naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Rodzice, nauczyciele, uczniowie partnerzy w procesie wychowania – konferencja gminna
   

      22 lutego 2006 r. w Publicznym Gimnazjum w Pilawie odbyła się gminna konferencja pod hasłem: Rodzice, nauczyciele i uczniowie – partnerami w procesie wychowania. Patronat nad konferencją sprawowała Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa oraz Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie.
    Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia zaproszonych gości. Wśród nich m.in. była pani U. Zadrożna – Sekretarz Powiatu Garwolińskiego, pni Z. Szostak – Prezes ZNP w Garwolinie, J. Bieniek – wizytator Kuratorium Oświaty w Siedlcach, dyrektorzy szkół z terenu gminy. Na konferencję przybyli również nauczyciele, rodzice i uczniowie.
        Celem konferencji było przybliżenie relacji między rodzicami a szkołą – nauczycielem. Relacji, które nie zawsze są właściwe, co ma swoje odzwierciedlenie w procesie wychowania .
Rodzina jest pierwszym „ogniwem” kształtującym postawy i charakter młodego człowieka. Dopiero później szkoła włącza się do tego procesu. Dlatego tak ważna jest współpraca pomiędzy rodzicami i nauczycielami a jej owoce będą na pewno widoczne.
O tym problemie, jak i o wielu innych lecz ściśle ze sobą powiązanych, można było dowiedzieć się z krótkich wystąpień poszczególnych gości.
          Pierwszy temat: „Więcej wiem, lepiej rozumiem, sprawniej działam”, przygotowany przez panią Hannę Michalską z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mińska Mazowieckim.
„Sztuka komunikacji na płaszczyźnie rodzice- dzieci- nauczyciele, przedstawiła pani Magdalena Skórkowska – edukator Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych w Warszawie.
Pani Małgorzata Płońska – Krajewska psycholog z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie, przybliżyła wszystkim zebranym „Rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży – przyczyn zaburzeń emocjonalnych i stresów.”
Wystąpienie lek. med. Katarzyny Godlewskiej z Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Garwolinie – Zaburzenia emocjonalne w różnych grupach wiekowych.
Kolejne poruszane tematy to :
„Rodzice w systemie oświaty – prezentacja Programu TRIO i CODN” – pani Anna Rękawek – redaktor czasopisma „Dyrektor szkoły.”  
„Wychowawcze problemy w rodzinie i sposoby ich rozwiązywania,” przygotowany przez panią Danutę Szostak z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UMiG w Pilawie. Ostatni temat jaki się pojawił podczas konferencji to „Zagrożenie i przestępczością nieletnich na terenie miasta i gminy Pilawa”. Zaprezentowany przez sierż. Mariusz Maletkę z Komendy Policji w Pilawie.
        Wszystkie poruszane podczas konferencji tematy zazębiają się. Jasno widać, że o prawidłowym procesie wychowania nie decyduje każdy z osobna, ale wspólne działanie, w tym przypadku rodziców i nauczycieli.  
        W czasie przerwy można było wysłuchać koncertu Orkiestry Dętej z Pilawy, która za swoje świetne wystąpienie dostała owacje na stojąco.
        Na zakończenie w części podsumowującej znalazły się wnioski z dyskusji panelowych na tematy: Jak budować wspólnotę rodzinną? Znerwicowani młodzież, rodzice, nauczyciele – czy tak być musi? Jak zapobiegać przestępczości i demoralizacji nieletnich?
        Wszystko przemawia za tym, że tylko wspólne działania, partnerstwo, mogą dać efekty niewątpliwie trudnego i odpowiedzialnego procesu wychowania.


M.P.

zobacz zdjęcia z konferencji

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa