naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
IX Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Pilawie

      W niedzielę 28 maja 2006 r.   Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP RP w Pilawie zwołał IX Zjazd Oddziału. Wcześniej, w   lutym i marcu br. odbyły się zebrania sprawozdawczo- wyborcze we wszystkich jednostkach OSP. Wybrane zostały nowe Zarządy jednostek oraz delegaci na Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego. W czterech jednostkach zostali wybrani nowi prezesi: OSP Pilawa – Zbigniew Kisielewski, OSP Gocław- Jan Piekarski, OSP Lipówki – Henryk Bąk, OSP Wygoda – Roman Piłka. Nie dokonano zmian na stanowisku Prezesa OSP Puznówka – dalej funkcję pełni Marek Grzeszczak.
     
      Na Zjazd Gminny oprócz delegatów przybyli zaproszeni goście: P. Stanisława Prządka –Poseł na Sejm RP, P. Albina Łubian – Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa, a jednocześnie członek honorowy OSP Puznówka i przedstawiciel do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego, P. Stefan Gora - Starosta Powiatu Garwolińskiego i Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie, P. Dariusz Sadkowski – p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Garwolinie, P. Andrzej Pielak –Komendant Komisariatu Policji w Pilawie oraz zasłużeni strażacy.
W czasie Zjazdu podsumowano działalność jednostek za ostatnie pięć lat. P. Burmistrz podziękowała ustępującym Prezesom oraz Prezesowi Miejsko - Gminnemu ZOSP RP w Pilawie P. Romanowi Nowackiemu za wytężoną pracę na rzecz rozwoju straży w czasie ostatniej kadencji.

Następnie wybrano Prezesa Zarządu Miejsko Gminnego ZOSP, którym ponownie został   Roman Nowacki, zaś V-ce prezesami zostali:   P. Albina Łubian i P. Marcin Gawinek. W skład Zarządu jako Skarbnik wszedł P. Roman Piłka i P. Aleksander Włastowski jako Sekretarz.  


B.C.

zobacz zdjęcia z uroczystości

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa