naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

baner-NSP2021
informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pełnią dyżury
w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie, pok. 10
w każdy wtorek w godz. od 15.00 do 17.00
Psycholog: w 3. poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 - 18:00

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1. Danuta Szostak - przewodnicząca
2. Andrzej Czajka
3. Kajetan Dubiel
4. Krystyna Pawłowska
5. Sebastian Tomaszewski
6. Anna Sabała-Wierzbicka
7. Marta Włastowska


Komisja w ww. składzie została powołana Zarządzeniem nr 37.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 5 czerwca 2015 r. oraz Zarządzeniem nr 27.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 30 kwietnia 2020 r.


W ramach pracy punktu konsultacyjnego następuje:

• rozpoznawanie problemów zgłaszanych przez klientów,
• motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu, kierowania do specjalistycznego leczenia,
• motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmian szkodliwego wzoru picia,
• udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym,
• udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom,
• prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,
• rozpoznawanie zjawisk przemocy - udzielanie konsultacji dla ofiar przemocy,
• motywowanie sprawców przemocy do podjęcia terapii,
• gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.


Ważne!
Napoje alkoholowe zawierają etanol, który jest substancją psychoaktywną. Etanol oddziałuje na centralny układ nerwowy i bezpośrednio wpływa na funkcje mózgu. Efektem tego są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.

Uwaga, problem!
Człowiek zagrożony uzależnieniem zaczyna inicjować i organizować okazje do wypicia. Na uwagi bliskich i znajomych o przesadzaniu z alkoholem reaguje agresją i złością. Zaczyna pić w samotności, aby nie narażać się na negatywną reakcję środowiska.

Czy wiesz, że...?
Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo. Nie można się uzależnić w ciągu jednego dnia. Wystąpienie choroby poprzedzone jest okresem tzw. picia ryzykownego i szkodliwego.

Warto wiedzieć!
Nadmierne spożywanie alkoholu przez kobiety może być przyczyną występowania zaburzeń nastroju o charakterze lękowym i depresyjnym. U pijących kobiet ryzyko raka piersi jest zdecydowanie wyższe i wzrasta proporcjonalnie do ilości spożywanego alkoholu.

Uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Sprawozdania:

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok

Uchwały pozostałe:

Uchwała Nr XXXIV.208.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności
Uchwała Nr XL - 220/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pilawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Uchwała Nr XXXIX- 211/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby stałych punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Pilawa
Uchwała Nr XXVIII-154/2001 w sprawie ustalenia stałych punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Pilawa
Uchwała Nr XIV-88/2004 w sprawie zmian w uchwale w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych


PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Ośrodek Rehabilitacji MONAR GŁOSKÓW

woj. mazowieckie
Głosków, 08-412 Borowie
Tel. 025 681 64 24
Fax 025 681 64 24

http://www.monar-gloskow.com.pl/


Zobacz także:


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Polityki Społecznej

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Fundacja Rozwoju Profilaktyki i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH

Instytut Psychologii Zdrowia

Instytut Psychiatrii i Neurologii


Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2021 Urząd Miasta i Gminy Pilawa