naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
KONKURS „GMINA FAIR PLAY”


31 stycznia 2006r. Gmina Pilawa przystąpiła do konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Konkurs ten odbywający się już po raz piąty afiliowany jest przy Krajowej Izbie Gospodarczej a głównym organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Głównym celem konkursu „Gmina Fair Play” jest identyfikacja i promowanie gmin przyjaznych dla inwestorów i przygotowanych do ich obsługi na najwyższym poziomie.

Celem konkursu jest także:

• zwiększenie zainteresowania inwestorów i mediów gminą;
• promocja współpracy pomiędzy biznesem a gminami przyjaznymi dla inwestorów;
• podnoszenie poziomu obsługi inwestycji w gminach poprzez przeprowadzenie badań procedur i ocen inwestorów, a także poprzez wypracowanie i wdrażanie planów usprawnień ułatwiających procesy inwestycyjne w gminie, jeżeli okaże się to konieczne;
• wzmacnianie indywidualnej promocji gmin, kreowanie wzorców skutecznej promocji inwestycji przez gminy;
• promocja inwestycji przyjaznych środowisku oraz realizacji projektów dostosowanych do możliwości osób niepełnosprawnych;
• zachęcanie wszystkich gmin w Polsce do rzetelności i uczciwości w relacjach z inwestorami i przedsiębiorcami;
• potwierdzenie certyfikatem spełnienia ustalonych standardów w zakresie obsługi i realizacji inwestycji w gminie.
   
      Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach: gmin wiejskich, miasteczek i małych miast o liczbie ludności do 30000 mieszkańców, gmin miejskich posiadających powyżej 30000 mieszkańców oraz gmin turystycznych. Gminy mogą się ubiegać o tytuł w jednej kategorii.
        W ramach konkursu przyznawane są następujące nagrody: tytuł, godło promocyjne i certyfikat „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” – z oznaczeniem roku w którym został przyznany, statuetka laureata konkursu dla najlepszych gmin w poszczególnych kategoriach a także wyróżnienia honorowe. Potwierdzeniem przyznania tytułu i godła promocyjnego jest certyfikat. Gmina ma prawo informować o posiadaniu certyfikatu za pomocą informacyjnych tablic drogowych z napisem – „Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”.
    Korzyści dla gmin wypływające z uczestnictwa w konkursie to również: obiektywna weryfikacja gmin pod kątem spełnienia przez nie wymagań certyfikacyjnych, uzyskanie niezależnej oceny inwestorów, poznanie swojej pozycji marketingowej na tle innych gmin uczestniczących w konkursie, uzyskanie raportu wskazującego niezbędne kierunki usprawnień wewnętrznych w gminie, deklaracja stosowania standardów etycznych.
O przebiegu konkursu oraz jego poszczególnych etapach będziemy informować na bieżąco.


A.M.
Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa