naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Uroczyste zakończenie kadencji sołtysów 2011-2015


16 lutego 2015 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Pilawa   odbyło się uroczyste zakończenie kadencji Sołtysów oraz Przewodniczących Samorządu Mieszkańców. Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Dorotą Niemiec-Jóźwicką oraz Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Zakrzewskim wręczyli sołtysom oraz przewodniczącym samorządu mieszkańców pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian zwróciła uwagę na ogromną rolę sołtysa w funkcjonowaniu lokalnej społeczności. Zaznaczyła, że to właśnie sołtysi i przewodniczący samorządu mieszkańców są łącznikami między urzędem gminy a mieszkańcami, poprzez częste kontakty zarówno indywidualne jak i telefoniczne, przekazywanie wszystkich potrzebnych informacji oraz uczestniczenie w Sesjach Rady Miejskiej w Pilawie. Podkreśliła, że dzięki determinacji sołtysów w zabieganiu o sprawy dla swojej miejscowości   udało się wspólnie zrealizować wiele inwestycji.

Spotkanie było okazją do podsumowania zrealizowanych w latach 2011-2014 inwestycji i remontów w poszczególnych sołectwach.

Pani Burmistrz podziękowała sołtysom oraz przewodniczącym samorządu mieszkańców za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej, za wysiłek włożony na rzecz rozwoju sołectwa, za sumienne wykonywanie obowiązków oraz za aktywne uczestnictwo w życiu swojej miejscowości i gminy. Podkreśliła, że praca sołtysa oraz przewodniczącego samorządu mieszkańców jest niezwykle odpowiedzialną i trudną funkcją społeczną, za którą nie otrzymują wynagrodzenia. Przypomniała, że w gminie Pilawa jedynym dochodem sołtysa z racji pełnionej funkcji jest prowizja od pobranych podatków i opłat lokalnych oraz miesięczny ryczałt w wysokości 160,00 zł jako zwrot kosztów dojazdu do Urzędu Gminy oraz wykonanych rozmów telefonicznych.

Indywidualne wyróżnienie otrzymali: Pan Aleksander Filipek – pełniący funkcję sołtysa Łucznicy od 1974 r. oraz Pan Jerzy Piłka będący sołtysem Trąbek od 1982 r.


Na spotkaniu ustalono także terminy zebrań wiejskich dotyczących wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczących Samorządu Mieszkańców i Zarządu na lata 2015-2019.

Wszystkim sołtysom i przewodniczącym samorządu mieszkańców, Pani Burmistrz życzyła dalszych sukcesów w życiu osobistym oraz ponownego obdarzenia mandatem zaufania przez lokalną społeczność w zbliżających się wyborach.


Galeria zdjęć

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa