naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
PRZEGLĄD SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH


W czwartek 19 listopada 2015r. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie odbył się Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Inicjatorem przedsięwzięcia była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie.

Przegląd organizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, a hasło przewodnie tegorocznych spektakli brzmiało: „Żyję zdrowo i bezpiecznie”.
Treści spektakli związane były z problematyką uzależnień – ich przyczynami i skutkami. Ukazywały możliwości i sposoby wychodzenia z trudnych i kryzysowych sytuacji życiowych. Propagowały zastępowanie ryzykownych zachowań pasjami i rozwijaniem pożądanych zainteresowań. Młodzi aktorzy prezentowali swoje talenty i umiejętności z niezwykłą dojrzałością i świadomością występujących w społeczeństwie zjawisk patologicznych.
Prezentowane spektakle stały na bardzo wysokim poziomie artystycznym, budziły podziw i autentyczne wzruszenie wśród widowni, a komisja konkursowa miała niezwykle trudne zadanie wyłonienia zwycięzców spośród bardzo wyrównanych artystycznie i treściowo przedstawień.

Wśród licznie zgromadzonej widowni byli między innymi: Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian, mł. asp. Danuta Kalinowska z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Pilawie Marek Andrzejczyk, Dyrektor MGOK w Pilawie Sylwia Zakrzewska, Kierownik Posterunku Policji w Pilawie   Józef Rulak, Kierownik MGOPS w Pilawie Anna Grzegrzółka Woźniak, Przewodnicząca GKRPA Danuta Szostak wraz z członkami komisji, Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół z terenu MiG Pilawa.

Komisja konkursowa oceniła występy wszystkich uczestników bardzo wysoko, doceniając przekaz treści, wkład pracy oraz wspaniałą grę aktorską. Oficjalne wyniki ogłosiła Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian w towarzystwie Przewodniczącej GKRPA Danuty Szostak.  

W kategorii szkół podstawowych nagrody przyznano:
• I miejsce Publicznej Szkole Podstawowej w Puznówce i czek na kwotę 700zł;
• II miejsce Publicznej Szkole Podstawowej w Trąbkach i czek na kwotę 600zł;
• III miejsce Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie i czek na kwotę 500zł
Wyróżnienie przyznano dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu, która otrzymała czek na kwotę 400zł.

W kategorii szkół gimnazjalnych nagrody przyznano:
• I miejsce Publiczne Gimnazjum w Trąbkach czek na kwotę 700zł;
• II miejsce Publiczne Gimnazjum w Pilawie czek na kwotę 600zł.
Dodatkowo w trakcie przeglądu zorganizowana została wystawa prac plastycznych w ramach konkursu „ CZAS WOLNY I JA ' realizowanego wśród uczniów kl.0-III szkół podstawowych.


Galeria zdjęć z uroczystości

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa