę 500zł;
• III miejsce Publicznej Szkole Podstawowej w Gocławiu czek na kwotę 400zł

Wyróżnienie przyznano dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilawie, która otrzymała czek na kwotę 300zł.

W kategorii szkół gimnazjalnych nagrody przyznano:
• I miejsce Publiczne Gimnazjum w Trąbkach czek na kwotę 600zł;
• II miejsce Publiczne Gimnazjum w Pilawie czek na kwotę 500zł.

Dodatkowo w trakcie przeglądu zorganizowana została wystawa prac plastycznych w ramach konkursu "Moje wymarzone dzieciństwo" realizowanego wśród uczniów kl.0-III szkół podstawowych.

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa