naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE NA MAZOWSZU POŁUDNIOWO WSCHODNIM - konferencja

Z inicjatywy władz samorządowych Miasta i Gminy Pilawa oraz Agencji Rozwoju Mazowsza i Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w dniu 24 października 2011r. w centrum szkoleniowym Akzo Nobel w Pilawie odbyła się konferencja na temat możliwości inwestycyjnych na Mazowszu południowo wschodnim.

Spotkanie otworzyła Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian, która powitała wszystkich zebranych. Następnie głos zabrała Pani Karolina Kozłowska – przedstawiciel ARMSA, która krótko przedstawiła i wyjaśniła cele konferencji.  

W spotkaniu udział wzięli między innymi:
• Pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds. współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi Mirosław Odziemczyk;
• Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Marek Popiołek;
• Starosta powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski;
• Wiceburmistrz Garwolina Maria Perek;
• Wójt gminy Borowia Wiesław Gąska;
• Wójt gminy Górzno Waldemar Sabak;
• Wójt Gminy Wilga Szymon Woźniak;
• Wójt gminy Parysów Bożena Kwiatkowska;
• Dyrektor PUP w Garwolinie Waldemar Zaręba;
• Dyrektor Akzo Nobel David Pohl;
• Przedstawiciel Huty „Czechy” Andrzej Ćwiek;
• Sekretarz UMiG w Pilawie Bernarda Mikos
• Kierownik Referatu Inwestycji UMiG w Pilawie Krystian Dubiński;
• Przewodniczący RM w Pilawie Marcin Woźniak;
• Wiceprzewodniczący RM w Pilawie Andrzej Kępka.
• Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Garwolin Jerzy Makulec;
• Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pilawie Piotr Pawlak;

Miasto i Gmina Pilawa niewątpliwie posiada potencjał dla rozwoju inwestycji. W krótkiej prezentacji gminy oraz atrakcyjności inwestycyjnej, wielokrotnie podkreślano znaczenie znajdujących się tu ważnych szlaków komunikacyjnych oraz położenia Miasta i Gminy.

Istotnym czynnikiem rozwojowym, sprzyjającym lokalizacji dla inwestycji budowlanych o charakterze przemysłowym, handlowym i mieszkaniowym jest również bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna oraz uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pilawa. Te oraz wiele innych argumentów w swoich wystąpieniach podnosili Burmistrz MiG Pilawa - Albina Łubian oraz Kierownik IBiGN UMiG Pilawa Krystian Dubiński.    

Ponadto z badań, które zostały przeprowadzone przez SGH wynika, że Miasto Pilawa ma szanse na rozwój w dziedzinie inwestycji przemysłowych, zwłaszcza ze względu na ulokowaną tutaj podstrefę Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W dalszej części spotkania prezentowane były między innymi zachęty inwestycyjne oferowane przez Ministerstwo Gospodarki na poziomie krajowym, rola PAIiIZ w procesie pozyskiwania inwestora, a także oferta Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz atrakcyjność inwestycyjna Mazowsza.
Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa