naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Uroczyste otwarcie nowo wybudowanego skrzydła budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu


Wielkim wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej i ukoronowaniem starań władz samorządowych Miasta i Gminy Pilawa było oficjalne otwarcie nowego skrzyła Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Gocławiu. To szczególnie ważny i długo wyczekiwany przez uczniów, nauczycieli oraz rodziców moment przekazania do użytku dobudowanego skrzydła placówki.

W okolicznościowej uroczystości, która odbyła się 16 listopada 2021r udział wzięli między innymi:
• Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik;
• Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska;
• Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc;
• Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki;
• Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego Marek Ziędalski;
• Wójt Gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski;
• Proboszcz parafii Gocław ks. Kazimierz Momont;
• Radni Rady Miejskiej w Pilawie;
• Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pilawa oraz Sołtysi;
• Wykonawcy, inspektorzy i kierownicy budowy;
• Nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie oraz ich rodzice.

Zgromadzonych w nowej części obiektu gości powitali: Pani Iwona Dydek oraz Pan Dariusz Augustynowicz, następnie głos zabrała Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Pani Albina Łubian. Na wstępie Burmistrz przypomniała, że pierwsze prace budowlane związane z rozbudową szkoły rozpoczęły się jesienią 2019r. Realizowane zadanie polegało na dobudowaniu nowego segmentu dydaktycznego od strony północnej, który razem ze starą częścią budynku, tworzy spójną kompozycję architektoniczną. W ramach projektu wykonano również zagospodarowanie terenu przy szkole, gdzie powstał plac zabaw, parking, nowe chodniki i zaaranżowana została zieleń. W dobudowanym skrzydle znajdują się 4 nowe sale lekcyjne z zapleczem, węzeł sanitarny, klatka schodowa z przestronnym holem, winda dla osób niepełnosprawnych, siłownia, pokój nauczycielski, gabinet logopedyczny, gabinet dyrektora oraz sekretariat. Na parterze znalazły się pomieszczenia socjalne dla personelu szkoły, pomieszczenia magazynowe oraz węzeł sanitarno-szatniowy dla sali gimnastycznej, którą zaplanowano w następnym etapie rozbudowy obiektu, gdzie ma powstać także planetarium wraz z biblioteką. Burmistrz podkreśliła, że rozbudowa obiektu była konieczna, a decyzję przyśpieszyła między innymi   reforma oświaty likwidująca gimnazja. Ciasne sale lekcyjne oraz większa liczba uczniów i oddziałów w szkole spowodowała konieczność prowadzenia nauki na zmiany trwające często do późnego popołudnia. Wyjaśniła, że władze samorządowe intensywnie poszukiwały funduszy zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zadania. Z budżetu gminy w krótkiej perspektywie czasowej nie było możliwe sfinansowanie tej wielomilionowej inwestycji. Łączna wartość zadania ostatecznie wyniosła 7.706.972,27 zł Byliśmy przygotowani, by ruszyć z budową, gdy tylko pojawi się możliwość pozyskania dodatkowych środków na jej realizację – dodała Burmistrz. W tym miejscu podkreśliła, że tylko dzięki pozytywnej decyzji Samorządu Województwa Mazowieckiego o przyznaniu dla Miasta i Gminy Pilawa środków w wysokości 4.000.000,00 zł dofinansowania, realizacja zadania była możliwa. Wyraziła ogromną wdzięczność i uznanie dla przedstawicieli Zarządu Samorządu Województwa Mazowieckiego, za zrozumienie problemów i potrzeb zgłaszanych przez władze samorządowe Miasta i Gminy Pilawa. W dalszej części miało miejsce symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie nowego skrzydła obiektu, którego dokonał proboszcz parafii Gocław ks. Kazimierz Momont.
W trakcie wystąpień zaproszonych gości wielokrotnie podkreślano właściwy kierunek działań lokalnego samorządu oraz zaangażowanie i determinację Burmistrza - Albiny Łubian w   pozyskiwaniu środków na gminne inwestycje oraz działaniach na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Pilawa. Dyrektor szkoły Pan Tadeusz Pacek wyraził ogromną wdzięczność za trud i wszystkie starania włożone w realizację tak dużej inwestycji. Szkoła jest ważna nie tylko dla uczniów, ale również dla mieszkańców. To tu toczy się życie kulturalne i oświatowe. To właśnie stąd, jak z gniazda, wylatują małe orły, które później mają szansę osiągną w swoim życiu sukcesy.Okolicznościową uroczystość zakończył program artystyczny przygotowany przez dzieci i młodzież szkolną, jako wyraz wdzięczności i radości za rozbudowę szkoły na miarę XXI wieku.

Warto wspomnieć, że wizyta przedstawicieli Zarządu Samorządu Województwa Mazowieckiego była także okazją do podpisania umowy na dofinansowanie w wysokości 3.799.740,50 zł dla Miasta i Gminy Pilawa, inwestycji związanej z rozbudową budynku przedszkola i urządzeniem żłobka w Pilawie. Są to kolejne duże środki, bez których realizacja zadania również nie byłaby możliwa. Wsparcie otrzymała również gmina Maciejowice oraz Starostwo Powiatowe w Garwolinie, a umowy podpisano w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie.

Galeria zdjęć z uroczystości

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa